Wakacje z „Solidarnością” 
Bony i rabaty dla Związkowców

Na czas wakacji i urlopów Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przygotowała bony i rabaty dla Związkowców. Związkowcy z naszego Regionu będą mogli skorzystać z bonów o wartości 200 złotych i 10 procentowych rabatów na pobyt w ośrodkach wypoczynkowych w Zakopanem, Spale i Jarnołtówku w Górach Opawskich. Bony będą ważne od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 roku. Poprzez uruchomienie dystrybucji przez Zarząd Regionu przez będzie można odbierać w Organizacjach Zakładowych NSZZ „Solidarność w naszym Regionie. Do uzyskania rabatu w wysokości 10 procent wystarczy okazanie w ośrodku legitymacji elektronicznej NSZZ „Solidarność”. 
Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy obecny członek „Solidarności” oraz osoby, które zdecydują się zapisać do Związku w trakcie trwania akcji otrzymają bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Doms Sp. z o.o., które honorują również Polski Bon Turystyczny.Bony można zrealizować w wybranym ośrodku:
•Ośrodek Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl
•Ośrodek Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem
•Ośrodek ZIEMOWIT w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl
•Ośrodek Savoy w Spale www.savoy.com.pl

Rabat 200 zł obowiązuje na usługi noclegu, wyżywienia oraz zabiegi w Centrum Odnowy Biologicznej.
Osoby, które posiadają elektroniczną legitymację związkową po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu dostaną dodatkowe 10% rabatu.
Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność”
z 28 kwietnia 2020 roku
w sprawie antypracowniczych zapisów
w projekcie Tarczy Antykryzysowej 3.0

W imieniu związkowców z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zdecydowanie i stanowczo protestujemy przeciwko antypracowniczym, antyobywatelskim i antyzwiązkowym propozycjom, zawartym w projekcie tak zwanej Tarczy Antykryzysowej 3.0. Protestujemy przeciwko kolejnym próbom obciążania pracowników i rodzin pracowników kosztami kryzysu, wywołanego przez „zamrażanie gospodarki”. Protestujemy przeciwko kolejnym próbom skonfliktowania środowisk pracowników, związkowców i pracodawców, poprzez publikowanie kontrowersyjnych projektów. Protestujemy przeciwko łamaniu zasady negocjacji i konsultacji społecznych i próbom arbitralnego wprowadzania zapisów, które łamią podstawowe prawa pracownicze i obywatelskie. 
Apelujemy do rządu o natychmiastowe zaniechanie forsowania zapisów sprzecznych z zasadą stanowienia prawa, które ma służyć dobru pracowników i pracodawców. Apelujemy do Posłów RP o nie przyjmowanie kontrowersyjnych projektów zapisów Tarczy Antykryzysowej 3.0. Apelujemy do Prezydenta RP o zawetowanie zapisów Tarczy Antykryzysowej 3.0 łamiących podstawowe prawa pracownicze i związkowe. Opowiadamy się zdecydowanie za przywróceniem dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami, związkami zawodowymi i środowiskami pracowniczymi. Zadaniem rządu jest służenie społeczeństwu poprzez stanowienie dobrego prawa, a nie doprowadzanie do konfliktów i niepokojów społecznych, wywołanych przez podejmowanie arbitralnych decyzji.

W imieniu Prezydium Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący Andrzej Kaczmarek


INFORMACJA 
DLA ZWIĄZKOWCÓW 
Z ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU ZIEMIA SANDOMIERSKA

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachowajmy środki ostrożności:
– od dnia 16 marca do 29 marca proszę o ograniczenie kontaktu osobistego z Biurami Zarządu Regionu i Biurami Terenowymi Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” Wszystkie sprawy prosimy załatwiać wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową w godzinach 8.00 – 13.00. Numer telefonu 15 – 842 13 85 i telefon komórkowy 601 869 680, e-mail: stwola@solidarnosc.org.pl 
Biuro Prawne Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w tym terminie nie udziela porad osobiście. Jest do dyspozycji Związkowców, zgodnie z obowiązującymi dniami i godzinami pracy pod wskazanymi numerami telefonów i adresem e-mailowym. 
Biura Parlamentarne i Biura Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” są w tym terminie nieczynne. 

                                                               Ze związkowym pozdrowieniem 

                                                             Przewodniczący Zarządu Regionu
                                                             Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
                                                          Andrzej Kaczmarek Rok błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki Patrona „Solidarności”

Trwa Rok błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Patrona „Solidarności”, ogłoszony przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” przygotowuje się do uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do Bazyliki Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Uroczystości odbędą się w niedzielę 16 czerwca.
Dziękujemy za pierwsze wpłaty na ufundowanie relikwiarza z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Z okazji Roku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki współpracujące z NSZZ „Solidarność” Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła z Częstochowy www.swietyfilip.pl wydało książkę „Wszystko o Błogosławionym Ks. Jerzym Popiełuszce Świadectwo budowania „wewnętrznego człowieka”, w promocyjnej cenie dla NSZZ „Solidarność” – 5 złotych.
Zamówienia na książkę można składać w Zarządzie Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność”, które już złożyły zamówienia, mogą odebrać książkę w siedzibie Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

Książka z tekstami ks. Jerzego

W siedzibie Zarządu Regionu można zakupić książkę z tekstami księdza Jerzego Warchoła wieloletniego duszpasterza NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska.
Książkę można zakupić w cenie 30 złotych, ustalonej przez wydawcę, Wydawnictwo „Nasz Czas”. 
W starannie wydanej edytorsko książce zostały zebrane zamieszczone wcześniej teksty księdza Jerzego z miesięcznika „Nasz Czas” i Biuletynu NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. 
Książka „Myśli i słowa księdza Jerzego Warchoła” powstała dzięki staraniom i wpłatom Zarządu Regionu i Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska i Prezydenta Miasta Stalowa Wola. 

PLIKI DO POBRANIA

27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków 2016

Poświęcenie Sztandaru

Turniej Szachowy „Solidarności”

Rajd Rowerowy Solidarności Sandomierz 2015

III Rajd Rowerowy Solidarności i Wolności w Tarnobrzegu

Stalowa Wola dla niepodległości

Dziewiąty Skoczny Ceramik w Ćmielowie

Stalowa wola Beaty Szydło