X Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność”

Podczas X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w dniu 29 czerwca dokonano wyboru nowych władz regionalnych: Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Przewodniczącym Zarządu Regionu na kadencję 2018 – 2022 został wybrany ponownie Andrzej Kaczmarek.

Eucharystia w Kaplicy Akademickiej, celebrowana przez księdza Marcina Hanusa proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II i księdza doktora Krzysztofa Kidę dziekana dekanatu Stalowa Wola duszpasterza ludzi pracy Stalowej Woli, rozpoczęła Walne Zebranie Delegatów. Liturgię eucharystyczną uświetniała obecność pocztu sztandarowego Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Oprawę liturgiczną Eucharystii przygotowali delegaci.

Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywały się na auli „Solidarności” Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” Andrzej Kaczmarek przywitał gości, a byli wśród nich: Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, Tadeusz Majchrowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, nadzorujący wybory podczas naszego WZD, Szymon Wawrzyszko – przewodniczący Zarządu Regionu Przemyskiego NSZZ „Solidarność”, Andrzej Filipczyk – członek Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, Stanisław Krupka – pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w 1981 roku, Wiesław Wojtas – przewodniczący Komitetu Strajkowego „Solidarności” Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku. Delegaci i goście minutą ciszy i modlitwą uczcili pamięć związkowców, którzy zmarli w ostatnim czasie.

Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy podziękował związkowcom z naszego Regionu za współpracę dla poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracy pracowników. Zapewnił też o gotowości Państwowej Inspekcji Pracy w dalszej współpracy z Zarządem Regionu i Organizacjami Zakładowymi NSZZ „Solidarność” i Społecznymi Inspektorami Pracy w zakładach pracy, a także w organizowaniu szkoleń dla związkowców. W trakcie obrad WZD Główny Inspektor pracy odpowiadał na wiele pytań delegatów, podobnie jak Tadeusz Majchrowicz. Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, a zarazem przewodniczący Regionu Podkarpacie, przedstawił obszernie działania NSZZ „Solidarność” w skali ogólnopolskiej i regionalnej. Stwierdził, że po raz pierwszy Związek w dużym stopniu zrealizował uchwałę programową, między innymi poprzez skuteczne działania dla przywrócenia wieku emerytalnego i wprowadzenie niedziel wolnych od handlu. Wśród zadań ważnych dla Związku wskazał między innymi na rozwój układów zbiorowych, podniesienie poziomu płac pracowniczych, w tym odmrożenie płac w sferze budżetowej. Wśród priorytetów w rozwoju naszego Związku są między innymi szkolenia, pozyskiwanie młodych pracowników do naszego Związku, wprowadzenie legitymacji elektronicznej NSZZ „Solidarność”, sprzyjającej nie tylko ewidencjonowaniu członków i struktur Związku, ale także wprowadzaniu rabatów na zakupy i usługi oraz promowanie czytelnictwa Tygodnika Solidarność. 
Na 96 wybranych delegatów w obradach uczestniczyło 79 delegatów. Po wysłuchaniu sprawozdań z prac Regionalnej Komisji Wyborczej, Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, delegaci udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu Regionu. Przewodniczący Zarządu Regionu Andrzej Kaczmarek podziękował wszystkim za pracę w Zarządzie Regionu i w strukturach Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”.

Na nowo czteroletnią kadencję na przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” delegaci wybrali ponownie Andrzeja Kaczmarka. W pierwszej turze delegaci wybrali 24 – osobowy Zarząd Regionu. 
W okręgu Stalowa Wola do Zarządu Regionu zostali wybrani: Jan Rutyna – MOZ Huta Stalowa Wola, Henryk Szostak – MOZ Huta Stalowa Wola, Agnieszka Thiede – Jędrak – MOZ Edukacja Stalowa Wola, Bogusław Kopacz – Komisja Zakładowa Pracowników Zarządu Regionu, Jacek Buczek – KZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny Stalowa Wola, Maciej Bełczowski – KZ Cognor SA Oddział Huty Stali jakościowych w Stalowej Woli, Helena Pasieka – KZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, Grzegorz Owczarz – KZ ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Forging Stalowa Wola, Edmund Myszka – Stalowolsko Janowska Komisja Oddziałowa Rejon Energetyczny Stalowa Wola, Danuta Partyka – KO PKO BP Oddział Stalowa Wola.
W okręgu Tarnobrzeg: Zdzisław Mikus – MOZ Federal – Mogul Gorzyce SA, Jerzy Rozmus – MOZ Dezamet Nowa Dęba, Małgorzata Lorenc – KZ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnobrzegu, Grzegorz Jajko – Tarnobrzesko Mielecka KO Rejon Energetyczny Mielec, Adam Kuś – MOZ Siarkopol Tarnobrzeg, Jan Myszka – MOZ Siarkopol Tarnobrzeg.
W okręgu Janów Lubelski: Bogdan Pituch – MOZ Komas Janów Lubelski, Wojciech Kras – KZ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
W okręgu Sandomierz: Marek Jarema – MOZ Pilkington Polska Sandomierz, Józefa Cieślak – KZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, Anna Glibowska – KZ Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.
W okręgu Opatów – Ćmielów: Zofia Syta – MOZ Zakłady Porcelany Ćmielów, Mirosław Beczek – MOZ Grupa Ożarów SA.
W okręgu Nisko: Małgorzata Nieznalska – KZ Specjalistyczny Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Do Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Michał Rostek – MOZ Huta Stalowa Wola, Mirosław Rogoziński – MOZ Zakłady Porcelany Ćmielów, Kazimierz Bednarz – MOZ Grupa Ożarów SA, Stanisław Dojka – MOZ Siarkopol Tarnobrzeg, Zygmunt Wąsik – MOZ Zakłady Porcelany Ćmielów. 

Na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zostali wybrani: Henryk Szostak – MOZ Huta Stalowa Wola i Edmund Myszka – Stalowolsko Janowska Komisja Oddziałowa Rejon Energetyczny Stalowa Wola. Przewodniczący Zarządu Regionu Andrzej Kaczmarek jest z klucza delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.

Walne Zebranie Delegatów przyjęło sześć stanowisk: w 100 – lecie odzyskania niepodległości, w sprawie przestrzegania prawa pracy, w sprawie ustawy o związkach zawodowych, w sprawie bezpieczeństwa żywności, w sprawie służby zdrowia, w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w sprawie oświaty. 


Nie dostajesz 13 zł? 
Zgłoś się do nas. 
Wspólna akcja PIP 
i Solidarności

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy będzie prowadzić wspólną akcję mającą na celu wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej. – To cenna inicjatywa! Wsparcie Solidarności, która ma swoje struktury w całym kraju bardzo jest nam potrzebne – odpowiedział Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

„Solidarność” zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o uruchomienie wspólnej akcji w związku z wprowadzeniem od stycznia tego roku minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń.

– Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach. Tymczasem z wielu stron docierają do nas sygnały, że przepis ten nie jest egzekwowany – napisał w imieniu NSZZ „Solidarność” w liście do GIP szef Związku Piotr Duda.

Związkowcy zwracają uwagę, że wiele osób pracujących na umowach zleceniach, bojąc się utraty pracy nie zgłaszają się samodzielnie do PIP, a takie sygnały kierują bezpośrednio np. do NSZZ „Solidarność”.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. – W tym przypadku zależy nam przede wszystkim na informacjach, gdzie dochodzi do takich przypadków, tak abyśmy mogli je sprawdzić i skutecznie zainterweniować. Jestem przekonany, że wsparcie Solidarności przyczyni się do zwiększenia skuteczności inspektorów pracy – odpowiedział minister Giedrojć.

Jego zdaniem związkowcy najlepiej wiedzą, co się dzieje w zakładzie pracy i jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie mają możliwości, by wszędzie dotrzeć.

– Zresztą zawsze powtarzamy, że tam gdzie są związki zawodowe bezpieczniej się pracuje i mniej jest nieprawidłowości w obrębie prawa pracy, a także legalności zatrudnienia – napisał Giedorjć.

Pierwsze efekty wspólnych działań będzie można zobaczyć dopiero po 1 lutego, gdy pojawią się pierwsze wypłaty i będzie można stwierdzić, że są one niższe niż ustawowe minimum.

fot.P.Machnica

7-8 zł netto na godzinę. 
Kary za spóźnienia... 
- oto jak daleko nam jeszcze do normalności

Kampania „13 zł… i nie kombinuj” to nie tylko narzędzie przeciwdziałania łamaniu prawa, ale też ważne źródło wiedzy o stanie naszego rynku pracy. Rzeczywistość opisana w zgłoszeniach poraża i uświadamia, jak daleko nam jeszcze do normalności.

„Dostałam nową umowę na 13 zł, ale jednocześnie dostałam umowę na dzierżawę odkurzacza. Na 500 zł” – napisała sprzątaczka Katarzyna z Wrocławia.

„Za godzinę wypożyczenia munduru płacę 5 zł. Suma summarum dalej zarabiam tyle samo” – zgłosił Rafał zatrudniony na zlecenie w warszawskiej firmie ochroniarskiej.

„Nasz szef (tu dokładna nazwa firmy wraz z numerem koncesji) wlepia nam fikcyjne kary za spóźnienie, obciąża za pranie odzieży czy za wydawanie nowych elementów munduru. Otrzymujemy 7-8 zł netto na godzinę” – to z kolei Andrzej z Lublina.

„Jest dwóch panów (tu ich nazwiska i adresy, nazwy dwóch pizzerii, które posiadają w Płocku). Zatrudniają za 6-8 za godz. i nikt prawie nie ma umowy” – zgłosiła Sylwia.

Można tak w nieskończoność. Zatrudnienie na pół etatu, a godziny normalne. Część etatu, a reszta pod stołem. Często też po prostu na czarno. Większość zgłoszeń mówi albo o niższej stawce, albo o oszukiwaniu na godzinach. Często dotyczy to firm realizujących zlecenia dla podmiotów publicznych.

– Mówimy tu o minimum. Minimalna stawka, minimalne wynagrodzenie. Wszystko, co poniżej, to wyzysk – ocenia takie praktyki Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej Solidarności. Charakteryzując akcję Solidarności, dodał – Nasze działanie to likwidowanie patologii.
Cały artykuł w najnowszym numerze "TS" (07/2017)

Nie dostajesz 13 zł za godzinę? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Zgodnie z zapowiedzią ruszyła wspólna akcja Tygodnika Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach.

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a my przekażemy właściwemu oddziałowi PIP informację o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł. 

– Minimalna stawka godzinowa to wielki sukces „Solidarności” – mówi Piotra Duda, przewodniczący KK NSZZ "S". - Jest realizacją jednego z punktów naszej umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Dzisiaj czas na praktyczną realizację tego postulatu.

Administratorem danych jest Komisja Krajowa, która zapewnia zgłaszającym anonimowość, oraz że wszystkie informację zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł... i nie kombinuj!”. Książka z tekstami ks. Jerzego

W siedzibie Zarządu Regionu można zakupić książkę z tekstami księdza Jerzego Warchoła wieloletniego duszpasterza NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska.
Książkę można zakupić w cenie 30 złotych, ustalonej przez wydawcę, Wydawnictwo „Nasz Czas”. 
W starannie wydanej edytorsko książce zostały zebrane zamieszczone wcześniej teksty księdza Jerzego z miesięcznika „Nasz Czas” i Biuletynu NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. 
Książka „Myśli i słowa księdza Jerzego Warchoła” powstała dzięki staraniom i wpłatom Zarządu Regionu i Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska i Prezydenta Miasta Stalowa Wola. 


27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków 2016

Poświęcenie Sztandaru

Turniej Szachowy „Solidarności”

Rajd Rowerowy Solidarności Sandomierz 2015

III Rajd Rowerowy Solidarności i Wolności w Tarnobrzegu

Stalowa Wola dla niepodległości

Dziewiąty Skoczny Ceramik w Ćmielowie

Stalowa wola Beaty Szydło