Wybory w Związku

29 grudnia odbyło się wyborcze zebranie członków Związku w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Komas Janów Lubelski. Na przewodniczącego MOZ NSZZ „S” Komas Janów Lubelski na nową kadencję wybrano ponownie Bogdana Pitucha. Wybrano sześcioosobową Komisję Zakładową, Komisję Rewizyjną i dwóch delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. MOZ NSZZ „S” Komas Janów Lubelski obejmuje: Fortaco Janów Lubelski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Janów Lubelski i Dom Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim.
5 stycznia odbyło się wyborcze zebranie członków Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Janowie Lubelskim. Nowym przewodniczącym MKO NSZZ „S” w Janowie Lubelskim wybrano Grzegorza Dudzica. Wybrano ośmioosobową Komisję Zakładową, Komisję Rewizyjną i jednego delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Międzyzakładowa Komisja Oświaty NSZZ „Solidarność” w Janowie Lubelskim obejmuje: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie Lubelskim, Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną w Janowie Lubelskim, Publiczną Szkołę Podstawową w Chrzanowie i Zespół Szkół w Kocudzy.
13 stycznia odbyło się wyborcze zebranie w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Wybory, wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Zakładowej w całej kadencji zostały przygotowane przez ustępującą przewodniczącą Małgorzatę Lorenc, nieobecną z powodu choroby. Na nową przewodniczącą wybrano Ewelinę Kicińską. Wybrano Komisję Zakładową, Komisję Rewizyjną, elektora na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „S” i delegata do Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych województwa podkarpackiego.
W Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola dokonano już wyborów nowych władz związkowych we wszystkich Komisjach Oddziałowych NSZZ „S”, wraz z wyborem delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S” MOZ Huty Stalowa Wola. Warto podkreślić wysoką obecność i liczny udział związkowców podczas wszystkich wyborczych zebrań członków Związku.
Do Regionalnej Komisji Wyborczej wpłynęły zgłoszenia terminów wyborów od Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”:
- Komisja Oddziałowa NSZZ „S” Pekao SA Tarnobrzeg
- Komisja Zakładowa NSZZ „S” Kopalnie Dolomitu Piskrzyń
- Komisja Zakładowa NSZZ „S” Huta Stali Jakościowych Stalowa Wola
- MOZ NSZZ „S” Zakłady Porcelany Ćmielów
- MOZ NSZZ „S” Federal Mogul Gorzyce
- KZ NSZZ „S” Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola
- KZ NSZZ „S” Miejski Zakład Komunalny Stalowa Wola
- KZ NSZZ „S” Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
- KZ NSZZ „S” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli
- MOZ NSZZ „S” Dezamet Nowa Dęba
- MOZ NSZZ „Siarkopol” Tarnobrzeg.
Przypominamy pozostałym Organizacjom Zakładowym NSZZ „Solidarność że termin wyborów należy zgłosić na z wyprzedzeniem na dwa tygodnie wcześniej do Regionalnej Komisji Wyborczej.
Wybory w Organizacjach Zakładowych NSZZ „Solidarność” muszą się zakończyć w terminie do 31 marca. 

Informacja
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność”

Trwają wybory w Organizacjach Zakładowych NSZZ „Solidarność” na nową kadencję. W przypadku, gdy Organizacja Zakładowa NSZZ „S” zrzesza emerytów, ważne jest aby w czasie wyborów, zrzeszeni emeryci dokonali wyborów do Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów. Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów jest miejscem, w którym można rozwiązywać i omawiać sprawy i problemy emerytów. Jest miejscem integracji i spotkań środowisk solidarnościowych w gronie emerytów i rencistów.
Związkowcy emeryci z Zakładów Porcelany Ćmielów już dokonali wyborów na Walne Zebranie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.
Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów ustaliła klucz wyborczy delegatów do Sekcji:
- do 50 członków Związku – 2 delegatów
- do 100 członków Związku – 4 delegatów
- do 150 członków Związku – 6 delegatów
- do 200 członków Związku – 8 delegatów.
W miesiącu kwietniu odbędzie się wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.

Mirosław Rogoziński
Przewodniczący
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność”

Podziękowanie

W imieniu wszystkich związkowców Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” składamy podziękowania dla wszystkich osób które chciały wesprzeć postulaty naszego Związku:
- Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników
- Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych
- Przyjęcia ustawy dotyczącej emerytur stażowych.
Dziękujemy Organizacjom Zakładowym i Członkom Związku którzy odpowiedzieli na apel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i chcieli uczestniczyć w Marszu Godności w Warszawie:
- KZ NSZZ „S” Huta Stali Jakościowej Stalowa Wola
- MOZ NSZZ „S” Huta Stalowa Wola
- KZ NSZZ „S” Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola
- KO NSZZ „S” Rejon Energetyczny Stalowowolsko - Janowski
- KO NSZZ „S” Rejon Energetyczny Mielecko – Tarnobrzeski
- KO NSZZ „S” Rejon Energetyczny Staszowski
- MOZ NSZZ „S” Porcelana Ćmielów
- MOZ NSZZ „S” Grupa Ożarów
- MOZ NSZZ „S” Siarkopol Tarnobrzeg
- MOZ NSZZ „S” Federal Mogul Gorzyce
- MOZ NSZZ „S” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli
- KZ NSZZ „S” Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Stalowej Woli
- KZ NSZZ „S” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
- KZ NSZZ „S” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
- KZ NSZZ „S” Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
- KZ NSZZ „S” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
Struktury Związku w ramach Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”:
- MOZ NSZZ „S” Edukacja Stalowa Wola
- MOZ NSZZ „S” Oświaty i Wychowania Tarnobrzeg
- MOZ NSZZ „S” Oświaty w Sandomierzu
- MOZ NSZZ „S” Oświaty w Baranowie Sandomierskim
- KZ NSZZ „S” Szkoła Podstawowa w Skopaniu
- KZ NSZZ „S” Regionalne Centrum Edukacji w Nisku
- MOZ NSZZ „S” Oświaty w Nisku
- MOZ NSZZ „S” Oświaty w Nowej Dębie.
Dziękujemy wszystkim Związkowcom i Organizacjom Zakładowym NSZZ „Solidarność” za wyrażenie zdecydowanej woli udziału w Marszu Godności w Warszawie. Nasza konsekwencja, determinacja i zdecydowanie w działaniu w obronie godności życia i praw pracowniczych jest tak bardzo potrzebna w obliczu poważnego kryzysu w Polsce. Jednocześnie potrzebna jest rozwaga, dobre rozeznanie i zrozumienie powagi sytuacji w naszym solidarnym działaniu dla dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie.

Ze związkowym pozdrowieniem
Andrzej Kaczmarek Przewodniczący Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” 

Książka z tekstami ks. Jerzego

W siedzibie Zarządu Regionu można zakupić książkę z tekstami księdza Jerzego Warchoła wieloletniego duszpasterza NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska.
Książkę można zakupić w cenie 30 złotych, ustalonej przez wydawcę, Wydawnictwo „Nasz Czas”. 
W starannie wydanej edytorsko książce zostały zebrane zamieszczone wcześniej teksty księdza Jerzego z miesięcznika „Nasz Czas” i Biuletynu NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. 
Książka „Myśli i słowa księdza Jerzego Warchoła” powstała dzięki staraniom i wpłatom Zarządu Regionu i Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska i Prezydenta Miasta Stalowa Wola. 

Pobierz pliki

Pobierz pliki

27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków 2016

Poświęcenie Sztandaru

Turniej Szachowy „Solidarności”

Rajd Rowerowy Solidarności Sandomierz 2015

III Rajd Rowerowy Solidarności i Wolności w Tarnobrzegu

Stalowa Wola dla niepodległości

Dziewiąty Skoczny Ceramik w Ćmielowie

Stalowa wola Beaty Szydło