Wybory w Związku 

Dobiegają końca wybory na nową kadencję w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność” w naszym regionie. Odbywają się także wybory w sekcjach regionalnych i trwają przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKS Tarnobrzeg nowym przewodniczącym został Janusz Stępień. 
W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na przewodniczącą wybrano ponownie Małgorzatę Nieznalską. Bogdan Błądek został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PSS „Społem” Nisko.
W nowopowstałej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zespół Szkół w Skopaniu na przewodniczącą wybrano Monikę Krużel.
Renata Ryś została ponownie przewodniczącą Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Tarnobrzegu. Helena Pasieka została po raz kolejny wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. 
W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Tarnobrzeskim Domu Kultury na nową przewodniczącą wybrano Beatę Wianecką – Długoń. W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Caterpillar Janów Lubelski nowym przewodniczącym został Bogdan Kupiec.
W Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty w Godziszowie na przewodniczącego wybrano ponownie Tomasza Pecko.
Krystyna Sakowska została ponownie wybrana na przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Małgorzata Nieznalska jest ponownie przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Na przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wybrano nowego przewodniczącego Mirosława Rogozińskiego.
16 maja odbędą się wybory w nowo powstałej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.
W okręgach terytorialnych odbędą się zebrania wyborcze elektorów z mniejszych organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, spośród których wybrani zostaną delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. 
Wybory w naszym Związku


Dobiegają końca wybory w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność”, zrzeszonych w Regionie Ziemia Sandomierska. W kwietniu odbędą się jeszcze wybory w kilku organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność. Trwają przygotowania do wyborów w Sekcjach Regionalnych: Służby Zdrowia, Oświaty i Emerytów oraz w Krajowych Sekretariatach Branżowych. 

Maciej Bełczowski jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli. 
Zofia Syta jest nową przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów. Wybory związkowe w Zakładach Porcelany Ćmielów połączono z podziękowaniem Mirosławowi Rogozińskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu organizacji zakładowej. Warto podkreślić i przypomnieć, że dzięki staraniom i wysiłkom przewodniczącego Mirosława Rogozińskiego i związkowców pracownicy i zakład przetrwali trudny okres, a obecnie Zakłady Porcelany Ćmielów mają przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Mirosław Rogoziński otrzymał podziękowania i gratulacje, a w nowej kadencji będzie pełnił przewodniczącego dobrze i aktywnie działającego przy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów Koła Emerytów.

Ryszard Adamek został wybrany na nowego przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Rejonu Energetycznego Stalowa Wola, zrzeszającego energetyków - związkowców z obszaru Stalowej Woli i Janowa Lubelskiego. Zenon Szady jest przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, zrzeszający związkowców – energetyków z obszarów Tarnobrzeg i Mielec. Benedykt Straszak jest przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Rejonu Energetycznego Staszów. W Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Tauron Wytwarzanie Elektrownia Stalowa Wola na przewodniczącą wybrano Bogusławę Piejko. Alina Madej jest nową przewodniczącą w Kole Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stalowa Wola, działającym przy Regionie Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Jacek Buczek został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

Krzysztof Egier jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polpharma SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie. Warto podkreślić, że w czasie czteroletniej kadencji w Komisji Zakładowej Polpharma SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ilość związkowców zwiększyła się dwukrotnie. Warto docenić i wyróżnić skuteczne działania przewodniczącego i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dla pracowników, między innymi w dobrym negocjowaniu korzystnych dla pracowników rozwiązań w układzie zbiorowym pracy. 

Iwona Łukawska jest przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Elżbieta Badawika jest przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników PKO SA I oddział Tarnobrzeg. Lucyna Król została wybrana nową przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Edukacja NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli, organizacji zakładowej, która powstała i rozwinęła się w trakcie ostatniej kadencji. W Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pilkington w Sandomierzu przewodniczącym wybrano Marka Jaremę. 

Anna Glibowska została ponownie wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku nowym przewodniczącym został Mariusz Szewczyk. Tomasz Zierold został ponownie wybrany na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty w Nowej Dębie. 

Grzegorz Owczarz został wybrany nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ATI ZKM Forging Stalowa Wola. Renata Malinowska jest nową przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Baranowie Sandomierskim.

Ryszard Radomski został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ekomel Janów Lubelski. Marianna Chudy jest ponowie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 
Bogdan Wójciak jest ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ECO Tarnobrzeg. Warto podkreślić, że w ECO Tarnobrzeg, zapewniającym wytwarzanie i dostawy energii cieplnej dla miasta, większość pracowników należy do NSZZ „Solidarność”. Na 58 zatrudnionych pracowników 48 należy do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność’. 

Małgorzata Lorenc jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Jerzy Burghardt jest ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Armatura Kraków SA w Nisku. Edward Sulich został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli. 
Rafał Jarosz jest przewodniczącym nowo powstałej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Warto podkreślić, że nowo postała Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zrzesza ponad 30 pracowników na 43 osoby zatrudnione w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Ewa Pasiak jest ponownie przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Nisku. Grażyna Lewicka została ponownie wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Danuta Partyka jest ponownie przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników PKO BP w Stalowej Woli. Jan Sanecki został wybrany ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli. 

Mirosław Beczek jest nowym przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy Ożarów, w miejsce Kazimierza Bednarza, odchodzącego na emeryturę wieloletniego przewodniczącego MOZ. 
Alicja Regina Dudzic jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. Wojciech Kras jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim. Czesław Drwal jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Gminnej Spółdzielni SCH w Janowie Lubelskim. 

Grażyna Wdowiak jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. Stanisław Marut został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie. 

Artur Stąpór jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. Jerzy Warchoł został wybrany ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim. Krzysztof Dul został wybrany ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nadleśnictwa Rozwadów. 

Jerzy Rozmus jest nowym przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Dezamet Nowa Dęba. Janusz Bielecki został ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli. Robert Lipiński został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Jolanta Kobyłecka została ponownie wybrana na przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. 

Henryk Szostak został ponownie wybrany na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. Robert Byś jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Wojciech Ciździel jest powtórnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopalni Siarki Machów. 

Andrzej Krawiec został po raz kolejny wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nadleśnictwa Janów Lubelski. Adam Jarosz został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Firanek Wisan SA w Skopaniu. Kazimierz Sobolewski jest ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przemiałowni Jasice. Janusz Chabik został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Solbet Stalowa Wola. 

Marzena Kardasińska została ponownie przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli. Bogusława Latawiec jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Agnieszka Frańczak – Szczepanek jest ponownie przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu. 

Robert Popek jest ponownie przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnobrzegu. Mariusz Grabias został wybrany ponownie na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Tarnobrzegu. Janusz Czwartkowski został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Enesta Stalowa Wola.

Katarzyna Motyka jest nową przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” PKO BP I Oddział w Sandomierzu. Józefa Cieślak została ponownie wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu. Zbigniew Ląd został wybrany ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PSS „Społem” Stalowa Wola. Jan Myszka został wybrany ponownie na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg. 


Nie dostajesz 13 zł? 
Zgłoś się do nas. 
Wspólna akcja PIP 
i Solidarności

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy będzie prowadzić wspólną akcję mającą na celu wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej. – To cenna inicjatywa! Wsparcie Solidarności, która ma swoje struktury w całym kraju bardzo jest nam potrzebne – odpowiedział Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

„Solidarność” zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o uruchomienie wspólnej akcji w związku z wprowadzeniem od stycznia tego roku minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń.

– Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach. Tymczasem z wielu stron docierają do nas sygnały, że przepis ten nie jest egzekwowany – napisał w imieniu NSZZ „Solidarność” w liście do GIP szef Związku Piotr Duda.

Związkowcy zwracają uwagę, że wiele osób pracujących na umowach zleceniach, bojąc się utraty pracy nie zgłaszają się samodzielnie do PIP, a takie sygnały kierują bezpośrednio np. do NSZZ „Solidarność”.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. – W tym przypadku zależy nam przede wszystkim na informacjach, gdzie dochodzi do takich przypadków, tak abyśmy mogli je sprawdzić i skutecznie zainterweniować. Jestem przekonany, że wsparcie Solidarności przyczyni się do zwiększenia skuteczności inspektorów pracy – odpowiedział minister Giedrojć.

Jego zdaniem związkowcy najlepiej wiedzą, co się dzieje w zakładzie pracy i jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie mają możliwości, by wszędzie dotrzeć.

– Zresztą zawsze powtarzamy, że tam gdzie są związki zawodowe bezpieczniej się pracuje i mniej jest nieprawidłowości w obrębie prawa pracy, a także legalności zatrudnienia – napisał Giedorjć.

Pierwsze efekty wspólnych działań będzie można zobaczyć dopiero po 1 lutego, gdy pojawią się pierwsze wypłaty i będzie można stwierdzić, że są one niższe niż ustawowe minimum.

fot.P.Machnica

7-8 zł netto na godzinę. 
Kary za spóźnienia... 
- oto jak daleko nam jeszcze do normalności

Kampania „13 zł… i nie kombinuj” to nie tylko narzędzie przeciwdziałania łamaniu prawa, ale też ważne źródło wiedzy o stanie naszego rynku pracy. Rzeczywistość opisana w zgłoszeniach poraża i uświadamia, jak daleko nam jeszcze do normalności.

„Dostałam nową umowę na 13 zł, ale jednocześnie dostałam umowę na dzierżawę odkurzacza. Na 500 zł” – napisała sprzątaczka Katarzyna z Wrocławia.

„Za godzinę wypożyczenia munduru płacę 5 zł. Suma summarum dalej zarabiam tyle samo” – zgłosił Rafał zatrudniony na zlecenie w warszawskiej firmie ochroniarskiej.

„Nasz szef (tu dokładna nazwa firmy wraz z numerem koncesji) wlepia nam fikcyjne kary za spóźnienie, obciąża za pranie odzieży czy za wydawanie nowych elementów munduru. Otrzymujemy 7-8 zł netto na godzinę” – to z kolei Andrzej z Lublina.

„Jest dwóch panów (tu ich nazwiska i adresy, nazwy dwóch pizzerii, które posiadają w Płocku). Zatrudniają za 6-8 za godz. i nikt prawie nie ma umowy” – zgłosiła Sylwia.

Można tak w nieskończoność. Zatrudnienie na pół etatu, a godziny normalne. Część etatu, a reszta pod stołem. Często też po prostu na czarno. Większość zgłoszeń mówi albo o niższej stawce, albo o oszukiwaniu na godzinach. Często dotyczy to firm realizujących zlecenia dla podmiotów publicznych.

– Mówimy tu o minimum. Minimalna stawka, minimalne wynagrodzenie. Wszystko, co poniżej, to wyzysk – ocenia takie praktyki Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej Solidarności. Charakteryzując akcję Solidarności, dodał – Nasze działanie to likwidowanie patologii.
Cały artykuł w najnowszym numerze "TS" (07/2017)

Nie dostajesz 13 zł za godzinę? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Zgodnie z zapowiedzią ruszyła wspólna akcja Tygodnika Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach.

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a my przekażemy właściwemu oddziałowi PIP informację o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł. 

– Minimalna stawka godzinowa to wielki sukces „Solidarności” – mówi Piotra Duda, przewodniczący KK NSZZ "S". - Jest realizacją jednego z punktów naszej umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Dzisiaj czas na praktyczną realizację tego postulatu.

Administratorem danych jest Komisja Krajowa, która zapewnia zgłaszającym anonimowość, oraz że wszystkie informację zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł... i nie kombinuj!”. Książka z tekstami ks. Jerzego

W siedzibie Zarządu Regionu można zakupić książkę z tekstami księdza Jerzego Warchoła wieloletniego duszpasterza NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska.
Książkę można zakupić w cenie 30 złotych, ustalonej przez wydawcę, Wydawnictwo „Nasz Czas”. 
W starannie wydanej edytorsko książce zostały zebrane zamieszczone wcześniej teksty księdza Jerzego z miesięcznika „Nasz Czas” i Biuletynu NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. 
Książka „Myśli i słowa księdza Jerzego Warchoła” powstała dzięki staraniom i wpłatom Zarządu Regionu i Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska i Prezydenta Miasta Stalowa Wola. 


27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków 2016

Poświęcenie Sztandaru

Turniej Szachowy „Solidarności”

Rajd Rowerowy Solidarności Sandomierz 2015

III Rajd Rowerowy Solidarności i Wolności w Tarnobrzegu

Stalowa Wola dla niepodległości

Dziewiąty Skoczny Ceramik w Ćmielowie

Stalowa wola Beaty Szydło