TWÓJ 1 %


Podziękowanie i prośba o pomoc
dla chorej Ali

W imieniu rodziny chorej Ali Burek składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w ubiegłym roku przekazali 1 % odpisu podatkowego na jej leczenie. Prosimy o pomoc w leczeniu chorej dziewczynki także w tym roku, poprzez przekazanie kwoty 1 % z rozliczenia podatkowego za 2012 r.
Chora Alicja jest wnuczką jednego z naszych związkowców z Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg. Ala ma 5 lat, w lipcu 2010 r. przeszła zabieg usunięcia guza mózgu. Nie chodzi samodzielnie, ma zaburzenia mowy, równowagi i koordynacji ruchowej. Ala ma szansę na powrót do pełnej sprawności, aby tak się jednak stało potrzebna jest stała i intensywna rehabilitacja oraz pomoc licznych specjalistów. Terapia małej Ali wiąże się ogromnymi wydatkami.
Prosimy o pomoc i przekazanie 1 % Państwa podatku na rzecz leczenia i rehabilitacji małej Alicji.
Aby pomóc wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce: Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisać KRS: 0000037904, a w polu „Informacje uzupełniające”: 16006 Alicja Burek.