DZISIAJ SPOTKANIE Z PREMIEREM MATEUSZEM MORAWIECKIM!

Odpowiadając na apel Komisji Krajowej NSZZ „S” o dialog z rządem i w związku z decyzją KK NSZZ „S” o zawieszeniu Marszu Godności, premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli Solidarności do rozmów przy stole. Spotkanie robocze stron rządowej i związkowej odbędzie się dzisiaj o godzinie 11:00 w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie.

Rozmowy będą dotyczyły trzech postulatów wysuniętych wcześniej przez Solidarność:
– systemowego powstrzymania wysokich cen energii,
– podwyżek dla pracowników szeroko rozumianej sfery finansów publicznych,
– przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych.

Wcześniej Piotr Duda informował, że Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła decyzję o zawieszeniu planowanej na dzisiaj akcji protestacyjnej Marsz Godności.
„W obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga powinny być skupione na zagrożeniu, w jakim znalazła się Polska, dlatego planowany protest zostanie przeprowadzony w innym terminie” – napisał przewodniczący KK NSZZ „S”.

Przekazał także:
„Komisja Krajowa składa wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar tragedii w Przewodowie. W tej dramatycznej chwili jesteśmy razem z Wami. Bez względu na ostateczny wynik śledztwa winę ponosi Rosja, która dokonała agresji na Ukrainę.
NSZZ «Solidarność» stanowczo podkreśla że postulaty, które stały się powodem zorganizowania Marszu Godności, są nadal aktualne i Solidarność nie zrezygnuje z walki o ich realizację. Stąd apel do rządu RP, aby kierując się taką samą odpowiedzialnością jak Solidarność, podjął natychmiastowe rozmowy w sprawie postulatów.

Niezależnie od powyższego Komisja Krajowa kieruje do członków Związku i wszystkich struktur zaangażowanych w organizację protestu słowa podziękowania za pełną mobilizację i liczne zaangażowanie. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Nigdy w historii Związku nie musieliśmy podejmować tak trudnej decyzji. Jednak nasza Ojczyzna, którą Solidarność nie tylko ma na sztandarach, ale i w swoich sercach, wymaga odpowiedzialności i rozwagi”.
Propozycje rządu nie gwarantują 
realizacji postulatów Związku. 
17 listopada Solidarność 
organizuje w Warszawie manifestację!
Po dwóch turach rozmów z rządem Solidarność zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji jego postulatów. – Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – powiedział podczas dyskusji szef Solidarności Piotr Duda.

„Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych” – głosi uchwała dzisiejszej Komisji Krajowej.

Uchwała przywołuje dwie tury rozmów z rządem, które odbyły się 22 września br. podczas posiedzenia w Zakopanem, jak i rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim 5 października w Warszawie.
„W tej sytuacji Komisja Krajowa podejmuje decyzję o zorganizowaniu 17 listopada br. w Warszawie manifestacji ulicznej” – czytamy w uchwale.
Solidarność żąda realizacji trzech podstawowych postulatów:

– Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;
– Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;
– Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Decyzja o proteście nie zamyka drogi do porozumienia. NSZZ „Solidarność” jak zawsze jest otwarta na rzeczowy dialog, jednak bez zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych postulatów porozumienie nie będzie możliwe.

ml
"Posłanie do Ludzi Pracy"
 "Nie zabijajcie 
i nie pozwalajcie zabijać!"
Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"
 w Zakopanem odczytano 
"Posłanie do Ludzi Pracy".


"I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu przesłał walczącym o godność człowieka pracy - zwłaszcza w krajach obozu komunistycznego - wyrazy poparcia i nadziei.
Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię kolejnego totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi na Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się prawa do własnej ojczyzny, do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowana jest też do innych narodów.
Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan – NIE ZABIJAJCIE!
Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkolwiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ!
Żadne argumenty nigdy nie usprawiedliwią nawet najmniejszego wsparcia dla agresora, którym wobec Ukrainy jest Rosja.
Tak jak wtedy – w 1981r. przesyłamy robotnikom i wszystkim ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym Białorusinom, odważnym Gruzinom oraz innym narodom byłego Związku Sowieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Jesteśmy z Wami i do tego zjednoczenia wzywamy wszystkich pracowników Europy - zarówno tej części, która zrzuciła pęta komunizmu, jak i tej, którą ominęło nieszczęście życia w komunistycznym totalitaryzmie.
Wzywamy więc wszystkich związkowców i pracowników w Europie do takiej solidarności, której ceny nie sposób wyrazić w euro.
Ukraińcom przesyłamy wyrazy wsparcia, otuchy i niewzruszonej nadziei na sprawiedliwy pokój.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”
Zakopane, 26 maja 2022 r.
Region Ziemia Sandomierska 
NSZZ ”Solidarność”
pomaga dzieciom z Domu Dziecka z Ukrainy

W Bojanowie w Ośrodku Rehabilitacyjno - Adaptacyjnym przebywają dzieci z Domu Dziecka spod Mariupola, sprawdzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” utworzył Fundusz Pomocy dla Ukrainy i objął pomocą dzieci z Domu Dziecka spod Mariupola.
Na apel Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” wpływają na Fundusz środki od Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” i darczyńców. Dzięki pomocy ofiarodawców, ze zgromadzonych środków Region Ziemia Sandomierska NSZZ „S” zakupił 15 rowerów dla dzieci przebywających w Ośrodku w Bojanowie. Przekazane rowery są potrzebne do codziennych dojazdów dzieci do szkoły, a także do możliwości przejazdów z Ośrodka na wiosnę i w lecie.
Na apel Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” odpowiedzieli także – prezes Marek Stępniewski w imieniu HSW Kuźnia i prezes Tadeusz Samołyk w imieniu HSW Wodociągi przekazując środki na zakup rowerów.
Podczas spotkania w Bojanowie przekazano rowery dla dzieci z Domu Dziecka spod Mariupola. W spotkaniu uczestniczyli – Andrzej Kaczmarek – przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność, Witold Sieczkoś – nowy przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Ireneusz Puławski – zastępca przewodniczącego MOZ NSZZ „S” Huty Stalowa Wola. Podczas spotkania związkowcy przekazali albumy o „Solidarności” i odznaki NSZZ „Solidarność”.
Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola spontanicznie zebrali dary żywnościowe i środki czystości na cele Ośrodka. Zbigniew Zasuwa z FHU NAT – MAR z Tarnobrzega, który zmontował i dostarczył do Ośrodka rowery nieodpłatnie przekazał także zabezpieczenia – zapięcia i koszyki do rowerów, Kamil Kalinka dyrektor WORD w Tarnobrzegu przekazał kamizelki i odblaski, aby dzieci mogły bezpiecznie poruszać się po drogach.
Już wcześniej Huta Stalowa Wola – na apel Henryka Szostaka – byłego przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola przekazała 5 rowerów dla dzieci w ośrodku w Bojanowie.
Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” nadal będzie pomagał dzieciom z Domu Dziecka spod Mariupola przebywającym w Ośrodku w Bojanowie. 
Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Tak jak informowaliśmy na naszych stronach, zwróciliśmy się do europejskich i światowych związków zawodowych o wykluczenie Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji z MKZZ. 

Drodzy Przyjaciele

Poniżej znajdziecie komunikat rosyjskiego FNPR opublikowany wczoraj wieczorem, w dniu otwartego ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, otwarcie wspierający łamiącego wszelkie cywilizowane zasady międzynarodowej koegzystencji Prezydenta Putina.


W SPRAWIE OPERACJI NA RZECZ UTRZYMANIA POKOJU

Komunikat służby prasowej Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji

Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Rosji popiera decyzję prezydenta Rosji Władimira Putina o przeprowadzeniu operacji denazyfikacji Ukrainy. O przyszłości tego kraju muszą decydować jego mieszkańcy, ale ich wola nie może być forsowana przez bandy benderystów, nacjonalistów i nazistowskich kolaborantów. Współczujemy tym, którzy zostali zmuszeni do ewakuacji na terytorium Rosji z powodu regularnych ostrzałów i śmierci swoich bliskich. Rosyjskie związki zawodowe pomagają im, jak tylko mogą. Wierzymy, że na Ukrainę wróci pokój, że Ukraina stanie się demokratycznym, pokojowym, neutralnym państwem.

Hitlery i Zelenskije przychodzą i odchodzą, ale międzynarodowa solidarność robotników pozostaje.

Pokój narodom! Wojna z narodowymi faszystami!"



Drodzy Przyjaciele, Liderzy Międzynarodowych Organizacji Związków Zawodowych, Liderzy Krajowych Central Związkowych, Liderzy Federacji Branżowych,

W jaki sposób można zareagować na tak nikczemne słowa? W jaki sposób można tolerować tak fałszywe i niegodne zachowanie? Jak możemy my, związkowcy dążący do budowania dostatniego i spokojnego życia ludzi pracy w oparciu o pokój znosić tak otwarte i bezczelne wspieranie wojny? W jaki sposób my z Europy Środkowo-Wschodniej, z Bałkanów, z Krajów Bałtyckich, szczególnie doświadczeni dekadami i stuleciami niezmiennej rosyjskiej i sowieckiej opresji, niszczenia wszelkich przejawów niezależności, wspominający zamęczonych w KGB kazamatach, odbudowujący mozolnie gospodarki naszych krajów po dekadach Moskiewskiej centralnie planowanej produkcji niemal wyłącznie uzbrojenia i drutów kolczastych - jak długo będziemy znosić szantaż i warczenie wschodniej bestii i jej apologetów? Jak długo będziemy udawać, że FNPR jest równą nam w dążeniu do pokoju i dobrobytu demokratyczną organizacją związkową skoro otwarcie wspiera kolejny raz zniszczenie i grabież wobec narodu, który ośmiela się mieć własne zdanie, własne aspiracje, własne cele? Jak długo będziemy znosić rosyjską agresję, szkalowanie i nowomowę wobec tych, którzy samodzielnie, w oparciu o międzynarodowe uzgodnienia i gwarancje bezpieczeństwa supermocarstw chcą budować przyszłość swojego kraju i swoich rodzin w pokoju? Czy jesteśmy niewolnikami dyplomatycznego dwójmyślenia? Czy jesteśmy niewolnikami brudnych interesów i korupcji politycznej? Pytamy was o to otwarcie w dniu, gdy kolejni żołnierze i cywile padnie ofiarą krwiożerczego psychopaty.

Jako NSZZ "Solidarność", jako pierwszy wolny i demokratyczny związek zawodowy w dawnym bloku komunistycznym, jako związek, który rozpoczął mozolny i bolesny proces wyzwalania naszego kraju, jak i całego regionu z okowów rosyjskiej tyranii, wzywamy wszystkie wolne i demokratyczne związki zawodowe w Europie i na świecie, wszystkie Międzynarodowe Organizacje Związkowe, wszystkie Federacje Branżowe do natychmiastowego rozpoczęcia procesu usunięcia rosyjskiego FNPR z naszych struktur, gdyż nie może być w nich miejsca dla wspierających wojnę, grabież i zniszczenie bandytów przebranych za związkowców.

Z takim apelem i wnioskiem zwracamy się do was dzisiaj, w drugim dniu inwazji Rosji na niepodległą Ukrainę. Z takim wnioskiem zwracamy się do Międzynarodowych Organizacji Związkowych, do federacji branżowych i wszystkich central związkowych na świecie. Odpowiedzcie sobie sami, we własnych sumieniach, czy potraficie po raz kolejny zamknąć oczy i udawać, że to tylko mała lokalna kłótnia.

                                                                          Piotr Duda, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność"
40 rocznica 
strajku powszechnego
„Solidarności” 
Regionu Ziemia Sandomierska

W październiku 1981 roku ponad 100 tysięcy związkowców Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” podjęło strajk powszechny. „Solidarność”, powszechnie wspierana przez „Solidarność” Rolników i mieszkańców naszego Regionu stanowczo domagała się od władz przestrzegania praworządności i pozytywnych rozwiązań w ochronie środowiska, budownictwa i zaopatrzenia w żywność.
NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska przez kilka miesięcy podejmowała rozmowy i negocjacje z ówczesnymi władzami wojewódzkimi, które nie przynosiły żadnych pozytywnych rozwiązań. Wobec braku kompetencji władz wojewódzkich i katastrofalnej sytuacji zaopatrzenia w żywność dla mieszkańców 15 października NSZZ „Solidarność” ogłosiła w całym Regionie gotowość strajkową. W jesieni 1981 roku załamywał się wprowadzony rok wcześniej system reglamentacji części podstawowych artykułów spożywczych, nazywany powszechnie „systemem kartkowym.”
19 października załogi zakładów na terenie Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” przeprowadziły dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 20 października w Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola rozpoczęły się rozmowy Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska a Komisją Rządową. Po godzinie rozmów okazało się, że strona rządowa nie ma żadnych kompetencji i upoważnień do negocjacji w sprawach przedstawionych przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność”.
Wobec braku pełnomocnictw komisji rządowej i zerwania rozmów 21 października strajk podjęły załogi MKS i Huty Szkła Okiennego Sandomierz, 22 października – WSK Gorzyce, ZM Dezamet Nowa Dęba, Fabryka Maszyn Janów Lubelski, Ponar Tarnobrzeg, Nimet Nisko, Transbud Stalowa Wola, ZPK Mostostal Rudnik.
23 października rozpoczął się strajk powszechny w całym Regionie Ziemia Sandomierska, kierowany przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność.” Powszechny strajk w Regionie prowadziły największe zakłady: Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola – jeden z największych i najbardziej nowoczesnych w Polsce, zatrudniający ponad 25 tysięcy pracowników i Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” Tarnobrzeg.
Strajk był protestem przeciwko arogancji i bezprawiu władz, łamaniu porozumień, bardzo złemu zaopatrzeniu w żywność, leki i artykuły przemysłowe w naszym regionie. Był to czas, kiedy obowiązywała sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych na kartki. Wydział Handlu Wewnętrznego i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu informował 28 września: „ze względu na niski poziom dostaw mięsa i jego przetworów w miesiącach sierpień i wrzesień przedłuża się ważności kart zaopatrzenia w mięso i przetwory z tych miesięcy do końca października 1981 r.” 26 i 29 października Regionalny Komitet Strajkowy podjął kolejne rozmowy z kolejnymi przedstawicielami komisji rządowych, które nie przyniosły rozwiązania.
1 listopada w siedzibie RKS w Stalowej Woli przebywał profesor Romuald Kukułowicz z upoważnienia Księdza Prymasa Józefa Glempa. Prof. R. Kukułowicz powiedział w rozmowie z redaktorami Biuletynu Strajkowego: „Księdzu Prymasowi wszystkie sprawy świata pracy są bardzo bliskie i każda krzywda wyrządzona ludziom świata pracy jest bardzo dotkliwie przez niego odczuwana. Jestem przekonany, że zrobi wszystko i wszędzie, co będzie w Jego mocy, żeby konflikt został rozwiązany z maksymalną korzyścią dla obu stron. Chciałbym przypomnieć słowa Księdza Prymasa wypowiedziane podczas rozpoczęcia I Krajowego Zjazdu „Solidarności”, że podstawowym warunkiem rozwiązywania konfliktów społecznych jest właściwe rozumienie przez obie strony tego co się nazywa dobrem Narodu i Ojczyzny – i nie mam wątpliwości że Ksiądz Prymas swego stanowiska nie zmienił.”
2 listopada przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa spotkał się w Stalowej Woli z Regionalnym Komitetem Strajkowym i mieszkańcami miasta oraz strajkującą załogą Kopalni Machów. Regionalny Komitet Strajkowy przyjął uchwałę: „Trwający od 14 dni strajk powszechny w Regionie wykazał zdecydowanie i zwartość organizacyjną Związku. Mając świadomość swej siły i nieustępliwości, odpowiadamy na apel Prezydium Komisji Krajowej i osobisty wniosek Lecha Wałęsy w aktualnej sytuacji kraju. RKS postanawia: zawiesić akcję strajkową w regionie od II zmiany w dniu 2.11.1981 r. Jeżeli rozmowy z Komisją Rządową nie dadzą szybkich i pozytywnych rezultatów, strajk w regionie zostanie wznowiony i uzyska on z zapewnieniem Lecha Wałęsy pełną akceptację i poparcie Komisji Krajowej. Strajk nasz musi zakończyć się zwycięstwem. Jednocześnie z chwilą zawieszenia strajku obowiązuje w całym Regionie gotowość strajkowa.”
Późnym wieczorem 2 listopada w siedzibie Regionalnego Komitetu Strajkowego zaczęły się kolejne rozmowy z komisją rządową. Długie negocjacje RKS ze stroną rządową toczyły się w kolejnych dniach. Rano 11 listopada w Zakładowym Domu Kultury odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Strajkowego z przewodniczącymi i zastępcami przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z całego Regionu. Przedstawiono wypracowane w czasie długich rozmów i negocjacji ze stroną rządową zapisy Protokołu Porozumienia. 11 listopada 1981 roku w południe Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” podpisał w Stalowej Woli porozumienie z komisją rządową. Protokół Porozumienia zawierał bardzo konkretne zapisy i ustalenia w zakresie: żywności i reglamentacji, budownictwa ochrony środowiska i praworządności. Do Protokołu Porozumienia dołączono Ocenę zagrożenia środowiska województwie tarnobrzeskim przedstawioną przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska i Protokół Stanowisk w sprawie zapłaty za strajk. Do czasu wprowadzenia przez władze stanu wojennego nie zrealizowano żadnego z zapisów Porozumienia. 
Legitymacje elektroniczne

Ponad 2400 związkowców w naszym Regionie Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” posiada elektroniczne legitymacje związkowe. To 44,5 procent związkowców zrzeszonych w naszym regionie. Ponad 2100 związkowców posiada karty rabatowe Lotos.
Do programu Elektronicznych Legitymacji Członkowskich przystąpiły nowe Organizacje Zakładowe NSZZ „Solidarność”:
- MOZ NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu
- KZ NSZZ „Solidarność” Miejski Zakład Komunalny Stalowa Wola.
Wszyscy lub prawie wszyscy członkowie Związku posiadają legitymacje elektroniczne w Organizacja Zakładowych NSZZ „Solidarność”:
- KZ NSZZ „Solidarność” Spółdzielnia Mieszkaniowa Stalowa Wola
- KZ NSZZ „Solidarność” Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Stalowa Wola
- MOZ NSZZ „Solidarność” Federal Mogul Gorzyce
- KZ NSZZ „Solidarność” Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Tarnobrzeg
- KZ NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Nowa Dęba
- KZ NSZZ „Solidarność” Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
- MOZ NSZZ „Solidarność” Porcelana Ćmielów
- KZ NSZZ „Solidarność” Armatura Kraków SA w Nisku.
Ponad połowa członków Związku posiadają legitymacje elektroniczne w Organizacja Zakładowych NSZZ „Solidarność”:
- MOZ NSZZ „Solidarność” Huta Stalowa Wola
- KZ NSZZ „Solidarność” Enesta Stalowa Wola
- KZ NSZZ „Solidarność” Miejski Zakład Budynków Stalowa Wola
- KZ NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Stalowa Wola
- KZ NSZZ „Solidarność” Pracownicy Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
- KZ NSZZ „Solidarność” Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Stalowa Wola
- Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stalowa Wola
- KZ NSZZ „Solidarność” ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola
- MOZ NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu
- KZ NSZZ „Solidarność” Kopalnia Siarki Machów
- KZ NSZZ „Solidarność” Zespół Szkół w Woli Baranowskiej
- MOZ NSZZ „Solidarność” Zakłady Metalowe Dezamet Nowa Dęba
- KZ NSZZ „Solidarność” Polpharma Nowa Dęba
- MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Sandomierz
- MOZ NSZZ „Solidarność” Pilkington Polska Sandomierz
- KZ NSZZ „Solidarność” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
- KZ NSZZ „Solidarność” Bank PeKaO SA Oddział Sandomierz
- KZ NSZZ „Solidarność” Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Nisko.
Nowe wnioski w miesiącu czerwcu muszą być złożone w terminie do dnia 21 czerwca - do pobrania z zakładki "Pobierz pliki"po prawej stronie.



Zaczynamy inicjatywę obywatelską 
w sprawie emerytur stażowych!

- Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych - powiedział podczas konferencji prasowej Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. czytaj wiecej
Piotr Duda: Musimy przejąć sprawy w swoje ręce. Zaczynamy inicjatywę obywatelską w sprawie emerytur stażowych

- Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych - powiedział podczas konferencji prasowej Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.
Przewodniczący “Solidarności” Piotr Duda poinformował dziś podczas konferencji prasowej w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o działaniach jakie związek podejmie w sprawie postulatu emerytur stażowych. Zaprezentowano również logo pod hasłem “emerytura za staż”.
“Wczorajsza decyzja Komisji Krajowej to skorzystanie z narzędzia, które daje nam konstytucja, czyli bezpośrednia demokracja. Dlatego na okres najbliższych pół roku, to obywatele przejmą w konkretnych projekcie ustawy, władzę w naszym kraju. Wczorajsza decyzja Solidarności jest jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Musimy przejąć sprawy w swoje ręce - w ręce obywateli. A my jako Związek Zawodowy Solidarność chcemy w sposób prawny i logistyczny, wspomóc obywateli w tym bardzo ważnym celu, jakim jest przegłosowanie w Sejmie i podpisanie przez Prezydenta ustawy o emeryturach stażowych” - powiedział przewodniczący Solidarności. 
czytaj więcej

foto: Pixabay

Pilne! 
Apel Przewodniczącego 
NSZZ "Solidarność" 
do Członków: 


Brońcie naszych kościołów!

Drodzy Członkowie i Sympatycy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”! Drodzy Przyjaciele!

Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj osamotniony.
„Solidarność” przy ogromnym wsparciu Kościoła, wywalczyła Polsce wolność. W tym wolność do protestów i zgromadzeń. Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania swoich postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. Wielokrotnie robiliśmy to również my, związkowcy. Ale każda wolność ma swoje granice, a tą granicą są prawa i wolności innych ludzi. W tym prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary.
To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-j-a!
Demonstranci profanując Kościoły i zakłócając Msze Święte, tę granicę już dawno przekroczyli. Do rangi symbolu urastają profanacje figur Jana Pawła II, dzięki któremu „Solidarność” powstała, a któremu Polska w drodze do odzyskania niepodległości tak wiele zawdzięcza.
Niestety, poziom agresji, niespotykany wulgaryzm i napaści fizyczne na księży i uczestników nabożeństw, zmuszają nas katolików do obrony. Dlatego proszę, abyście włączali się w działania Straży Narodowej, lub inne spontanicznie tworzone grupy chroniące nasze kościoły. Bądźcie też w kontakcie ze swoimi proboszczami. Kiedyś my mogliśmy liczyć na ich pomoc, dzisiaj oni tej pomocy od nas potrzebują.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wczoraj włączyli się w ochronę kościołów. Otrzymałem wiele sygnałów, że nie zabrakło wśród nich Członków „Solidarności”. Ja osobiście – jako katolik, ale też człowiek „Solidarności”, również nie będę w tej sytuacji bierny.
                                             Ze związkowym pozdrowieniem
                                      Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”
Wakacje z „Solidarnością” 
Bony i rabaty dla Związkowców

Na czas wakacji i urlopów Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przygotowała bony i rabaty dla Związkowców. Związkowcy z naszego Regionu będą mogli skorzystać z bonów o wartości 200 złotych i 10 procentowych rabatów na pobyt w ośrodkach wypoczynkowych w Zakopanem, Spale i Jarnołtówku w Górach Opawskich. Bony będą ważne od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 roku. Poprzez uruchomienie dystrybucji przez Zarząd Regionu przez będzie można odbierać w Organizacjach Zakładowych NSZZ „Solidarność w naszym Regionie. Do uzyskania rabatu w wysokości 10 procent wystarczy okazanie w ośrodku legitymacji elektronicznej NSZZ „Solidarność”. 
Od 1 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2021 r. każdy obecny członek „Solidarności” oraz osoby, które zdecydują się zapisać do Związku w trakcie trwania akcji otrzymają bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Doms Sp. z o.o., które honorują również Polski Bon Turystyczny.Bony można zrealizować w wybranym ośrodku:
•Ośrodek Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl
•Ośrodek Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem
•Ośrodek ZIEMOWIT w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl
•Ośrodek Savoy w Spale www.savoy.com.pl

Rabat 200 zł obowiązuje na usługi noclegu, wyżywienia oraz zabiegi w Centrum Odnowy Biologicznej.
Osoby, które posiadają elektroniczną legitymację związkową po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu dostaną dodatkowe 10% rabatu.
Bohaterowie naszych czasów

W Regionie Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów naszych czasów – poległych górników z Kopalni Wujek i księdza Romana Kotlarza kapelana robotników protestujących w Radomiu. W Zbydniowie odsłonięto tablicę ku czci Zbigniewa Wilka poległego w Kopalni Wujek, a Stalowej Woli i Koprzywnicy otwarto rocznicowe wystawy.
W szkole podstawowej w Zbydniowie, do której uczęszczał Zbigniew Wilk jeden z górników Kopalni Wujek zastrzelonych przez pluton specjalny ZOMO odsłonięto tablicę ku jego czci. „W tym budynku w latach 1958-1965 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zbydniowie Zbigniew Wilk (1951-1981), jeden z Dziewięciu Górników zastrzelonych 16 grudnia 1981 roku w kopalni „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku przez pluton specjalny ZOMO. Zbigniew Wilk i jego koledzy protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, stając w obronie wolności, godności i w imię zasad solidarności” – to napis na pierwszej tablicy, które będą kolejno odsłaniane w Polsce dla uhonorowania górników poległych w stanie wojennym w Katowicach.
Tablicę ku czci Zbigniewa Wilka poświęcił ksiądz biskup Edward Frankowski. Przed tablicą bohatera „Solidarności” pochyliły się poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Kopalni Wujek w Katowicach, Regionu Ziemia Sandomierska, Huty Stalowa Wola, Cementowni Ożarów, Federal Mogul Gorzyce i Kopalni Machów. Wcześniej uczestnicy uroczystości, a wśród nich rodzina Zbigniewa Wilka, górnicy z Kopalni Wujek w Katowicach i związkowcy z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Andrzejem Kaczmarkiem i członkiem Zarządu Regionu Mirosławem Beczkiem uczestniczyli w Eucharystii w intencji Ojczyzny i górników poległych w Kopalni Wujek, celebrowanej w kościele parafialnym w Zbydniowie.
Uroczystości zakończyły się spotkaniem i poczęstunkiem w ramach Festiwalu Pierogów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie i III Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Zbigniewa Wilka na boisku „Orlika” przy szkole podstawowej w Zbydniowie.
– Kopalnia strajkuje – to tytuł wystawy o dramatycznym strajku w Kopalni Wujek uroczyście otwartej w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. – Mamy 40 rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” i 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wystawa przypomina wydarzenia w kopalni „Wujek” w Katowicach 16 grudnia 1981 roku. Zależało nam na tym, aby pokazać po raz kolejny, że stan wojenny to nie tylko teleranek, którego zabrakło w telewizji, ale przede wszystkim ofiary tego stanu wojennego. Wystawa jest na tyle interesująca, że pokazuje tych górników w sposób bardziej prywatny. Staliśmy się skorzystać ze zdjęć od rodzin i te zdjęcia pokazują ich takimi jakimi byli na co dzień. Tak naprawdę chodziło nam o to, by pokazać, że to byli zwykli, normalni ludzie, których życie zostało przecięte przez kulę plutonu specjalnego ZOMO – mówił Robert Ciupa dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w czasie uroczystego otwarcia wystawy. Górnicy z Kopalni Wujek, którzy doświadczyli dramatu pacyfikacji kopalni podzielili się wspomnieniami i refleksjami z uczestnikami uroczystości, wśród których byli związkowcy z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Andrzejem Kaczmarkiem.
Wystawa, zatytułowana, „…ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Kielcach, została uroczyście otwarta w kościele świętego Floriana w Koprzywnicy. W kościele w Koprzywnicy duszpasterz uczący szacunku i miłości do drugiego człowieka i odważnie sprzeciwiający się totalitarnym rządom pracował przez rok jako wikariusz.
Ksiądz Jerzy Burek proboszcz parafii św. Floriana w Koprzywnicy wyraził nadzieję, że Sługa Boży ksiądz Roman Kotlarz zostanie wkrótce beatyfikowany. Proces beatyfikacyjny urodzonego w gminie Staszów odważnego kapłana i duszpasterza robotników trwa od 2018 roku. W czasie Eucharystii modlono się wspólnie o jego rychłe zakończenie. Wśród uczestników uroczystości w Koprzywnicy byli związkowcy z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” z Józefą Cieślak i Anną Glibowską z Zarządu Regionu. Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” złożył hołd odważnemu kapłanowi i duszpasterzowi w 45 rocznicę śmierci. Podkreślił, że gdyby nie tak odważne osoby jak ksiądz Roman Kotlarz nie powstałaby „Solidarność” i nie byłoby wolnej Polski. 
Droga do wolności
Rocznicowa wystawa w Sandomierzu

4 czerwca – w rocznicę pierwszych, chociaż nie w pełni wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbył się wernisaż wystawy „Droga do wolności. Sandomierz 1980-89”. Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska wspierał i współpracował w przygotowaniu rocznicowej wystawy ze Stowarzyszeniem Pamięć i Solidarność i Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczył przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” Andrzej Kaczmarek i przewodniczące Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z Sandomierza m.in. Józefa Cieślak, Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Anna Glibowska i Barbara Sudoł. W otwarciu wystawy uczestniczyli działacze „Solidarności” i opozycji demokratycznej, parlamentarzyści i samorządowcy. Warto szczególnie podkreślić obecność Mariana Dojki posła wybranego 4 czerwca 1989 roku.
Msza święta w bazylice katedralnej której przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz poprzedziła otwarcie wystawy. Ordynariusz diecezji sandomierskiej mówił w homilii że powstanie „Solidarności” i przemiany demokratyczne w Polsce były Bożym darem wyproszonym na modlitwie przez św. Jana Pawła II i miliony Polaków, a zarazem wspólnym dziełem ludzi nieustraszonych i szlachetnych.
Ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz przywołał słowa francuskiej filozofki Chantal Delsol. – Powiedziała ona, że dzisiejsze pokolenie jest pokoleniem bez łańcuchów i bez twarzy. Dlatego młodzi muszą sobie uświadomić, że mamy twarz. Tą twarzą jest “Solidarność”. Są nią również nasze siostry i bracia, którzy walczyli o niepodległość. Kajdany zawsze jakieś będą, choćby te niewidzialne, trzeba je ciągle zrywać, ale twarz mamy, piękną i jasną, której nam zazdrości Europa. –
– Na drodze do wolności zrodziła się „Solidarność” i niepodległa Ojczyzna – powiedział ksiądz biskup. – Można powiedzieć, że postulaty działaczy niepodległościowych, związkowców, intelektualistów, duchownych… nie tylko zostały zrealizowane ale udało się wywalczyć oraz wypracować znacznie więcej. Wystarczy porównać Polskę z innymi krajami bloku wschodniego. Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny chociaż sporo w niej trzeba jeszcze zmienić. –
– Mam jednak wrażenie, że gdzieś pod drodze, zapodziały się niektóre szlachetne ideały. Kiedyś łączyły nas zmagania o demokratyczną ojczyznę, a dzisiaj nie potrafimy złączyć sił i pracować dla dobra wspólnego – powiedział ksiądz biskup. – W pogoni za dobrobytem, za władzą, za elektoratem, niektórzy przestali bać się Boga. Stracili wrażliwość na innych albo, jeszcze gorzej, widzą w drugim człowieku wroga. To spowalnia „Drogę do wolności”, która jeszcze się nie zakończyła. –
– Tymczasem jej duchowy ojciec, św. Jan Paweł II, stale nam przypomina, że: solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim”. Św. Jan Paweł II rozróżniał w swoim nauczaniu pomiędzy słuszną walką związków zawodowych o dobro pracowników i walką przeciwko innym, mającą na celu zniszczenie albo poniżenie. Dlatego powiem, może trochę przewrotnie: cieszę się z dzisiejszego otwarcia wystawy, a zarazem chcę, żeby obudzone przez nią wspomnienia stały się dla nas rachunkiem sumienia. Nie wystarczy być sprawnym i skutecznym politykiem, księdzem, przedsiębiorcą. To nie jest poziom bojowników zmagających się z komunistycznym uciskiem, którzy zawiesili na bramie Stoczni Gdańskiej krzyż i portret papieża Jana Pawła II – mówił ksiądz biskup.
– Jako ludzie wierzący musimy patrzeć na wszystko z perspektywy wiary. „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę” – zachęca nas św. Paweł (Kol 3,23). Wypełniając różnorodne funkcje i zadania służymy samemu Chrystusowi – przypomina apostoł Narodów i mówi, że mamy to czynić „z serca”. Żadnych szczegółowych instrukcji lecz po prostu: „z serca”.
Czyż prawdziwa solidarność nie rodzi się właśnie w sercu? Wtedy nie powstrzymają jej ani mury, ani „zęby krat”, ani różnice poglądów, ani nawet pandemia – powiedział ksiądz biskup.
Wernisaż wystawy odbył się w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego. Wzruszające świadectwo złożył główny pomysłodawca wystawy Kazimierz Plachimowicz, jeden z twórców i liderów NSZZ „Solidarność” w Sandomierzu. W czasie pierwszych wolnych wyborów w 1989 r. był komisarzem wyborczym na rejon sandomierski, który obejmował 9 gmin. Przypomniał o powszechnej mobilizacji sił opozycji demokratycznej, o wiecach wyborczych na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu i determinacji komunistów, aby zachować władzę. Zachęcał także do prezentowania wystawy w szkołach, aby uświadamiać młodemu pokoleniu, że wolność kosztuje i ciągle trzeba o nią zabiegać.
Wspominał jeden z wieców, zorganizowany na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Uczestniczyli w nim liczni mieszkańcy miasta, gościem była aktorka Maja Komorowska. – Panowała bardzo podniosła atmosfera. Muszę przyznać, że miałem duszę na ramieniu, gdy rozpoczynałem wiec. Było to ogromne przeżycie dla kandydatów i sandomierzan. Widziałem łzy w oczach zgromadzonych. Na zakończenie wszyscy zaczęli śpiewać “Jeszcze Polska nie zginęła”, trzymając palce w geście zwycięstwa. Dzień wyborów to był wspaniały dzień, wielka radość i wiara w zwycięstwo – mówił Kazimierz Plachimowicz.
– To był wielki entuzjazm i odpowiedzialność. Ta wystawa w pełni oddaje ducha tamtego okresu. Wszystkie dokumenty, które zgromadziliśmy tutaj, po zakończeniu wystawy przekażę na rzecz Muzeum Okręgowego – powiedział Kazimierz Plachimowicz ze Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność”, organizator wydarzenia i wystawy. Podkreślił, że wystawa opowiada przede wszystkim „o nas, o mieszkańcach Sandomierza”. Zachęcał do prezentowania wystawy młodym ludziom, by w ten sposób uświadamiać im, że wolność kosztuje i ciągle trzeba o nią zabiegać.
Na wystawie prezentowane są dokumenty, plakaty wyborcze, listy kandydatów do sejmu i senatu, a także zdjęcia ukazujące ówczesną kampanię wyborczą. Na wystawie pokazywanej w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego zgromadzone zostały różnorodne pamiątki po wyborach: ulotki, obwieszczenia, zaproszenia do udziału w spotkaniach przedwyborczych, okolicznościowe przypinki i flagi „Solidarności”. Prezentowane są również plansze przybliżające wydarzenia z 1989 roku.
Wernisaż uświetnił koncert sopranistki Aleksandry Drzewickiej. Akompaniował jej na fortepianie Mariusz Drzewicki, kompozytor i wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi.
Wystawę „Droga do wolności – Sandomierz 1980-89” można zwiedzać w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu.
Wystawa „Księża Solidarności”

W bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbył się wernisaż inaugurujący wystawę Instytutu Dziedzictwa Solidarności zatytułowaną „Księża Solidarności”. Święty Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko Patron NSZZ „Solidarność” to pierwsze postacie których biogramy przedstawiono na wystawie. Biogram księdza biskupa Edwarda Frankowskiego został przedstawiony na wystawie dzięki współpracy Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” z Instytutem Dziedzictwa Solidarności.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, NSZZ „Solidarność”, duchowieństwa, gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Dziedzictwa Solidarności.
Historia NSZZ „Solidarność” nierozłącznie związana jest z wkładem Kościoła katolickiego w obalenie komunizmu w Polsce i na świecie. Przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności wystawa „Księża Solidarności” to opowieść o walce katolickich duchownych z opresyjnym aparatem państwa.
Bogato ilustrowana, dostępna w Internecie wystawa „Księża Solidarności” przybliża życiorysy dziesiątek duchownych, którzy pomimo niebezpieczeństw mieli odwagę przeciwstawić się opresyjnej władzy i nieść pomoc potrzebującym. Przypomina życiorysy takich postaci jak Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński czy Jerzy Popiełuszko, ale też odsłania zupełnie nowe, wcześniej nieznane historie.
Autorem wystawy jest dr Mateusz Ihnatowicz. Ekspozycja składa się z 14 tablic prezentujących wkład Kościoła katolickiego i poszczególnych jego przedstawicieli w rewolucję Solidarności i pokonanie komunizmu. Przedstawieni zostali na niej najważniejsi duchowi patroni związku oraz wybrani kapelani związku. Szczególną uwagę poświęcono sylwetkom ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Całość poprzedzają tablice informujące o kontekście historycznym, w tym plansze o Mszach św. za ojczyznę, pielgrzymkach ludzi pracy na Jasną Górę i pomocy Kościoła dla „Solidarności.”
O celach powstania wystawy mówił na jej otwarciu dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności Mateusz Smolana: „Chcemy podkreślić fakt, że „Solidarność”, jako niezależny ruch związkowy ma korzenie chrześcijańskie. (…) Trzeba pamiętać, że fundamentalne wartości chrześcijańskie odróżniają „Solidarność” od powszechnych wpływów lewicowych w związkach zawodowych Europy. W 1980 roku wartości laickie nie mogły mieć siły naprawczej zmieniającej naszą rzeczywistość – tę prawdziwą siłę znaleźć można było wyłącznie w naszej cywilizacji opartej na chrześcijaństwie. (…)
Wystawa jest opowieścią o kapłanach, którzy mieli odwagę wyjść do człowieka w niezwykle trudnej rzeczywistości politycznej i społecznej. To opowieść o postawach na wskroś humanitarnych i bohaterskich. Kościół w Polsce powiedział prawdzie „tak”, wnosząc przez swych kapłanów niezwykle ważne wsparcie moralne, integrujące, dające poczucie jedności, wspólnoty i prawdziwej solidarności. Wystawą składamy hołd tym, którzy mieli odwagę iść ramię w ramię ze społeczeństwem w imię prawdy, dobra, wolności i lepszej przyszłości narodu polskiego”.
Tadeusz Majchrowicz wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wspominał pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski i podkreślał wagę powołania Instytutu Dziedzictwa Solidarności jako placówki, która ma promować prawdziwą historię związku.
Andrzej Kołodziej legenda „Solidarności” i przewodniczący Rady IDS mówił, że bez wsparcia Kościoła nie byłoby Solidarności: „Bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Kościół był wówczas jedynym autorytetem, nie tylko dla ludzi wierzących. Był ostoją i nośnikiem patriotyzmu, wolności oraz gwarantem polskości.”
Wszystkim uczestnikom wernisażu w pamięć zapadły słowa obecnych na uroczystości świadków historii – ks. Eugeniusza Jankiewicza i o. Bronisława Sroki. Ksiądz Jankiewicz – wieloletni kapelan „Solidarności” z Dolnego Śląska – mówił, że wystawa przypomina, że odrodzenie moralne Polaków w sierpniu 1980 roku nie byłoby możliwe bez codziennej i cichej pracy duszpasterskiej wielu kapłanów. Ojciec Bronisław Sroka opowiadał m. in. o rekolekcjach, które głosił dla stoczniowców w grudniu 1981 roku.
Ksiądz Ludwik Kowalski proboszcz bazyliki św. Brygidy dodał, że obowiązkiem kapłanów jest wypowiadanie się na tematy społeczno-polityczne –Grzechem zaniechania byłoby gdybyśmy nie zabierali głosu w sprawach związanych z naszym codziennym życiem, polską i europejską rzeczywistością. – Ks. Kowalski podkreślał również potrzebę przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom, które nie znają historii „Solidarności”.
Wystawę można oglądać wirtualnie na stronie Instytutu Dziedzictwa Solidarności.
Na stronie Instytutu Dziedzictwa Solidarności dostępna jest też wystawa o prezydencie Lechu Kaczyńskim.

https://sway.office.com/hb4tnTryFipEMo3l?ref=Link&loc=play
LECH KACZYŃSKI (1949-2010) CZŁOWIEK SOLIDARNOŚCI (office.com)
Rok błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki Patrona „Solidarności”

Trwa Rok błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Patrona „Solidarności”, ogłoszony przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” przygotowuje się do uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do Bazyliki Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Uroczystości odbędą się w niedzielę 16 czerwca.
Dziękujemy za pierwsze wpłaty na ufundowanie relikwiarza z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Z okazji Roku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki współpracujące z NSZZ „Solidarność” Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła z Częstochowy www.swietyfilip.pl wydało książkę „Wszystko o Błogosławionym Ks. Jerzym Popiełuszce Świadectwo budowania „wewnętrznego człowieka”, w promocyjnej cenie dla NSZZ „Solidarność” – 5 złotych.
Zamówienia na książkę można składać w Zarządzie Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność”, które już złożyły zamówienia, mogą odebrać książkę w siedzibie Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
Wolność jest siłą polskości, siłą solidarności

23 sierpnia w Stalowej Woli prezes IPN Jarosław Szarek odznaczył Krzyżami Wolności i Solidarności 20 osób z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” – Wolność jest siłą polskości, to jest siła solidarności, siła naszego poczucia wolności opartej na chrześcijaństwie – powiedział Jarosław Szarek w Stalowej Woli.
Jubileuszowe uroczystości w 40 rocznicę powstania „Solidarności” w Regionie Ziemia Sandomierska rozpoczęły się w południe Eucharystią w Bazylice Matki Królowej Polski w Stalowej Woli. W kościele, wokół którego zorganizował się w latach 80. jeden z najsilniejszych ośrodków opozycyjnych w Polsce, zgromadzili się związkowcy z całego Regionu. Licznie przybyli związkowcy, z pocztami sztandarowymi „Solidarności”: Regionu Ziemia Sandomierska, Huty Stalowa Wola, Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola, Zakładu Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola, Federal Mogul Gorzyce, Dezamet Nowa Dęba, Siarkopol Tarnobrzeg modlili się razem z duszpasterzami w intencji Ojczyzny. Wśród duszpasterzy był ksiądz biskup Edward Frankowski, od 40 lat wspierający duchowo „Solidarność” i nazywany powszechnie Biskupem Solidarności. Wśród delegacji składających po Eucharystii kwiaty pod tablicą ks. Jerzego Popiełuszki i pomnikiem Ojca świętego Jana Pawła II byli leśnicy z Nadleśnictwa Rozwadów w mundurach. 
– Ziemia Sandomierska to od najdawniejszych wieków jeden z filarów polskiej państwowości i centrów cywilizacyjnego rozwoju, zaś inwestycje w Stalowej Woli stanowiły jeden z najważniejszych elementów Centralnego Okręgu Przemysłowego, wielkiego przedsięwzięcia odrodzonej Rzeczypospolitej – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników i organizatorów uroczystych obchodów 40. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli. – Z męstwem i poświęceniem działał tu konspiracyjny ruch oporu w latach II wojny światowej. Mieszkańcy tej ziemi pokazali w przełomowym roku 1980, że są wiernymi spadkobiercami tych wspaniałych patriotycznych tradycji. Już w lipcu pracownicy Huty Stalowa Wola włączyli się w ogarniającą kraj wielką falę strajkową, a zaraz po podpisaniu Porozumień Sierpniowych uformował się tu prężny ośrodek „Solidarności.” Niestety, nie może uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach zmarły przed rokiem śp. pan Stanisław Krupka – jeden z założycieli i wybitnych liderów NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli. Jest jednak liczne grono uczestników i świadków historii, przekazujących idee polskiego Sierpnia i ruchu solidarnościowego nowym pokoleniom – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do ludzi „Solidarności” w Stalowej Woli i Regionie Ziemia Sandomierska. 
Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” złożył na ręce Agnieszki Lenartowicz – Łysik doradcy prezydenta podziękowanie za objęcie patronatu nad uroczystościami w Stalowej Woli. Przewodniczący Zarządu Regionu podziękował Lucjuszowi Nadbereżnemu prezydentowi Stalowej Woli za dobrą współpracę ze Związkiem i pomoc w organizacji rocznicowych uroczystości. W imieniu związkowców Andrzej Kaczmarek podziękował księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu za duchową pomoc i wspieranie „Solidarności”, a Instytutowi Pamięci Narodowej za dobrą współpracę i pomoc w przekazywaniu dziedzictwa NSZZ „Solidarność.”
Liczne grono związkowców z Regionu zostało uhonorowane odznaczeniem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” Rocznicowe uroczystości w Stalowej Woli zakończył koncert polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej i Pałacyku Michla z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Chóru i Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego. 
Dwa dni wcześniej związkowcy modlili się razem pod krzyżem przed bramą numer 3 Huty Stalowa Wola. Wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod krzyż przed Narzędziownią, która była miejscem narodzin „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola i Regionie Ziemia Sandomierska. 
Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność”
z 28 kwietnia 2020 roku
w sprawie antypracowniczych zapisów
w projekcie Tarczy Antykryzysowej 3.0

W imieniu związkowców z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zdecydowanie i stanowczo protestujemy przeciwko antypracowniczym, antyobywatelskim i antyzwiązkowym propozycjom, zawartym w projekcie tak zwanej Tarczy Antykryzysowej 3.0. Protestujemy przeciwko kolejnym próbom obciążania pracowników i rodzin pracowników kosztami kryzysu, wywołanego przez „zamrażanie gospodarki”. Protestujemy przeciwko kolejnym próbom skonfliktowania środowisk pracowników, związkowców i pracodawców, poprzez publikowanie kontrowersyjnych projektów. Protestujemy przeciwko łamaniu zasady negocjacji i konsultacji społecznych i próbom arbitralnego wprowadzania zapisów, które łamią podstawowe prawa pracownicze i obywatelskie. 
Apelujemy do rządu o natychmiastowe zaniechanie forsowania zapisów sprzecznych z zasadą stanowienia prawa, które ma służyć dobru pracowników i pracodawców. Apelujemy do Posłów RP o nie przyjmowanie kontrowersyjnych projektów zapisów Tarczy Antykryzysowej 3.0. Apelujemy do Prezydenta RP o zawetowanie zapisów Tarczy Antykryzysowej 3.0 łamiących podstawowe prawa pracownicze i związkowe. Opowiadamy się zdecydowanie za przywróceniem dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami, związkami zawodowymi i środowiskami pracowniczymi. Zadaniem rządu jest służenie społeczeństwu poprzez stanowienie dobrego prawa, a nie doprowadzanie do konfliktów i niepokojów społecznych, wywołanych przez podejmowanie arbitralnych decyzji.

W imieniu Prezydium Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący Andrzej Kaczmarek
INFORMACJA 
DLA ZWIĄZKOWCÓW 
Z ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU ZIEMIA SANDOMIERSKA

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachowajmy środki ostrożności:
– od dnia 16 marca do 29 marca proszę o ograniczenie kontaktu osobistego z Biurami Zarządu Regionu i Biurami Terenowymi Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” Wszystkie sprawy prosimy załatwiać wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową w godzinach 8.00 – 13.00. Numer telefonu 15 – 842 13 85 i telefon komórkowy 601 869 680, e-mail: stwola@solidarnosc.org.pl 
Biuro Prawne Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w tym terminie nie udziela porad osobiście. Jest do dyspozycji Związkowców, zgodnie z obowiązującymi dniami i godzinami pracy pod wskazanymi numerami telefonów i adresem e-mailowym. 
Biura Parlamentarne i Biura Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” są w tym terminie nieczynne. 

                                                               Ze związkowym pozdrowieniem 

                                                             Przewodniczący Zarządu Regionu
                                                             Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
                                                          Andrzej Kaczmarek 
Apel 
Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność”
i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola zwracają się do Wszystkich Związkowców i Ludzi Dobrej Woli o międzyludzką i społeczną solidarność w tak trudnych dla nas wszystkich dniach i tygodniach. Każdy z nas może okazać pomoc nawet poprzez zwykle, proste codzienne gesty i zwykłą ludzką życzliwość. W obliczu ogłoszonej przez rząd sytuacji zagrożenia epidemicznego potrzebna jest nasza pomoc i wsparcie dla Pracowników Służby Zdrowia w naszym Regionie. 
Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola zwracają się z apelem do Związkowców i Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska i do Ludzi Dobrej Woli o wsparcie finansowe dla Służby Zdrowia w naszym regionie. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony indywidualnej: maski, kombinezony, rękawice i inne potrzebne środki. Możemy wspomóc chociaż przysłowiową złotówką pracowników Służby Zdrowia w naszym Regionie.

Wpłaty można dokonywać na konto: Fundacja „Solidarni Stalowej Woli”
                                                                    37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1
Konto bankowe: 20 2490 0005 0000 4530 1603 9545   z dopiskiem „Koronawirus”

                                                          Z wyrazami szacunku i związkowym pozdrowieniem

W imieniu MOZ NSZZ „Solidarność”                         W imieniu Zarządu Regionu 
                           Huta Stalowa Wola                                Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
                              Przewodniczący                                                        Przewodniczący
                              Henryk Szostak                                                      Andrzej Kaczmarek


Stalowa Wola, 31.03.2020 r.
Ostanie pożegnanie Ryszarda Kotwicy

17 lutego o godzinie 13.00 w kościele Trójcy Świętej w Stalowej Woli odbędzie się pogrzeb Ryszarda Kotwicy zasłużonego działacza NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli. Świętej pamięci Ryszard Kotwica zmarł w piątek 14 lutego. Za działalność dla odzyskania niepodległości został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” i tytułem Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola.
Ryszard Kotwica urodził się w sierpniu 1940 roku w Skowierzynie koło Stalowej Woli. Już w wieku 16 lat rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola, a jednocześnie był uczniem Technikum Mechanicznego w Stalowej Woli. Do 1980 roku pracował kolejno w kilku zakładach w Stalowej Woli i w Nisku. Od września 1980 roku był w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Zakładów Inwestycji i Budownictwa w Tarnobrzegu Oddział w Nisku, a później w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. 
Od 1982 roku działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. W latach 1983 – 1985 drukarz „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola.” W latach 1985 – 1988 w składzie władz Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. W październiku 1987 roku w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Pracowników Huty Stalowa Wola, który złożył wniosek o ponowną rejestrację Związku w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu siedzibą w Sandomierzu. 
W latach 1983 – 1989 zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W sierpniu 1985 roku zaangażował się w organizację uroczystości wmurowania przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski pierwszej w Polsce tablicy ku czci księdza Jerzego Popiełuszki, według projektu stalowowolskiego rzeźbiarza Stanisława Popka. W latach 80 pomagał w przygotowaniach niezależnych obozów dla dzieci i młodzieży, Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, Katolickich Dni Społecznych i wielu wydarzeń kulturalnych i patriotycznych w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Był uczestnikiem Studium Społecznego Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski. 
Za niepodległościową działalność był kilkakrotnie zatrzymywany, w mieszkaniu przeprowadzano rewizje, a w lutym 1988 roku został skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za działalność w Komitecie Założycielskim „Solidarności” Pracowników Huty Stalowa Wola. Od 22 sierpnia do 1 września 1988 roku uczestniczył w pracy sztabu w domu katechetycznym przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, wspomagającym strajk „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola.
ZAPROSZENIE
na przystanek Historia

14 lutego o godzinie 17.00 w auli imienia NSZZ „Solidarność” na Wydziale KUL w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowe spotkanie z cyklu Przystanek Historia. Podczas spotkania doktor Mariusz Krzysztofiński z IPN Oddział Rzeszów zaprezentuje wyjątkowy album o arcybiskupie Ignacym Tokarczuku. Na spotkaniu będzie można zakupić bogato ilustrowany album – biografię wielkiego Pasterza Kościoła, a zarazem obszerną panoramę najnowszych dziejów naszego Regionu, „Solidarności” i Kościoła w Polsce. 
W czasie jubileuszu 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” trzeba przypomnieć postać wybitnego Pasterza Kościoła Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który zdecydowanie wspierał wolnościowe i niepodległościowe dążenia Polaków, które wyrażał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” od 1980 roku. W uznaniu niezłomnej postawy Pasterza Kościoła wspierającego nasz Związek Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uhonorowała arcybiskupa Ignacego Tokarczuka tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” na wniosek Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” 

Od lewej: Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, ksiądz biskup Edward Frankowski, Jarosław Szarek prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Dariusz Iwaneczko dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie. Fot.: IPN Rzeszów

Przystanek Historia w Stalowej Woli

– Oby Stalowa Wola była tym ośrodkiem, który znów da nowy powiew wolnościowy, solidarnościowy, samorządowy – powiedział ksiądz biskup Edward Frankowski na spotkaniu Przystanek Historia w Stalowej Woli. Pierwsze w całym cyklu spotkań w Stalowej Woli było poświęcone historii Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. To wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli oraz Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. 
Pierwsze z serii spotkań odbyło się w auli imienia „Solidarności” w siedzibie Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Powstanie Filii KUL w Stalowej Woli zainicjowane przez księdza Edwarda Frankowskiego było początku wspierane mocno i zdecydowanie przez „Solidarność” Regionu Ziemi Sandomierskiej, która miała swoją siedzibę w Stalowej Woli, wielkim przemysłowym mieście. Ksiądz biskup Edward Frankowski, nazywany powszechnie Biskupem Solidarności, przypomniał rolę i znaczenie Stalowej Woli w czasie powstania wielkiego ruchu „Solidarności.” A szczególnie w działalności po wprowadzeniu stanu wojennego i trzech strajków „Solidarności” Huty Stalowa Wola w 1988 roku. Ksiądz biskup przypomniał postać i dokonania ordynariusza diecezji przemyskiej biskupa Ignacego Tokarczuka i rolę Kościoła we wspieraniu wolnościowych dążeń „Solidarności.” 
Doktor Jarosław Szarek prezes Instytutu Pamięci Narodowej również podkreślił znaczenie Stalowej Woli w najnowszej historii Polski, polskich zwycięstwach i sukcesach w ostatnim stuleciu. – Tych wielkich zwycięstw nie byłoby, gdyby nie było tych lokalnych historii, wydarzeń w tych miejscach, ludzi stąd. Tego nas uczy też historia Stalowej Woli. Ta niezwykła nazwa: Stalowa Wola naszych przodków, żeby budować ekonomiczne fundamenty odrodzonej Rzeczypospolitej. – Prezes IPN wspominał też o sile polskiego ducha i polskiej kultury, którego symbolem jest Stalowa Wola. – Polska przetrwała dlatego, że zachowaliśmy pamięć, język, wiarę ojców, książki. W tym najbardziej trudnym czasie zawsze był dom, zawsze była rodzina. Jak pisała Maria Konopnicka twierdzą nam był każdy próg. Tak było. Był także Kościół katolicki, ostatni szaniec, o który rozbiły się wrogie potęgi. Dlatego przetrwaliśmy ten czas niewoli, a potem zderzenie z dwoma totalitaryzmami: niemieckim, który pozostawił po sobie miliony ofiar i sowieckim, komunistycznym, który pozostawił po sobie pustynię duchową, z której skutkami zmagamy się do dziś mówił prezes IPN Jarosław Szarek. 
Doktor Marcin Bukała z rzeszowskiego Oddziału IPN i Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” podkreślali wyjątkowe znaczenie Stalowej Woli – wielkiego nowoczesnego ośrodka przemysłowego w powstaniu i rozwoju Regionalnej „Solidarności.” Nazwa Region Ziemia Sandomierska, przyjęta podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli była znakiem jedności silnych ośrodków przemysłowych w ówczesnym województwie tarnobrzeskim. Nazwa Ziemia Sandomierska jest nawiązaniem do tradycji piastowskiej i jagiellońskiej, a trafna intuicja związkowców została potwierdzona przez powstanie diecezji sandomierskiej. BK 
W rocznicę stanu wojennego

W 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego związkowcy z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających ofiary stanu wojennego. Msze święte w intencji Ojczyzny i upamiętniające ofiary stany wojennego były celebrowane w Stalowej Woli, Zaleszanach i Sandomierzu, a związkowcy z Ożarowa i Ćmielowa uczestniczyli w Eucharystii w Ostrowcu Świętokrzyskim.
13 grudnia związkowcy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Regionu Ziemia Sandomierska spotkali się pod krzyżem przed bramą numer 3 Huty Stalowa Wola. Po wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego złożyli kwiaty przed krzyżem postawionym przez „Solidarność” Huty Stalowa Wola w 1980 roku. 
Mszę świętą w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli koncelebrowali ksiądz proboszcz Edward Madej i ksiądz dziekan Krzysztof Kida duszpasterz ludzi pracy Stalowej Woli. W homilii ksiądz Edward Madej przypomniał wielkie nadzieje związane z powstaniem „Solidarności”, którą starały się stłumić ówczesne władze wprowadzając stan wojenny. Złożył hołd wszystkim, którzy oddali życie i ucierpieli w czasie represji w stanie wojennym. Przed ołtarzem w Bazylice stanęły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Regionu Ziemia Sandomierska, Federal Mogul Gorzyce, Huty Stalowa Wola, Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola, ATI Kuźni Matrycowej w Stalowej Woli. Liturgię Eucharystii uświetnił śpiew Chóru Gaudium. Po Eucharystii przedstawiciele samorządu: wiceprezydent miasta Stalowa Wola Renata Knap, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i związkowcy złożyli kwiaty pod tablicą Patrona NSZZ „Solidarność” błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i pomnikiem świętego Jana Pawła II.
15 grudnia w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Zaleszanach celebrowana była Eucharystia w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Zygmunt Wandas. Związkowcy i mieszkańcy modlili się w intencji górników poległych w czasie pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku, a wśród poległych 9 górników był Zbigniew Wilk rodak z parafii Zaleszany. Wśród licznych pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół z terenu gminy stanęły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Regionu Ziemia Sandomierska, Huty Stalowa Wola, Siarkopolu Tarnobrzeg, Kopalni Machów i Federal Mogul Gorzyce. W homilii ksiądz proboszcz Zygmunt Wandas przypomniał, że sprawcy stanu wojennego do dziś nie zostali rozliczeni i osądzeni, a rodziny ofiar stanu wojennego i osoby, które ucierpiały w czasie represji, aresztowań i internowania żyją w biedzie. Naszym obowiązkiem jest pamięć o wszystkich, którzy poświęcili swoje życie i cierpienie dla Ojczyzny. Po Eucharystii uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli na cmentarz parafialny pod pomnik upamiętniający poległych górników z Kopalni Wujek. Po apelu poległych kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego z garnizonu w Nisku oddała salwę honorową. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się rocznicowe spotkanie, podczas którego Chór Gaudium wykonał koncert pieśni patriotycznych. Po raz kolejny odbył się także Bieg Górnika, na trasie prowadzącej do rodzinnego domu Zbigniewa Wilka, poległego w pacyfikacji Kopalni Wujek w pierwszych dniach stanu wojennego.
Organizacje Zakładowe
NSZZ „Solidarność”


19 października będziemy wspominać 35 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ „Solidarność” błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W sobotę 19 października o godzinie 18.30 w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli celebrowana będzie Eucharystia w intencji Ojczyzny.
Zapraszamy Organizacje Zakładowe NSZZ „Solidarność” wraz z Pocztami Sztandarowymi „Solidarności” do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny w czasie rocznicowej Eucharystii. Zapraszamy do udziału w rocznicowej Eucharystii Związkowców z naszego Regionu wraz z Rodzinami i wszystkich, którym bliskie są wartości które swoim życiem i duszpasterską posługą głosił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. 

Ze związkowym pozdrowieniem 

W imieniu Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący Andrzej Kaczmarek
W rocznicę Porozumień Sierpniowych

30 sierpnia w 39 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych ksiądz biskup Edward Frankowski poświęcił odrestaurowany krzyż przed bramą numer 3 Huty Stalowa Wola. Przed krzyżem stanęły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Huty Stalowa Wola, Zakładu Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola, Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola, Federal Mogul Gorzyce, Zakładów Porcelany Ćmielów i Regionu Ziemia Sandomierska. Rocznicowa uroczystość została zorganizowana przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” 
Tuż przed godziną 13.00 nad miastem i Hutą Stalowa Wola zaczęła się potężna burza z silnymi opadami deszczu. Rocznicowa uroczystość zaczęła się z tego powodu z opóźnieniem i odbywała w strugach deszczu. Prowadzący uroczystość Henryk Szostak przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przedstawił w krótkim wystąpieniu wartość i dziedzictwo NSZZ „Solidarność”, wskazał na osiągnięcia Związku w ostatnim czasie i na potrzebę dalszych działań dla obrony praw pracowniczych i rozwiązywania spraw społecznych. 
Ksiądz biskup Edward Frankowski podziękował wszystkim ludziom „Solidarności” za pracę i działalność na rzecz niepodległości i obrony praw pracowniczych. Przypomniał o wielkim wysiłku pracowników Huty Stalowa Wola i innych zakładów, mieszkańców miasta i regionu dla przywrócenia narodowej suwerenności. „Strajki były rodzajem egzaminu, które Solidarność i mieszkańcy Stalowej Woli zdali w znakomitym stylu. Walczyliśmy o Polskę wolną i solidarną. Czuliśmy taką potrzebę serca, by naszemu narodowi zapewnić spokojną, pełną nadziei przyszłość, byśmy żyli we wzajemnej zgodzie i miłości, tak jak to powinno być w dobrej, narodowej rodzinie” – powiedział ksiądz biskup Edward Frankowski. 
Ksiądz biskup poświęcił odrestaurowany krzyż, przed którym pochyliły się sztandary „Solidarności.” Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów przed krzyżem. Wśród gości, przybyłych na rocznicową uroczystość byli m.in. ksiądz doktor Krzysztof Kida duszpasterz ludzi pracy Stalowej Woli, przedstawiciele samorządu z Agatą Krzek – wiceprzewodniczącą Rady Miasta Stalowa Wola i starostą stalowowolskim Januszem Zarzecznym, związkowcy z Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” ze Stalowej Woli i Regionu Ziemia Sandomierska, osoby ze środowisk solidarnościowych i pracownicy Huty Stalowa Wola i innych zakładów. 
Krzyż przed bramą numer 3 Huty Stalowa Wola został postawiony przez NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola w listopadzie 1980 roku. Krzyż został uroczyście poświęcony 29 listopada 1980 roku, podczas Mszy świętej polowej, celebrowanej na terenie zajezdni autobusowej przed bramą numer 3 Huty Stalowa Wola. Mszę świętą celebrowali kapłani z parafii w Stalowej Woli, a homilię wygłosił i poświęcił krzyż ksiądz dziekan Jan Paja z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. W Eucharystii licznie uczestniczyli związkowcy z NSZZ „Solidarność” i pracownicy Huty Stalowa Wola. 
W latach stanu wojennego pod krzyżem przed bramą numer 3 Huty Stalowa Wola podziemna ”Solidarność”, zdelegalizowana przez władze, organizowała manifestacje pracowników Huty Stalowa Wola. Uczestnicy manifestacji byli zatrzymywani, przesłuchiwani w aresztach i karani grzywnami i wyrokami sadowymi. Krzyż i otoczenie krzyża przed bramą numer 3 Huty Stalowa Wola zostało odnowione dzięki staraniom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. Wpływ warunków atmosferycznych sprawił, że konieczne było podjęcie renowacji krzyża, poświęconego 30 sierpnia, w 39 rocznicę Porozumień Sierpniowych. 
Powrót 
księdza Jerzego

- Pragnę, aby wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przyczyniło się do ożywienia życia religijnego i duchowego w Stalowej Woli – powiedział ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz ordynariusz diecezji sandomierskiej 16 czerwca podczas Eucharystii w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski. – Ksiądz Jerzy czerpał swoją siłę z łaski udziału w życiu Trójcy Świętej. Cześć dla relikwii świętych prowadzi nas do lepszego życia, do naśladowania ich zawierzenia Bogu w Trójcy Jedynemu – powiedział w homilii ksiądz biskup ordynariusz.
Ksiądz biskup ordynariusz przypomniał swoje osobiste spotkanie z księdzem Jerzym Popiełuszką w Suchowoli w 1984 roku, gdzie z woli biskupa białostockiego odbywał praktykę duszpasterską. Wspominał rozmowę z księdzem Jerzym na plebani w Suchowoli, podczas której kapelan „Solidarności” nie ukrywał swoich obaw i lęków o życie, ale zarazem jego siłę i męstwo, które czerpał jako kapłan z Eucharystii i zawierzenia Bogu w Trójcy Jedynemu. Ksiądz biskup ordynariusz podziękował najbliższej rodzinie księdza Jerzego za udział w uroczystym wprowadzeniu relikwii w Stalowej Woli. Dziękując przewodniczącemu „Solidarności” Regionu Podlasie Józefowi Mozolewskiemu, przypomniał jak wiele razy i jak wielką cenę mieszkańcy Podlasia zapłacili za wierność i wytrwanie w wierze i polskości. Ksiądz biskup ordynariusz złożył podziękowanie związkowcom i wszystkim pocztom sztandarowym „Solidarności” Regionu Ziemia Sandomierska i Regionów Ziemia Przemyska i Rzeszowskiemu za liczny udział w uroczystej Eucharystii.
Przed ołtarzem w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli stanęły poczty sztandarowe „Solidarności”: Regionu Ziemia Sandomierska, Dezametu Nowa Dęba, ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola, Pilkington Sandomierz, Federal Mogul Gorzyce, Huta Stalowa Wola, Huta Stali Jakościowych Stalowa Wola, Zakłady Porcelany Ćmielów, Siarkopol Tarnobrzeg, Regionalna Sekcja Służby Zdrowia, Cementownia Ożarów, PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny, Region Ziemia Przemyska i Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”. 
– Czekaliśmy 35 lat na powrót księdza Jerzego. Od dziś jest z nami, w naszej codziennej pracy i zwyczajności – powiedział Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” podczas uroczystego wprowadzenia relikwii krwi i serca błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do Bazyliki Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W sobotę i niedzielę 15 i 16 czerwca w Bazylice odbywały się dwudniowe uroczystości, zorganizowane przez Region Ziemia Sandomierska i MOZ Huty Stalowa Wola NSZZ „Solidarność.” Przedstawiciele Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” osobiście odebrali w Kurii Diecezjalnej relikwie Patrona NSZZ „Solidarność” i przywieźli do Stalowej Woli. 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko kapelan „Solidarności” był zaproszony przez księdza proboszcza Edwarda Frankowskiego do Stalowej Woli w październiku 1984 roku do wygłoszenia homilii i sprawowania Eucharystii na rozpoczęcie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Mottem Tygodnia były słowa: „Młodzież nadzieją Kościoła.” W dniu oczekiwanego przyjazdu księdza Jerzego do kościoła Matki Bożej Królowej Polski błyskawicznie rozniosła się wiadomość o uprowadzeniu księdza Jerzego. W świątyni odtworzono z taśmy magnetofonowej homilię księdza Jerzego. O tych dramatycznych wydarzeniach sprzed 35 lat przypomniał Andrzej Kaczmarek, wyrażając radość z powrotu księdza Jerzego do Stalowej Woli, który jest duchowo obecny wśród nas w znaku relikwii krwi i serca.
Józef Mozolewski przewodniczący Zarządu Regionu Podlasie NSZZ „Solidarność”, a zarazem wice kustosz relikwii błogosławionego księdza Jerzego, przedstawił mało znane fakty o ocaleniu relikwii księdza Jerzego. W trzy lata po męczeńskiej śmierci księdza Jerzego do Kurii Biskupiej w Białymstoku zgłosił się lekarz, którzy brał udział w sekcji po śmierci księdza Jerzego. Lekarz ten ukrył bezcenne relikwie krwi i narządów księdza Jerzego, które pragnął przekazać dla kurii białostockiej. Zapadła wtedy decyzja, aby przekazać relikwie do kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie pełnił duszpasterską posługę ksiądz Jerzy. Ksiądz Teofil Bogucki proboszcz żoliborskiej parafii, inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa, wyrażał jednak obawy co do możliwości bezpiecznego przechowania relikwii księdza Jerzego. I wówczas podjęto decyzję o sporządzeniu szkatuły i ukryciu w Białymstoku relikwii księdza Jerzego. 
W sobotę - maryjny dzień w maryjnej Bazylice wielu mieszkańców naszego regionu i gości wysłuchało maryjnego koncertu Zespołu Śląsk. „Bogurodzica” to tytuł koncertu najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich pieśni maryjnych w wyjątkowym artystycznym wykonaniu orkiestry i chóru Zespołu Śląsk. Patronat honorowy nad koncertem Zespołu Śląsk objęli Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Marek Kamola. W sfinansowaniu kosztów koncertu pomogli m.in.: Samorząd Miasta Stalowa Wola, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zakłady z terenu przemysłowego Huta Stalowa Wola i nadleśnictwa z Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Krośnie. 
W sobotę i niedzielę najbliższa rodzina Patrona NSZZ „Solidarność” księdza Jerzego – brat Józef z żoną Alfredą i siostra Teresa mogła podzielić się wzruszającymi świadectwami o zwyczajnym i codziennym życiu swojego brata. Ksiądz Jerzy miał przez wiele lat poważne problemy ze zdrowiem, co nie było jednak przeszkodą w wypełnianiu posługi duszpasterskiej i pomocy dla tak wielu ludzi. Ksiądz Jerzy żył w prawdzie i szacunku dla pracy. Otrzymał i odziedziczył tak ważne cechy w rodzinnym, wiejskim domu na Podlasiu, żyjącym na co dzień ciężką pracą na roli i szacunkiem dla chrześcijańskiej i narodowej tradycji.
W niedzielne południe na rozpoczęcie Eucharystii w Bazylice w uroczystej procesji brat i siostra księdza Jerzego uroczyście wnieśli i przekazali relikwie krwi i serca Patrona NSZZ „Solidarność.” Eucharystię celebrowali ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ksiądz dziekan Krzysztof Kida duszpasterz ludzi pracy Stalowej Woli, ojciec Roman Jusiak profesor KUL, ksiądz Edward Madej proboszcz Bazyliki i księża z dekanatu Stalowa Wola. Związkowcy, którzy przygotowali oprawę liturgiczną Eucharystii złożyli w darze ołtarza obraz Patrona „Solidarności.” Wspólna modlitwa przed tablicą ku czci księdza Jerzego, umieszczona już w 1985 roku przez podziemną „Solidarność” w Stalowej Woli przy krzyżu przed świątynią, zakończyła dwudniowe uroczystości przekazania relikwii księdza Jerzego. /bk/ 
LEGITYMACJE ELEKTRONICZNE

Już prawie 1700 związkowców w naszym Regionie Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” posiada elektroniczne legitymacje związkowe. To ponad 30 procent związkowców, zrzeszonych w naszym Regionie. Ponad 1300 związkowców posiada karty rabatowe Lotos.
Do programu Elektronicznych Legitymacji Członkowskich przystąpiły kolejne Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” w naszym Regionie:
– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PSS „Społem” Stalowa Wola – prawie 100 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne
– Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Oświaty w Nowej Dębie 
– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” POLPHARMA SA Nowa Dęba – 76 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne
– Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Oświaty w Nisku
– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Nisko – 66 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne.
Warto podkreślić i docenić pracę i zaangażowanie Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” w naszym Regionie, w których ponad 50 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne NSZZ „Solidarność”:
– wszyscy związkowcy posiadają legitymacje elektroniczne w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Janów Lubelski
– prawie 100 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Federal Mogul Gorzyce
– 83 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
– 79 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Spółdzielnia Mieszkaniowa Stalowa Wola 
– 75 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 
– 65 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola
– 63 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryka Porcelany Ćmielów
– 58 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Dezamet Nowa Dęba 
– 50 procent związkowców posiada legitymacje elektroniczne w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huta Stalowa Wola.
Przypominamy, że Organizacje Oddziałowe i Podzakładowe NSZZ „Solidarność” składają wnioski o wydanie elektronicznych legitymacji związkowych i kart rabatowych Lotos w swoich Organizacjach Zakładowych NSZZ „Solidarność”, zarejestrowanych w swoim regionie. 
LEGITYMACJE ELEKTRONICZNE

Nasz Związek przeszedł na system elektronicznych legitymacji członkowskich, które zastępują tradycyjne legitymacje związkowe. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” prowadzi i koordynuje program wprowadzania Elektronicznych Legitymacji Członkowskich NSZZ „Solidarność”. 
Kolejne organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” przystąpiły do programu elektronicznej legitymacji członkowskiej:
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pilkington Sandomierz
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli.
Już 28 procent związkowców w naszym Regionie posiada elektroniczną legitymację członkowską. Godne pochwały są organizacje zakładowe, w których największa ilość związkowców posiada już elektroniczne legitymacje członkowskie:
Wszyscy związkowcy posiadają legitymacje w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Janów Lubelski 
Prawie 100 % związkowców w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Federal Mogul Gorzyce 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Spółdzielnia Mieszkaniowa Stalowa Wola – 79 % członków Związku
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – 72 % członków Związku. 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego – 67 % członków Związku 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola – 60 % członków Związku
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Fabryka Porcelany Ćmielów – 60 % członków Związku 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola – 60 % członków Związku
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Dezamet Nowa Dęba – 56 % członków Związku 
Już ponad 1100 związkowców z naszego Regionu może korzystać z rabatów w Lotosie.
Nie dostajesz 13 zł? 
Zgłoś się do nas. 
Wspólna akcja PIP 
i Solidarności

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy będzie prowadzić wspólną akcję mającą na celu wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej. – To cenna inicjatywa! Wsparcie Solidarności, która ma swoje struktury w całym kraju bardzo jest nam potrzebne – odpowiedział Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

„Solidarność” zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o uruchomienie wspólnej akcji w związku z wprowadzeniem od stycznia tego roku minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń.

– Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach. Tymczasem z wielu stron docierają do nas sygnały, że przepis ten nie jest egzekwowany – napisał w imieniu NSZZ „Solidarność” w liście do GIP szef Związku Piotr Duda.

Związkowcy zwracają uwagę, że wiele osób pracujących na umowach zleceniach, bojąc się utraty pracy nie zgłaszają się samodzielnie do PIP, a takie sygnały kierują bezpośrednio np. do NSZZ „Solidarność”.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. – W tym przypadku zależy nam przede wszystkim na informacjach, gdzie dochodzi do takich przypadków, tak abyśmy mogli je sprawdzić i skutecznie zainterweniować. Jestem przekonany, że wsparcie Solidarności przyczyni się do zwiększenia skuteczności inspektorów pracy – odpowiedział minister Giedrojć.

Jego zdaniem związkowcy najlepiej wiedzą, co się dzieje w zakładzie pracy i jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie mają możliwości, by wszędzie dotrzeć.

– Zresztą zawsze powtarzamy, że tam gdzie są związki zawodowe bezpieczniej się pracuje i mniej jest nieprawidłowości w obrębie prawa pracy, a także legalności zatrudnienia – napisał Giedorjć.

Pierwsze efekty wspólnych działań będzie można zobaczyć dopiero po 1 lutego, gdy pojawią się pierwsze wypłaty i będzie można stwierdzić, że są one niższe niż ustawowe minimum.

fot.P.Machnica

7-8 zł netto na godzinę. 
Kary za spóźnienia... 
- oto jak daleko nam jeszcze do normalności

Kampania „13 zł… i nie kombinuj” to nie tylko narzędzie przeciwdziałania łamaniu prawa, ale też ważne źródło wiedzy o stanie naszego rynku pracy. Rzeczywistość opisana w zgłoszeniach poraża i uświadamia, jak daleko nam jeszcze do normalności.

„Dostałam nową umowę na 13 zł, ale jednocześnie dostałam umowę na dzierżawę odkurzacza. Na 500 zł” – napisała sprzątaczka Katarzyna z Wrocławia.

„Za godzinę wypożyczenia munduru płacę 5 zł. Suma summarum dalej zarabiam tyle samo” – zgłosił Rafał zatrudniony na zlecenie w warszawskiej firmie ochroniarskiej.

„Nasz szef (tu dokładna nazwa firmy wraz z numerem koncesji) wlepia nam fikcyjne kary za spóźnienie, obciąża za pranie odzieży czy za wydawanie nowych elementów munduru. Otrzymujemy 7-8 zł netto na godzinę” – to z kolei Andrzej z Lublina.

„Jest dwóch panów (tu ich nazwiska i adresy, nazwy dwóch pizzerii, które posiadają w Płocku). Zatrudniają za 6-8 za godz. i nikt prawie nie ma umowy” – zgłosiła Sylwia.

Można tak w nieskończoność. Zatrudnienie na pół etatu, a godziny normalne. Część etatu, a reszta pod stołem. Często też po prostu na czarno. Większość zgłoszeń mówi albo o niższej stawce, albo o oszukiwaniu na godzinach. Często dotyczy to firm realizujących zlecenia dla podmiotów publicznych.

– Mówimy tu o minimum. Minimalna stawka, minimalne wynagrodzenie. Wszystko, co poniżej, to wyzysk – ocenia takie praktyki Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej Solidarności. Charakteryzując akcję Solidarności, dodał – Nasze działanie to likwidowanie patologii.
Cały artykuł w najnowszym numerze "TS" (07/2017)
Nie dostajesz 13 zł za godzinę? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Zgodnie z zapowiedzią ruszyła wspólna akcja Tygodnika Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach.

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a my przekażemy właściwemu oddziałowi PIP informację o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł. 

– Minimalna stawka godzinowa to wielki sukces „Solidarności” – mówi Piotra Duda, przewodniczący KK NSZZ "S". - Jest realizacją jednego z punktów naszej umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Dzisiaj czas na praktyczną realizację tego postulatu.

Administratorem danych jest Komisja Krajowa, która zapewnia zgłaszającym anonimowość, oraz że wszystkie informację zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł... i nie kombinuj!”. 
W 30 rocznicę strajków „Solidarności”

Od 31 sierpnia do 2 września odbywały się uroczystości i spotkania w 30 rocznicę strajków „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola. Zwieńczeniem była Eucharystia w intencji Ojczyzny w niedzielę 2 września w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski i oficjalne uroczystości w Bibliotece Miejskiej, połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych. 

Krzyż przed Narzędziownią

31 sierpnia jest Dniem Wolności i Solidarności, obchodzonym już po raz 13 jako polskie święto państwowe. 31 sierpnia wspominamy uroczyście kolejną rocznicę Porozumień Gdańskich, które były dniem narodzin wielkiego ruchu „Solidarności”. 
31 sierpnia jest od lat w naszym Regionie dniem tradycyjnego spotkania związkowców i środowisk solidarnościowych pod Krzyżem przed Narzędziownią Huty Stalowa Wola. 25 sierpnia 1988 roku, w czasie wielkiego strajku „Solidarności” strajkujący pracownicy Huty postawili krzyż przed Narzędziownią.
Po godzinie 14.00 rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. Gościem uroczystego spotkania był ksiądz doktor Krzysztof Kida Duszpasterz Ludzi Pracy Stalowej Woli, który podziękował wszystkim za wierność ideałom „Solidarności”. Uczestnicy uroczystości, z pocztami sztandarowymi „Solidarności”: Regionu Ziemia Sandomierska, Huty Stalowa Wola, Narzędziowni Huty Stalowa Wola i Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola. 
Spotkanie pod Krzyżem przed Narzędziownią poprowadził Henryk Szostak przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. Wśród zaproszonych gości, którzy wystąpili do uczestników uroczystości byli: Stanisław Krupka pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, senator Janina Sagatowska, poseł Rafał Weber, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. 
– Spotykamy się po raz 30. Spotykamy się 31 sierpnia w święto wolności i „Solidarności”. To też jest symbol. Ale w roku szczególnym. W 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to też rok 80 rocznicy powstania Huty Stalowa Wola. Stajemy w miejscu symbolicznym, bo i symbolicznym dla Polski, ale i symbolicznym dla „Solidarności”. 80 lat temu to było sercem powstającej HSW, Narzędziowni. 38 lat temu to tu, na Narzędziowni powstała pierwsza „Solidarność” w regionie i stąd też pochodził pierwszy przewodniczący Regionu Ziemia Sandomierska Stanisław Krupka. To tu było serce strajku w roku 88, dlatego jest to symbol, ale też ważne miejsce dla nas. Gdyby nie Narzędziownia, gdyby jej nie było, to może nie byłaby tak mocna „Solidarność” w Regionie Ziemia Sandomierska – powiedział Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
– Ten ogromny wysiłek, umysłów, serc, woli, rąk, pracy wydał owoce i stało się tak, jak mówił poeta Stanisław Wyspiański: „Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jedno wiem tylko, sprawiedliwość będzie, Polska wolną będzie, Polska zmartwychwstanie” – powiedział ksiądz biskup Edward Frankowski. Ksiądz biskup poprowadził wspólną modlitwę pod krzyżem przed Narzędziownią.

Turniej Szachowy

W sobotę 1 września po raz kolejny w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Turniej Szachowy o Puchar „Solidarności”. Uczestniczyli w nim szachiści w wieku od 9 do 79 lat. Jak co roku Turniej Szachowy miał otwartą formułę, gromadząc szachistów z kilku pokoleń i spoza Stalowej Woli m.in. z Rudnika nad Sanem i Biłgoraja. Turniej ma charakter rodzinny, uczestniczą w nim często rodzice z dziećmi, a nawet dziadkowie z wnuczkami. A rodzice dzielnie dopingują młodym szachistom, nie zrażając się długim czasem trwania Turnieju w kolejnych rundach. 
Organizacji Turnieju Szachowego po raz kolejny podjęli się wspólnie: Katolicki Klub Sportowy „Victoria” w Stalowej Woli Sekcja Szachowa, MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. W przerwie Turnieju uczestnicy mogli posilić się, dzięki zorganizowanemu cateringowi. W tym zdecydowanymi faworytami i zwycięzcami Turnieju Szachowego o Puchar Solidarności byli młodzi szachiści. To oni otrzymali puchary i bony do sklepu sportowego w Stalowej Woli. Kolejni najlepsi szachiści otrzymali nagrody książkowe, nagrodzeni zostali też najmłodsi uczestnicy. 

Bieg Niepodległości i Solidarności

Dzięki inicjatywie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola z przewodniczącym Henrykiem Szostakiem w 30 rocznicę strajków został zorganizowany Bieg Niepodległości i Solidarności. W organizację Biegu włączył się Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. A dzięki ofiarności wielu sponsorów można było ufundować nagrody dla najlepszych biegaczy w poszczególnych biegaczy, jak i dla uczestników Biegu Rodzinnego. Miejscem startu i mety Biegu w sobotnie przedpołudnie 1 września był budynek byłej dyrekcji Huty Stalowa Wola. 
Uczestnicy biegu rodzinnego, na dystansie 1,0 kilometra wystartowali o godzinie 10.30. A pół godziny później wystartował bieg główny open na trasie 5 kilometrów. W pierwszym Biegu Niepodległości i Solidarności uczestniczyło sporo biegaczy, zarówno w biegu rodzinnym, jak i w biegu głównym. 

Solidarni, nasz jest ten dzień…

Hymn „Solidarności” – Solidarni, nasz jest ten dzień, autorstwa Jerzego Narbutta, zabrzmiał w niedzielę 2 września podczas oficjalnych uroczystości, połączonych z wręczeniem odznaczeń państwowych. W południe w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski rozpoczęła się Eucharystia, koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. W homilii ksiądz biskup przypomniał wielki strajk „Solidarności” sprzed 30 lat i rolę Kościoła we wspieraniu dążeń „Solidarności” do odzyskania niepodległości. Eucharystię uświetniła obecność pocztów sztandarowych „Solidarności”: Regionu Ziemia Sandomierska, Huty Stalowa Wola, Zakładów Metalowych Dezamet Nowa Dęba, Cementowni Ożarów, Zakładów Porcelany Ćmielów. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do Biblioteki Miejskiej. Po wystąpieniach gości, Zofia Romaszewska minister w Kancelarii Prezydenta RP odczytała list Prezydenta do uczestników rocznicowych uroczystości. 
Pani Zofia Romaszewska, minister w Kancelarii Prezydenta RP, wręczyła w imieniu Prezydenta nadane odznaczenia państwowe. Odznaczenia zostały nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w związku z obchodami 30 rocznicy strajków „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Anna Paszkiewicz, Salwiusz Paszkiewicz, Dariusz Sikora. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Jacenty Jędruch, Jacek Koralewski, Jacek Majewski, Wacław Olszówka, Stanisław Popek. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Jan Flis, Henryk Kiciński, Wojciech Pękała, Mirosław Rogoziński, Stanisława Targosz, Krystyna Tracz. W imieniu odznaczonych podziękował Wojciech Pękała, wspominając wydarzenia sprzed 30 lat, w czasie strajku „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola. 
Koncert pieśni patriotycznych, w wykonaniu Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Edwarda Horoszki, Chóru Lasowiackiego i Zespołu Wokalnego „Pałacyk Michla” zakończył oficjalną uroczystość w Bibliotece Miejskiej. A uczestnicy spotkali się później na poczęstunku. Warto podkreślić pomoc i zaangażowanie prezydenta miasta Stalowa Wola, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w organizacji uroczystości. 
Na czas uroczystości w Miejskiej Bibliotece w Stalowej Woli od 1 do 30 września przygotowana została wystawa o strajkach „Solidarności” Huty Stalowa Wola w 1988 roku. Wystawa będzie czynna w Bibliotece do końca września. 
Program uroczystości 
w 30 rocznicę strajków „Solidarności”
w Hucie Stalowa Wola

31 sierpień - piątek
14.30 – uroczyste posiedzenie Komisji Zakładowej
               NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola
15.15 – uroczystości pod Krzyżem przed Narzędziownią
16.00 – spotkanie rocznicowe w siedzibie Międzyzakładowej
               Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”                                   Huty Stalowa Wola

1 wrzesień – sobota

10.00 – Turniej Szachowy o Puchar „Solidarności”
– Miejska Biblioteka Publiczna, ul. ks. J. Popiełuszki
    Zakończenie turnieju około godziny 14.00

Bieg Niepodległości i Solidarności – start i meta 
przy budynku dawnej dyrekcji naczelnej Huty Stalowa Wola, ul. E. Kwiatkowskiego 1
10.30 – start biegu rodzinnego – trasa 1,5 km
11.00 – bieg główny open 5 km
Około 11.30 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród

2 wrzesień – niedziela
12.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny
– Bazylika Matki Bożej Królowej Polski
    Po Mszy świętej spotkanie rocznicowe 
    z wręczeniem odznaczeń państwowych 

ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW 
STRAJKÓW „SOLIDARNOŚCI” W HUCIE STALOWA WOLA, 
ZWIĄZKOWCÓW I SYMPATYKÓW ZWIĄZKU
DO WSPÓLNEGO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH.
X Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność”

Podczas X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w dniu 29 czerwca dokonano wyboru nowych władz regionalnych: Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Przewodniczącym Zarządu Regionu na kadencję 2018 – 2022 został wybrany ponownie Andrzej Kaczmarek.

Eucharystia w Kaplicy Akademickiej, celebrowana przez księdza Marcina Hanusa proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II i księdza doktora Krzysztofa Kidę dziekana dekanatu Stalowa Wola duszpasterza ludzi pracy Stalowej Woli, rozpoczęła Walne Zebranie Delegatów. Liturgię eucharystyczną uświetniała obecność pocztu sztandarowego Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Oprawę liturgiczną Eucharystii przygotowali delegaci.

Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywały się na auli „Solidarności” Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” Andrzej Kaczmarek przywitał gości, a byli wśród nich: Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, Tadeusz Majchrowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, nadzorujący wybory podczas naszego WZD, Szymon Wawrzyszko – przewodniczący Zarządu Regionu Przemyskiego NSZZ „Solidarność”, Andrzej Filipczyk – członek Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, Stanisław Krupka – pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w 1981 roku, Wiesław Wojtas – przewodniczący Komitetu Strajkowego „Solidarności” Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku. Delegaci i goście minutą ciszy i modlitwą uczcili pamięć związkowców, którzy zmarli w ostatnim czasie.

Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy podziękował związkowcom z naszego Regionu za współpracę dla poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracy pracowników. Zapewnił też o gotowości Państwowej Inspekcji Pracy w dalszej współpracy z Zarządem Regionu i Organizacjami Zakładowymi NSZZ „Solidarność” i Społecznymi Inspektorami Pracy w zakładach pracy, a także w organizowaniu szkoleń dla związkowców. W trakcie obrad WZD Główny Inspektor pracy odpowiadał na wiele pytań delegatów, podobnie jak Tadeusz Majchrowicz. Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, a zarazem przewodniczący Regionu Podkarpacie, przedstawił obszernie działania NSZZ „Solidarność” w skali ogólnopolskiej i regionalnej. Stwierdził, że po raz pierwszy Związek w dużym stopniu zrealizował uchwałę programową, między innymi poprzez skuteczne działania dla przywrócenia wieku emerytalnego i wprowadzenie niedziel wolnych od handlu. Wśród zadań ważnych dla Związku wskazał między innymi na rozwój układów zbiorowych, podniesienie poziomu płac pracowniczych, w tym odmrożenie płac w sferze budżetowej. Wśród priorytetów w rozwoju naszego Związku są między innymi szkolenia, pozyskiwanie młodych pracowników do naszego Związku, wprowadzenie legitymacji elektronicznej NSZZ „Solidarność”, sprzyjającej nie tylko ewidencjonowaniu członków i struktur Związku, ale także wprowadzaniu rabatów na zakupy i usługi oraz promowanie czytelnictwa Tygodnika Solidarność. 
Na 96 wybranych delegatów w obradach uczestniczyło 79 delegatów. Po wysłuchaniu sprawozdań z prac Regionalnej Komisji Wyborczej, Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, delegaci udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu Regionu. Przewodniczący Zarządu Regionu Andrzej Kaczmarek podziękował wszystkim za pracę w Zarządzie Regionu i w strukturach Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”.

Na nowo czteroletnią kadencję na przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” delegaci wybrali ponownie Andrzeja Kaczmarka. W pierwszej turze delegaci wybrali 24 – osobowy Zarząd Regionu. 
W okręgu Stalowa Wola do Zarządu Regionu zostali wybrani: Jan Rutyna – MOZ Huta Stalowa Wola, Henryk Szostak – MOZ Huta Stalowa Wola, Agnieszka Thiede – Jędrak – MOZ Edukacja Stalowa Wola, Bogusław Kopacz – Komisja Zakładowa Pracowników Zarządu Regionu, Jacek Buczek – KZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny Stalowa Wola, Maciej Bełczowski – KZ Cognor SA Oddział Huty Stali jakościowych w Stalowej Woli, Helena Pasieka – KZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, Grzegorz Owczarz – KZ ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Forging Stalowa Wola, Edmund Myszka – Stalowolsko Janowska Komisja Oddziałowa Rejon Energetyczny Stalowa Wola, Danuta Partyka – KO PKO BP Oddział Stalowa Wola.
W okręgu Tarnobrzeg: Zdzisław Mikus – MOZ Federal – Mogul Gorzyce SA, Jerzy Rozmus – MOZ Dezamet Nowa Dęba, Małgorzata Lorenc – KZ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnobrzegu, Grzegorz Jajko – Tarnobrzesko Mielecka KO Rejon Energetyczny Mielec, Adam Kuś – MOZ Siarkopol Tarnobrzeg, Jan Myszka – MOZ Siarkopol Tarnobrzeg.
W okręgu Janów Lubelski: Bogdan Pituch – MOZ Komas Janów Lubelski, Wojciech Kras – KZ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
W okręgu Sandomierz: Marek Jarema – MOZ Pilkington Polska Sandomierz, Józefa Cieślak – KZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, Anna Glibowska – KZ Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.
W okręgu Opatów – Ćmielów: Zofia Syta – MOZ Zakłady Porcelany Ćmielów, Mirosław Beczek – MOZ Grupa Ożarów SA.
W okręgu Nisko: Małgorzata Nieznalska – KZ Specjalistyczny Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Do Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Michał Rostek – MOZ Huta Stalowa Wola, Mirosław Rogoziński – MOZ Zakłady Porcelany Ćmielów, Kazimierz Bednarz – MOZ Grupa Ożarów SA, Stanisław Dojka – MOZ Siarkopol Tarnobrzeg, Zygmunt Wąsik – MOZ Zakłady Porcelany Ćmielów. 

Na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zostali wybrani: Henryk Szostak – MOZ Huta Stalowa Wola i Edmund Myszka – Stalowolsko Janowska Komisja Oddziałowa Rejon Energetyczny Stalowa Wola. Przewodniczący Zarządu Regionu Andrzej Kaczmarek jest z klucza delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.

Walne Zebranie Delegatów przyjęło sześć stanowisk: w 100 – lecie odzyskania niepodległości, w sprawie przestrzegania prawa pracy, w sprawie ustawy o związkach zawodowych, w sprawie bezpieczeństwa żywności, w sprawie służby zdrowia, w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w sprawie oświaty. 
Wybory w Związku 

Dobiegają końca wybory na nową kadencję w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność” w naszym regionie. Odbywają się także wybory w sekcjach regionalnych i trwają przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKS Tarnobrzeg nowym przewodniczącym został Janusz Stępień. 
W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na przewodniczącą wybrano ponownie Małgorzatę Nieznalską. Bogdan Błądek został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PSS „Społem” Nisko.
W nowopowstałej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zespół Szkół w Skopaniu na przewodniczącą wybrano Monikę Krużel.
Renata Ryś została ponownie przewodniczącą Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Tarnobrzegu. Helena Pasieka została po raz kolejny wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. 
W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Tarnobrzeskim Domu Kultury na nową przewodniczącą wybrano Beatę Wianecką – Długoń. W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Caterpillar Janów Lubelski nowym przewodniczącym został Bogdan Kupiec.
W Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty w Godziszowie na przewodniczącego wybrano ponownie Tomasza Pecko.
Krystyna Sakowska została ponownie wybrana na przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Małgorzata Nieznalska jest ponownie przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Na przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wybrano nowego przewodniczącego Mirosława Rogozińskiego.
16 maja odbędą się wybory w nowo powstałej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.
W okręgach terytorialnych odbędą się zebrania wyborcze elektorów z mniejszych organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, spośród których wybrani zostaną delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. 
Wybory w naszym Związku


Dobiegają końca wybory w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność”, zrzeszonych w Regionie Ziemia Sandomierska. W kwietniu odbędą się jeszcze wybory w kilku organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność. Trwają przygotowania do wyborów w Sekcjach Regionalnych: Służby Zdrowia, Oświaty i Emerytów oraz w Krajowych Sekretariatach Branżowych. 

Maciej Bełczowski jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli. 
Zofia Syta jest nową przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów. Wybory związkowe w Zakładach Porcelany Ćmielów połączono z podziękowaniem Mirosławowi Rogozińskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu organizacji zakładowej. Warto podkreślić i przypomnieć, że dzięki staraniom i wysiłkom przewodniczącego Mirosława Rogozińskiego i związkowców pracownicy i zakład przetrwali trudny okres, a obecnie Zakłady Porcelany Ćmielów mają przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Mirosław Rogoziński otrzymał podziękowania i gratulacje, a w nowej kadencji będzie pełnił przewodniczącego dobrze i aktywnie działającego przy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów Koła Emerytów.

Ryszard Adamek został wybrany na nowego przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Rejonu Energetycznego Stalowa Wola, zrzeszającego energetyków - związkowców z obszaru Stalowej Woli i Janowa Lubelskiego. Zenon Szady jest przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, zrzeszający związkowców – energetyków z obszarów Tarnobrzeg i Mielec. Benedykt Straszak jest przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Rejonu Energetycznego Staszów. W Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Tauron Wytwarzanie Elektrownia Stalowa Wola na przewodniczącą wybrano Bogusławę Piejko. Alina Madej jest nową przewodniczącą w Kole Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stalowa Wola, działającym przy Regionie Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Jacek Buczek został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

Krzysztof Egier jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polpharma SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie. Warto podkreślić, że w czasie czteroletniej kadencji w Komisji Zakładowej Polpharma SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ilość związkowców zwiększyła się dwukrotnie. Warto docenić i wyróżnić skuteczne działania przewodniczącego i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dla pracowników, między innymi w dobrym negocjowaniu korzystnych dla pracowników rozwiązań w układzie zbiorowym pracy. 

Iwona Łukawska jest przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Elżbieta Badawika jest przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników PKO SA I oddział Tarnobrzeg. Lucyna Król została wybrana nową przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Edukacja NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli, organizacji zakładowej, która powstała i rozwinęła się w trakcie ostatniej kadencji. W Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pilkington w Sandomierzu przewodniczącym wybrano Marka Jaremę. 

Anna Glibowska została ponownie wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku nowym przewodniczącym został Mariusz Szewczyk. Tomasz Zierold został ponownie wybrany na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty w Nowej Dębie. 

Grzegorz Owczarz został wybrany nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ATI ZKM Forging Stalowa Wola. Renata Malinowska jest nową przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Baranowie Sandomierskim.

Ryszard Radomski został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ekomel Janów Lubelski. Marianna Chudy jest ponowie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 
Bogdan Wójciak jest ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ECO Tarnobrzeg. Warto podkreślić, że w ECO Tarnobrzeg, zapewniającym wytwarzanie i dostawy energii cieplnej dla miasta, większość pracowników należy do NSZZ „Solidarność”. Na 58 zatrudnionych pracowników 48 należy do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność’. 

Małgorzata Lorenc jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Jerzy Burghardt jest ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Armatura Kraków SA w Nisku. Edward Sulich został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli. 
Rafał Jarosz jest przewodniczącym nowo powstałej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Warto podkreślić, że nowo postała Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zrzesza ponad 30 pracowników na 43 osoby zatrudnione w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Ewa Pasiak jest ponownie przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Nisku. Grażyna Lewicka została ponownie wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Danuta Partyka jest ponownie przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników PKO BP w Stalowej Woli. Jan Sanecki został wybrany ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli. 

Mirosław Beczek jest nowym przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy Ożarów, w miejsce Kazimierza Bednarza, odchodzącego na emeryturę wieloletniego przewodniczącego MOZ. 
Alicja Regina Dudzic jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. Wojciech Kras jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim. Czesław Drwal jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Gminnej Spółdzielni SCH w Janowie Lubelskim. 

Grażyna Wdowiak jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. Stanisław Marut został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie. 

Artur Stąpór jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. Jerzy Warchoł został wybrany ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim. Krzysztof Dul został wybrany ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nadleśnictwa Rozwadów. 

Jerzy Rozmus jest nowym przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Dezamet Nowa Dęba. Janusz Bielecki został ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli. Robert Lipiński został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Jolanta Kobyłecka została ponownie wybrana na przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. 

Henryk Szostak został ponownie wybrany na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. Robert Byś jest nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Wojciech Ciździel jest powtórnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopalni Siarki Machów. 

Andrzej Krawiec został po raz kolejny wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nadleśnictwa Janów Lubelski. Adam Jarosz został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Firanek Wisan SA w Skopaniu. Kazimierz Sobolewski jest ponownie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przemiałowni Jasice. Janusz Chabik został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Solbet Stalowa Wola. 

Marzena Kardasińska została ponownie przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli. Bogusława Latawiec jest ponownie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Agnieszka Frańczak – Szczepanek jest ponownie przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu. 

Robert Popek jest ponownie przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnobrzegu. Mariusz Grabias został wybrany ponownie na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Tarnobrzegu. Janusz Czwartkowski został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Enesta Stalowa Wola.

Katarzyna Motyka jest nową przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” PKO BP I Oddział w Sandomierzu. Józefa Cieślak została ponownie wybrana na przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu. Zbigniew Ląd został wybrany ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PSS „Społem” Stalowa Wola. Jan Myszka został wybrany ponownie na przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg. 
Spotkanie opłatkowe 
Zarządu Regionu

- Solidarność to jedno z najpiękniejszych słów, oznaczających wielką wartość troski o wspólne dobro, o sprawy pracownicze i społeczne – mówił ksiądz biskup Edward Frankowski na spotkaniu z Zarządem Regionu i przewodniczącymi organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w poniedziałek 22 stycznia. Wśród gości zaproszonych na tradycyjny opłatek byli ksiądz doktor Krzysztof Kida duszpasterz ludzi pracy i dziekan dekanatu Stalowa Wola i poseł Rafał Weber. Wcześniej odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Regionu, na którym omawiano miedzy innymi sprawę wyborów w Organizacjach Zakładowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018 – 2022.
Do dnia 22 stycznia już w ośmiu organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność” odbyły się wybory na nową kadencję, a kolejne organizacje zakładowe zgłaszają terminy wyborów. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” Andrzej Kaczmarek podkreślił bardzo wysoką obecność związkowców na zebraniach wyborczych. Jednocześnie zaapelował do organizacji zakładowych o wcześniejsze zgłaszanie terminów wyborów, aby dobrze zaplanować możliwość obsłużenia wszystkich zebrań wyborczych przez Regionalną Komisję Wyborczą. Wybory w organizacjach zakładowych będą odbywać się do końca marca, ale Zarząd Regionu przyjął już termin wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się 29 czerwca. 
Przewodniczący Zarządu Regionu przedstawił podejmowane działania i inicjatywy naszego Związku, aby wpisać 30 rocznicę strajków „Solidarności” w Stalowej Woli w program obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 80 rocznicę powstania Stalowej Woli. Rok 2018 to czas 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a także ogłoszony przez Sejm RP Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, w stulecie urodzin wielkiego Pasterza Kościoła. Ksiądz biskup Edward Frankowski przypominał postać biskupa Ignacego Tokarczuka, który otaczał wielką troską środowiska pracownicze, a szczególnie wielkie ośrodki przemysłowe, jak Stalową Wolę, aby zadbać o dobro duchowe i ład społeczny. Ksiądz biskup przypominał zasługi „Solidarności”, która wspierała dzieło budowy i rozwoju Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Dzieło powołania katolickiego ośrodka uniwersyteckiego w Stalowej Woli podjął i zainicjował ksiądz Edward Frankowski, a ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk konsekwentnie wspierał powstanie ośrodka uniwersyteckiego w wielkim ośrodku przemysłowym. Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” doceniając znaczenie pasterskiej troski biskupa Ignacego Tokarczuka o nasz region i Stalową Wolę wystąpił do prezydenta miasta o uhonorowanie Arcybiskupa poprzez nadanie jego imienia dla nowo powstałego ronda w mieście. 
Podczas uroczystego spotkania opłatkowego przewodniczący Zarządu Regionu wręczył honorowy tytuł Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” dla doktora Tadeusza Abratowskiego, związanego od 1980 roku z NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli i Romana Szewczyka, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w byłych Zakładach Mięsnych w Nisku. Warto przypomnieć, że kolejne terminy posiedzeń Zarządu Regionu, na których będę rozpatrywane wnioski organizacji zakładowych o nadanie tytułu Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” to maj i październik. 
Jubileusz Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego

15 sierpnia – w święto Wniebowzięcia Matki Bożej i rocznicę Cudu nad Wisłą Ksiądz Biskup Edward Frankowski obchodzi jubileusz 80 rocznicy urodzin. Składamy Dostojnemu Jubilatowi wyrazy wdzięczności za pomoc i duchową opiekę dla „Solidarności” naszego regionu i środowisk pracowniczych. Serdecznie życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Matki Bożej w pracy dla dobra naszego Regionu, Kościoła i Ojczyzny.
W roku, w którym wspominamy 80 rocznicę powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego warto przypomnieć, że Ksiądz Biskup jest rówieśnikiem COP, stanowiącego nowoczesne nawiązanie do wielkiego dziedzictwa Ziemi Sandomierskiej. Lata dzieciństwa i młodości Księdza Biskupa były trudnym dla Polaków i Ojczyzny czasem okupacji niemieckiej, a później stopniowego narastania terroru stalinowskiego. W tych trudnych latach wzrastało kapłańskie powołanie Dostojnego Jubilata. 
W życiowej drodze Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, w jego posłudze kapłańskiej i pasterskiej, wyraźnie zaznacza się rys duchowości maryjnej. Ksiądz Biskup wspomina: „Urodziłem się w święto Wniebowzięcia NMP. Kościół w mojej rodzinnej parafii nosi tytuł Nawiedzenia. W seminarium żyłem w zasięgu Jej matczynych oczu z cudownego obrazu z Rudek. Mój pierwszy wikariat to sanktuarium maryjne w Hyżnem. Także kolejne parafie poświęcone były Matce Bożej”. Po trzyletniej pracy w parafii Wniebowzięcia NMP w Jaśle podjął organizację od podstaw nowej parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli. A od 1977 r. organizował życie religijne i duchowe w nowej parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.
Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli stał się szybko miejscem wielu inicjatyw duszpasterskich i społecznych, wyjątkowych w skali całej Polski, a nawet Europy. Ksiądz Edward Frankowski był inicjatorem dzieła powołania w Stalowej Woli filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wspieranego mocno od początku przez NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska. Ksiądz Edward Frankowski był od początku Kapelanem powstającej najpierw w Hucie Stalowa Wola, a potem w całym Regionie NSZZ „Solidarność”. Wspierał środowiska solidarnościowe po wprowadzeniu stanu wojennego, a kościół Matki Bożej Królowej Polski stał się oazą niezależnej myśli i kultury. Po strajku okupacyjnym „Solidarności” Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku, wraz z odradzającą się „Solidarnością” podjął na nowo inicjatywę powołania w Stalowej Woli filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go do godności biskupiej w styczniu 1989 r. Biskup Ignacy Tokarczuk konsekrował ks. Edwarda Frankowskiego 5 marca 1989 r. w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli na biskupa sufragana diecezji przemyskiej. Na swoją biskupią drogę wybrał zawołanie „Christus vincit – Chrystus zwycięża”.
Już od czasu konsekracji biskupiej Ksiądz Biskup nazywany jest powszechnie Biskupem Solidarności przez środowiska solidarnościowe i pracownicze. W czasie trudnych przemian gospodarczych i społecznych Ksiądz Biskup niezmiennie od lat wskazuje, że zmiany w Polsce powinny być dokonywane w myśl zasad katolickiej nauki społecznej. Ksiądz Biskup stale otacza duchową opieką i pomocą NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska i środowiska pracownicze. Podejmuje także stale nowe inicjatywy religijne i społeczne dla dobra naszego regionu, naszej diecezji sandomierskiej, Kościoła i Ojczyzny. 
Wielkie dokonania i liczne dzieła Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego są znane w naszym regionie. Do popularyzacji biografii i dokonań Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego przyczyniły się liczne publikacje. Jest wśród nich m.in. książka autorstwa Joanny i Bogusława Kopacz pod tytułem „Biskup Solidarności Edward M. Frankowski”. Jest to pierwsza biografia Księdza Biskupa, wydana przez Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” na jubileusz 70 rocznicy urodzin Ks. Biskupa w roku 2007. Kolejną publikacją jest książka autorstwa Joanny i Bogusława Kopacz pod tytułem „Dzieło Solidarnych”, przedstawiające historię powołania i rozwoju katolickiej uczelni w Stalowej Woli, wydana w roku 2011.
Nowe inicjatywy w Muzeum Jana Pawła II

Muzeum Jana Pawła II przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli już od 7 miesięcy poszerzyło swoją ofertę kulturalną i edukacyjną. 
Od grudnia ubiegłego roku w Muzeum Jana Pawła II tysiące osób ze Stalowej Woli i naszego Regionu obejrzało już stalą ekspozycję o dziejach „Solidarności” Regionu Ziemia Sandomierska. A dzięki staraniom wielu osób ze środowisk solidarnościowych przy Muzeum podejmowane są nowe inicjatywy z udziałem młodzieży.
Grupa młodzieży ze Stalowej Woli przygotowała dwa filmy – reportaże o księdzu biskupie Edwardzie Frankowskim, nazywanym powszechnie Biskupem Solidarności i o księdzu Józefie Skoczyńskim – pierwszym proboszczu Stalowej Woli. Na stronie Muzeum Jana Pawła II zamieszczona została krótka multimedialna prezentacja wystawy o „Solidarności” naszego Regionu. Na stronie Muzeum dostępne są już krótkie filmy, przygotowane przez młodzież – ponad 20 wspomnień o latach 80. Tu można zobaczyć i wysłuchać wszystkie prezentacje.
Dzieciaki na rowery 
czyli Mini Wyścig "Solidarności"

W Łodzi rozpoczynamy cykl wyścigów dla najmłodszych kolarzy, którzy mamy nadzieję nawiążą do sukcesów Rafała Majki, Michała Kwiatkowskiego czy Katarzyny Niewiadomej.

Dziewczęta i chłopcy będą rywalizować w dziewięciu miastach. Organizatorem cyklu imprez jest Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton“.

Warunkami do uczestnictwa są: uzyskanie zgody rodziców (formularz na stronie: www.wyscig.com.pl) oraz posiadanie w trakcie zawodów sztywnego kasku, który można bezpłatnie wypożyczyć u organizatora. W imprezach mogą również brać udział dzieci zrzeszone w uczniowskich klubach sportowych (UKS). W ich przypadku zgoda może również zostać wypisana przez trenera klubowego. Każdy uczestnik musi mieć ze sobą ważną legitymację szkolną, a opiekunowie/rodzice/trenerzy – dowody osobiste. Możliwe są także zgłoszenia on-line.
Dzieci będą rywalizować w następujących kategoriach wiekowych:
1) Chochliki (kategoria A, dzieci do 5 lat), dystans ok. 200 m.
2) Krasnale(kategoria B, dzieci w wieku 6 –8 lat), dystans ok. 800 m
3) Skrzaty (kategoria C, dzieci w wieku 9 –10 lat), dystans ok. 1200 m
4) Elfy (kategoria D, dzieci w wieku 11 –12 lat) dystans ok. 1600 m.
Za każdym razem organizatorzy przeprowadzą grupę najmłodszych kolarzy na start. Zawody prowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Kolarskiego.
W każdej z kategorii będą prowadzone indywidualne oraz oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy otrzymają koszulki oraz nagrody i medale, a także dyplomy, które otrzymają wszyscy uczestnicy. Dodatkowo, każdy młody kolarz, który wystąpi w co najmniej dwóch wyścigach na terenie województwa łódzkiego (Łódź, Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki) lub województwa podkarpackiego (Stalowa Wola, Mielec Krosno) będzie rywalizował o miano najlepszego mini-kolarza województwa. Na mecie każdego z wyścigów 7 pierwszych zawodników otrzyma następującą liczbę punktów za zajęte miejsca: 1m–7 pkt., 2m–6 pkt., 3m–5 pkt., 4m–4 pkt., 5m–3 pkt., 6m–2 pkt., 7m–1 pkt. Do klasyfikacji generalnej będą się liczyć dwa najlepsze występy.

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

29.06.2017 – Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 1.
- 14.30: zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”,
- 16.00: start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii,
- 17.00: rozpoczęcie ceremonii dekoracji.

Programy wyścigów mają charakter orientacyjny i możliwe są ich modyfikacje. Szczegółowy regulamin można znaleźć pod adresem: http://wyscig.com.pl/28/regulaminmini.pdf.
SANDOMIERZANIE Z KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

W dniu 4 listopada 2016 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Krzyż Wolności i Solidarności" żyjącym i nie żyjącym działaczom opozycji antykomunistycznej z byłych województw kieleckiego i tarnobrzeskiego. Odznaczenie to, wzorowane na Krzyżu Niepodległości z okresu II RP, zostało ustanowione przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku i nadano je po raz pierwszy w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35-tej rocznicy protestów społecznych w Radomiu. 

W czasie kieleckich uroczystości odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP dr Andrzeja Dudę, na wniosek Prezesa IPN, wręczyli Prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

W grupie odznaczonych 22 osób znalazł się między innymi Stanisław Tinc z Sandomierza, który z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w uroczystościach. Natomiast wśród 9-ciu odznaczonych pośmiertnie osób, znalazła się również sandomierzanka Maria Prochowska-Frańczak, za którą odznaczenie odebrała jej najstarsza córka Maria Śliwińska. 

Warto przypomnieć w wielkim skrócie działalność naszych bohaterów w tamtych niełatwych latach:
Stanisław Tinc był od 1980 roku współtwórcą i działaczem NSZZ Solidarność MPGKiM i MKS w Sandomierzu oraz delegatem na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska. Internowany od 13.12.1981r. do 29.04.1982r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Po internowaniu kolportował nielegalne wydawnictwa i współorganizował Msze Święte za Ojczyznę. Przez kolejne lata stale przebywał pod kontrolą Służby Bezpieczeństwa.
Maria Prochowska-Frańczak od 1980 roku aż do śmierci w 2011 roku była działaczką nauczycielskiej Solidarności, także w jej podziemnych strukturach. Aresztowana została w dniu 06.03.1984r. za gromadzenie, przechowywanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W czasie śledztwa przebywała w izolatkach aresztów w Machowie i przy WUSW na ul. Północnej w Lublinie, a następnie we wspólnej celi z pospolitymi przestępczyniami w Areszcie Śledczym na ul. Południowej w Lublinie. Na wolność wyszła na mocy amnestii z 21.07.1984r. Ona także po powrocie z więzienia była wciąż kontrolowana przez SB.

Uroczystość poprzedziła projekcja filmu "25 lat Wolności" a zakończyła się koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży z Baćkowic.
W 36 rocznicę Porozumień Sierpniowych

W 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych związkowcy i ludzie „Solidarności” spotykają się pod Krzyżem przed Narzędziownią Huty Stalowa Wola. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zapraszają na uroczystości w rocznicę Porozumień Sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2016. 
W środę 31 sierpnia o godzinie 13.00 odbędzie się uroczyste posiedzenie MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. O godzinie 13.30 zapraszamy na rocznicowe spotkanie pod Krzyżem przed Narzędziownią Huty Stalowa Wola. Zapraszamy Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” z pocztami sztandarowymi „Solidarności”. Brama numer III Huty Stalowa Wola będzie otwarta, co ułatwi wszystkim swobodny dostęp do miejsca uroczystości pod Krzyżem przed Narzędziownią Huty Stalowa Wola. 
Kolejny Turniej Szachowy o Puchar „Solidarności”

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Sekcja Szachowa Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria” w Stalowej Woli organizują w niedzielę 28 sierpnia Turniej Szachowy o Puchar „Solidarności”. Turniej odbędzie się w godzinach od 15.00 do 19.00. 
Zgłoszenia uczestników Turnieju Szachowego o Puchar „Solidarności” będą przyjmowane przed rozpoczęciem Turnieju, w miejscu rozgrywek – na drugim piętrze Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Zgodnie z Regulaminem Turniej jest otwarty, wstęp wolny bez ograniczeń wiekowych i miejsca zamieszkania. Zmiana terminu Turnieju – z soboty na niedzielę 28 sierpnia nastąpiła z powodów organizacyjnych. 
Turniej Szachowy o Puchar „Solidarności” rozgrywany w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli zorganizowany jest z myślą o młodym pokoleniu – dzieciach i młodzieży ze Stalowej Woli i naszego regionu. Dla młodych uczestników Turnieju Szachowego o Puchar „Solidarności” organizatorzy zapewniają dobrą obsługę sędziowską, nagrody rzeczowe, dyplomy i puchar dla najlepszego zawodnika Turnieju. Celem Turnieju jest upamiętnienie 36 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i upowszechnienie gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców naszego regionu. 
Rocznicowe Rajdy Rowerowe Solidarności

Sierpień jest tradycyjnie już czasem Rajdów Rowerowych Solidarności w naszym regionie. XI Sandomierski Rowerowy Rajd Solidarności wyruszy w dniach 26 – 28 sierpnia, a IV Rowerowy Rajd Solidarności i Wolności odbędzie się w Tarnobrzegu 28 sierpnia.
Komitet Organizacyjny XI Sandomierskiego Rajdu Rowerowego Solidarności, który tworzą przewodniczący Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z Sandomierza: Józefa Cieślak, Anna Glibowska, Marek Jarema, Mariola Zięba zaprasza wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w kolejnym atrakcyjnym kolarskim rajdzie. XI Sandomierski Rowerowy Rajd Solidarności odbędzie się w dniach 26 – 28 sierpnia na trasie Sandomierz – Golejów – Sandomierz. 
Sandomierski Rowerowy Rajd Solidarności wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń promujących Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” i spełnia rolę integrującą środowiska solidarnościowe. XI Sandomierski Rowerowy Rajd Solidarności jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w 2005 r. Organizatorzy corocznych Rajdów starają się nawiązywać do ważnych narodowych i solidarnościowych rocznic i wydarzeń i zawsze z dumą prezentują znak Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. 
IV Rowerowy Rajd Solidarności i Wolności w Tarnobrzegu organizuje Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Siarkopol. Organizatorzy zapraszają wszystkich związkowców, sympatyków Związku i mieszkańców do udziału w Rajdzie. Rajd odbędzie się w dniu 28 sierpnia na trasie z Tarnobrzega do Machowa i ponownie do Tarnobrzega i zakończy się na placu przy Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej gdzie posługę duszpasterską pełnią Ojcowie Dominikanie.
Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” tradycyjnie już wspiera organizację XI Sandomierskiego Rajdu Rowerowego Solidarności i IV Rowerowego Rajdu Solidarności i Wolności w Tarnobrzegu. 
Po 7 latach Wyœścig “Solidarności i Olimpijczyków
”na drogach Regionu

Wyścig Solidarności numer 27 
czyli Radom zamiast Łodzi

Zanim kolarze rozpoczną ostateczne przygotowania do Rio de Janeiro o medale olimpijskie. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy w Brazylii wystąpią zawodnicy ekip polskich lub zagranicznych, którzy uczestniczyli w dotychczas rozegranych dwudziestu sześciu Międzynarodowych Wyścigach Kolarskich „Solidarności” i Olimpijczyków. W przeszłości uczestniczyli w nim nawet mistrzowie olimpijscy jak torowcy Tomas Bartko, czy Jens Lehman lub mistrz świata na szosie Rajmondas Vainsteins.
Odchodząca (miejmy nadzieję) zima to okres przygotowań kolarzy do sezonu. W kolarstwie mówi się „jak będzie przepracowana zima takie będą wyniki w sezonie”. Organizatorzy imprez kolarskich wiedzą, iż twierdzenie to dotyczy nie tylko zawodników, ale także ich samych. Tak więc mimo, iż za oknami zdarzają się przymrozki, Biuro Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków prowadzi intensywne przygotowania do 27 wyścigu, który ze względu na swą rangę ma stałe miejsce w międzynarodowym kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI w ostatnich dniach czerwca każdego roku. Dotychczas, w kolejnych latach wyścig przemiennie rozpoczynał się lub kończył w Łodzi. Wyjątek był tylko jeden. Wyścig ominął Łódź. Tym razem będzie inaczej. Ale po kolei...

Po zakończeniu 4 lipca poprzedniej edycji wyścigu organizatorzy z Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” prowadzili rozmowy z władzami miast w województwach łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.

I mamy zmianę. Działacze Regionu Ziemia Radomska NSZZ Solidarność zaproponowali, by ze względu na przypadającą w 2016 roku czterdziestą rocznicę „wydarzeń radomskich” organizację startu lub mety zaproponowali władzom miasta, gdzie robotnicy przed 40 laty tworzyli historię. Prezydent Radomia propozycję przyjął, pod warunkiem, że dla większego zwrócenia uwagi na wydarzenia w Radomiu będzie miastem startu całego wyścigu. Z tego względu 27. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków będzie rozegrany w dniach 29 czerwca – 2 lipca na trasie z Radomia do Krosna. Natomiast w Łodzi – tradycyjnym miejscu startu lub zakończenia imprezy – będzie zlokalizowana meta pierwszego etapu.

      Oto jak będzie przebiegała trasa 27 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków:
     29.06.16. środa         1. etap: Radom – Łódź
     30.06.16. czwartek  2. etap: Koluszki - Kutno
                                         3. Etap: Pabianice - Sieradz 
       1.07.16 piątek 
                                         4. etap: Piotrków – Kielce
       2.07.16 sobota         5. etap: Tarnobrzeg – Krosno

Wpłynęły już pierwsze zgłoszenia ekip zawodowych z Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Czech, Słowacji i Białorusi. Organizatorzy liczą, że w środę 29 lipca na starcie tego najbardziej prestiżowego dla polskiego kolarstwa wyścigu stanie 120 zawodników, w tym nie jedna bądź dwie ekipy polskie, lecz wszystkie, które będą w tym roku istniały.
8 Mini Wyścig "Solidarności" 
Najmłodsi kolarze: dziewczęta i chłopcy rywalizować będą w 8. Mini Wyścigu „Solidarności”. Dziewięć miast przyjęło naszą propozycję zorganizowania zawodów. Organizatorem cyklu imprez jest Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki Peleton.

Wyścigi podzieliśmy na kategorie: „A-Chochliki” – do 5 lat, „B–Krasnale” – 6-8 lat, „C–Skrzaty” – 9-10 lat, „D i E –Elfy ” – 11-12 lat. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie zgody rodziców (formularz na stronie:www.wyscig.com.pl ) oraz posiadanie w trakcie zawodów sztywnego kasku. Zawody prowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Kolarskiego.

DZIECI NA START - MINI WYŚCIG KOLARSKI „SOLIDARNOŚCI”

Tradycją stało się organizowanie Mini Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” dla dzieci w miastach na trasie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
W Radomiu zainaugurujemy Mini Wyścig „Solidarności” zostanie zorganizowany w dniu 29 czerwca na ulicy 25 Czerwca przy ul. Żeromskiego, a zakończymy 2 lipca w Krośnie przy ul. Bursaki.

Dzieci będą rywalizować w następujących kategoriach wiekowych:
1) kategoria A (Chochliki) (do 5 lat) dystans ok. 200 m
2) kategoria B (Krasnale) (6 –8 lat) dystans ok. 800 m
3) kategoria C (Skrzaty) (9 –10 lat) dystans ok. 1200 m
4) kategoria D (Elfy) (11 –12 lat) dystans ok. 1600 m
5) kategoria E (Elfy) (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka) dystans ok. 1600

Za każdym razem organizatorzy przeprowadzą grupę najmłodszych kolarzy na start.
Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej kategorii A, B, C, D i E będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają koszulki oraz nagrody, medale i dyplomy. Wszystkie dzieci zgłaszające się do Wyścigu otrzymają odblask i dyplom uczestnictwa.

W Mini Wyścigu uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy zgłoszeni indywidualnie oraz zrzeszeni w uczniowskich klubach sportowych (UKS). Dzieci niezrzeszone muszą mieć zgodę na start swoich rodziców (opiekunów), dzieci reprezentujące UKS-y trenerów bądź opiekunów. Dzieci muszą mieć legitymację szkolną potwierdzającą datę urodzenia, natomiast trenerzy, rodzice bądź opiekunowie – dowód osobisty. 

02 lipca TARNOBRZEG, Plac Głowackiego
- 9.00-10.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników 
                        w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 10.10 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 11.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji

Programy wyścigów mają charakter orientacyjny i możliwe są ich modyfikacje.
ZAPRASZAMY!

Uwaga! Każdy uczestnik Mini Wyścigu „Solidarności” musi posiadać rower (!) i kask
Kaski można bezpłatnie wypożyczyć u organizatora zawodów.
28 Kwietnia 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy 

MOZ „Siarkopol 
NSZZ „Solidarność 
zaprasza


28 Kwietnia 2016 r. o godzinie 14:00 odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym w Machowie.
„Szanujmy wspomnienia” już 27 kwietnia
Stalowa Wola lat osiemdziesiątych
Stalowowolskie Muzeum Regionalne przygotowuje nowe przedsięwzięcie wystawiennicze. Tym razem poświęcone podziemnej Solidarności w Stalowej Woli, która należała do liczących się w kraju ośrodków niezależnej działalności niepodległościowej i kulturalnej. Lata osiemdziesiąte to historia nieodległa, żyją niemal wszyscy uczestnicy ówczesnych wydarzeń, można jeszcze zebrać relacje, zdjęcia, pamiątki.
I właśnie tych z Państwa, którzy zechcą podzielić się wspomnieniami z działalności opozycyjnej w latach 1981-1989 w Stalowej Woli, udostępnić fotografie do zeskanowania, czy przekazać pamiątkowe przedmioty zapraszamy na najbliższe spotkanie z cyklu „Szanujmy wspomnienia”. Odbędzie się ono w Domu Gościnnym „Hutnik”, ul. Prymasa Wyszyńskiego 12, w Sali Norblina, w środę 27 kwietnia o godzinie 16.
Cykl „Szanujmy wspomnienia” to platforma wymiany wiedzy Muzeum z mieszkańcami, obejmująca różne zagadnienia z historii miasta. Dotychczas, oprócz najliczniejszych spotkań, związanych z pierwszymi mieszkańcami Stalowej Woli, były także spotkania poświęcone historii stalowowolskiego sportu, dawnym zabawom dziecięcym czy rozwadowskim Żydom.
– Wystawa dotycząca podziemnej Solidarności stalowowolskiej ma stać się kolejną ekspozycją stałą, usytuowaną poza siedzibą muzeum – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Mamy nadzieję, że przy współpracy mieszkańców uda się w rzetelny i atrakcyjny sposób przybliżyć ten ważny rozdział historii miasta i kraju pokoleniom młodych, którzy nie pamiętają – i często nie rozumieją – tamtych czasów. Otwarcie planowane jest na 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia tego roku.
Projekt powstaje we współpracy z Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, KZ MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Stalowa, Zarządem Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność.
Po 7 latach Wyœścig “Solidarności i Olimpijczyków ”na drogach Regionu

Bieżący 2016 rok to dla sportowców tzw. rok olimpijski. W Rio de Janeiro będzie się toczyła walka o medale olimpijskie. Do dyscyplin sportowych, w których do zdobycia jest wiele cennych olimpijskich krążków należy bezsprzecznie kolarstwo, bo to i kobiet i mężczyzn, na szosie i na torze oraz w MTB i BMX. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy w Rio wystąpi któryś z zawodników polskich lub zagranicznych, który odnosił sukcesy bądź tylko uczestniczył w którymś z dotychczas rozegranych dwudziestu sześciu Międzynarodowych Wyścigów Kolarskich „Solidarności” i Olimpijczyków. W przeszłości uczestniczyli w nim nawet mistrzowie olimpijscy lub mistrzowie świata. Zima to okres przygotowań kolarzy do sezonu. W kolarstwie mówi się „jak będzie przepracowana zima takie będą wyniki w sezonie”. Organizatorzy imprez kolarskich wiedzą, iż twierdzenie to dotyczy nie tylko zawodników ale także ich samych. Tak więc mimo, iż za oknami mróz Biuro Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków prowadzi intensywne przygotowania do 27-go już wyścigu, który ze względu na swą rangę ma stałe miejsce w międzynarodowym kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI zawsze w ostatnich dniach czerwca każdego roku. Dotychczas, w kolejnych latach wyścig przemiennie rozpoczynał się lub kończył w Łodzi.
Po zakończeniu 4 lipca poprzedniej edycji wyścigu organizatorzy z Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” prowadzili rozmowy z władzami szeregu miast w województwach łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim i podkarpackim w celu ustalenia miast etapowych nowej imprezy.
W czasie tych rozmów działacze Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” zaproponowali, by ze względu na przypadającą w 2016 roku czterdziestą rocznicę „wydarzeń Radomskich” organizację startu lub mety jednego z etapów zaproponować władzom Radomia. Prezydent Radomia propozycję przyjął, pod warunkiem, że dla większego zwrócenia uwagi na wydarzenia sprzed czterdziestu lat Radom będzie miastem startu całego wyścigu. Z tego względu 27-my Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków będzie rozegrany w dniach od 29-go czerwca do 2 lipca na trasie z Radomia do Krosna. Natomiast w Łodzi będzie zlokalizowana meta pierwszego etapu. A oto trasa całego 27-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków:
29.06.2016 I etap środa Radom – Łódź
30.06.2016 II etap czwartek (przed południem) Koluszki - Kutno
III etap (po południu) Pabianice - Sieradz
1.07.2016 IV etap piątek Piotrków Tryb. – Kielce
2.07.2016 V etap sobota Tarnobrzeg – KrosnoTrwają rozmowy z władzami miast i gmin na temat szczegółowego poprowadzenia trasy poszczególnych etapów. Wpłynęły już zgłoszenia zawodowych ekip z Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Czech, Słowacji i Białorusi. Organizatorzy liczą, że w środę 29 lipca na starcie tego najbardziej prestiżowego dla polskiego kolarstwa wyścigu stanie 120 zawodników, w tym nie jedna bądź dwie ekipy polskie, lecz wszystkie, które w 2016 roku będą posiadały licencję Międzynarodowej Unii Kolarskiej.

Ostatnie pożegnanie 
Edwarda Wamki

W niedzielę 20 marca zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Edward Wamka – wieloletni przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pilkington Polska Spółka z o.o. w Sandomierzu i Członek Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

Łącząc się w modlitwie, składamy hołd naszemu Przyjacielowi, który związany był z NSZZ „Solidarność” od początku jej powstania

Pogrzeb śp. Edwarda Wamki odbędzie się we wtorek 22 marca o godzinie 13.00. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele pw. Świętego Pawła w Sandomierzu (ul. Staromiejska), a pochówek na cmentarzu w Obrazowie. 
Stanowisko Zarządu Regionu 
Ziemia Sandomierska 
NSZZ "Solidarność" 
w sprawie wyborów parlamentarnych

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność" apeluje do związkowców i mieszkańców naszego regionu o powszechny udział w wyborach parlamentarnych. Wybierzmy razem najlepszych kandydatów i ugrupowania, które zagwarantują poszanowanie praw pracowniczych, zapewnią dobrą przyszłość naszemu regionowi, zadbają o polskie rodziny i zdecydowanie upomną się o polską rację stanu. Najlepszą gwarancją zapewnienia praw pracowniczych i społecznych, rozwoju polskiej gospodarki i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego jest program Prawa i Sprawiedliwości, realizowany w koalicji sił patriotycznych, chrześcijańskich i narodowych. Wybór dobrych kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości jest dla nas szansą na zbudowanie silnej koalicji i rządu, które zapewnią poszanowanie praw pracowniczych, społecznych i narodowych. Jest dla nas szansą na odsunięcie od władzy skompromitowanej, antypracowniczej i antyspołecznej koalicji PO - PSL, niszczącej polskie dążenia do odbudowy silnej Rzeczypospolitej. Koalicja PO - PSL doprowadziła do drastycznego podniesienia wieku emerytalnego, szczególnie dla kobiet oraz wyprowadzenia oszczędności obywateli z OFE. Koalicja rządząca dramatycznie zadłużyła nasze państwo, znacznie powiększając obciążenia podatkowe dla pracowników i pracodawców. Wybierajmy kandydatów do Sejmu i Senatu, gwarantujących wszystkim Polakom prawo do godnej pracy i życia, do umacniania polskiej racji stanu, w obliczu trudnej sytuacji w Europie. Wszyscy Polacy zasługują na dobry sejm, senat i rząd, które dobrze zadbają o nasze polskie sprawy i rozwiązywanie naszych problemów w duchu społecznej solidarności. Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność" popiera senator Janinę Sagatowską jako najlepszego kandydata na senatora z okręgu nr 54. 

W imieniu Zarządu Regionu 
Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność 
Przewodniczący 
Andrzej Kaczmarek 
Stalowa Wola, 21 września 2015 r 
Stalowa Wola dla niepodległości

W 35 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” prezes IPN Łukasz Kamiński odsłonił pamiątkową tablicę w Hucie Stalowa Wola. W Bibliotece Międzyuczelnianej wręczył 18 osobom Krzyż Wolności i Solidarności.
Narzędziownia Huty Stalowa Wola była miejscem głównych uroczystości w rocznicę powstania Związku. Po lipcowych strajkach w 1980 r. Narzędziownia stała się kolebką „Solidarności” w Hucie, mieście i Regionie Ziemia Sandomierska. Lider „Solidarności” z Narzędziowni Stanisław Krupka pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „S” przypomniał, że wielki ruch „Solidarności” przekreślił postanowienia z Teheranu i Jałty. 
– Wspominając tę 35 rocznicę przypominamy sobie i światu to, że „Solidarność” otworzyła drzwi do wolności, nie tylko Polsce, ale wielu innym narodom. To „Solidarność” naprawiając to, co wielcy tego świata zepsuli, stworzyła warunki do zjednoczenia Europy na zasadach solidarności i pomocniczości. Nie ma wolności bez solidarności. Wolności nie przynosi się na bagnetach i nie musi się jej okupować milionami ofiar – stwierdził Stanisław Krupka – Chociaż tak wiele zmieniło się od czasu kiedy „Solidarność” pisała historię wolnej Polski, przywracając narodowi poczucie godności i podmiotowości, to dziś i podczas każdej rocznicy będzie można powiedzieć, że powstanie „Solidarności” zasługuje na miano rocznicy zwieńczającej dzieje polskich walk o niepodległość. Zryw „Solidarności” lat 80 stanowi ukoronowanie polskich walk o wolność i pozostanie inspiracją dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków – mówił Stanisław Krupka. 
Prezes IPN dr Łukasz Kamiński odsłonił tablicę, przypominającą o wielkim strajku Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 r., którego jedynym postulatem było przywrócenie NSZZ „Solidarność”. – Chciałem podziękować, że Stalowa Wola pamięta o swojej historii, która była tak ważnym elementem naszej wspólnej, polskiej historii. Dziękuję, że pamięta Miasto, że pamięta Kościół i pamięta „Solidarność” – mówił Łukasz Kamiński, prezes IPN – Robimy to dla siebie, aby pamiętać o tych wydarzeniach, w których większość tutaj zgromadzony osób uczestniczyła. Takie miejsca powstają także dla przyszłych pokoleń. Jeśli nie będziemy tworzyć takich miejsc, to jak młody człowiek za kilkadziesiąt lat ma zacząć stawiać sobie pytania o polską historię, o tą historię bardzo bliską, historię własnego miasta – stwierdził prezes IPN.
Ksiądz biskup Edward Frankowski, nazywany powszechnie Biskupem „Solidarności”, poświęcił pamiątkową tablicę i odrestaurowany krzyż, postawiony przez pracowników Huty Stalowa Wola 25 sierpnia 1988 r. podczas strajku okupacyjnego o zalegalizowanie NSZZ "Solidarność". Krzyż stał się symbolem walki o wolność i prawa pracownicze. Postawienie krzyża w wigilię święta Matki Bożej Częstochowskiej stało się przełomem podczas wielkiego strajku „Solidarności”.
To dzięki Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w młodym mieście z wielkim nowoczesnym przemysłem powstała Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzieło utworzenia KUL w Stalowej Woli wspierała mocno „Solidarność”. – Stalowa Wola ma wyrazisty kod genetyczny, wyróżniający się patriotyzmem gospodarczym w powołaniu Centralnego Okręgu Przemysłowego i Huty Stalowa Wola, a także życiem według wartości narodowych i chrześcijańskich – powiedział Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowa Wola. Młode miasto zostało ukształtowane przez dwie wybitne osobowości premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego i biskupa Edwarda Frankowskiego, które otrzymały tytuł Pater Urbis – Ojciec Miasta. Dlatego jako miejsce drugiej części uroczystości wybrano nowoczesną Bibliotekę Międzyuczelnianą, gdzie prezes IPN wręczył Krzyże Wolności i Solidarności dla 18 osób. Uhonorowano również Franciszka Jackowskiego, Bolesława Konefała, Mariana Sajnoga, Jadwigę Dybus – Plachimowicz i Kazimierza Plachimowicza odznaczeniem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”: . 
Dekretem prezydenta RP Andrzeja Dudy 18 osób z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” otrzymało Krzyż Wolności i Solidarności. Są wśród nich: Andrzej Berezowski, Franciszek Chudzik, Mirosław Cop, Ignacy Dziura, Dionizy Garbacz, Ryszard Kardasz, Stanisław Kijanka, Stanisław Krupka, Janusz Kubicki, Bogusław Kwieciński, Witosław Kwieciński, Józef Serafin, Ryszard Sroka, Regina Stój, Roman Sudoł, Wiesław Wojtas, Alicja Zych, Stanisław Żwiruk. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński przypomniał, że Krzyż Wolności i Solidarności nawiązuje swoją stylistyką do Krzyża Niepodległości, ustanowionego w 1930 r. – „Krzyż Wolności i Solidarności”, ośmielę się powiedzieć, że to najpiękniejsze z polskich odznaczeń, bo każde inne odznaczenie, nawet order „Orła Białego” wciąż można dostać, bo się coś zrobiło, można dostać za swoją wielką pracę, osiągnięcia. Tylko to jedno odznaczenia można dostać za to, co się zrobiło w przeszłości. Dziś już nikt na niego nie zapracuje – mówił prezes IPN. Rocznicowe uroczystości w Stalowej Woli uświetnił koncert Chóru „Solidarność”, który powstał w gorących dniach sierpniowego strajku w 1988 r. 
XXXV rocznica powstania 
NSZZ „Solidarność” 
– uroczystości w Gdańsku 29 sierpnia

Ponad 600 związkowców z naszego Regionu będzie uczestniczyć w ogólnopolskich uroczystościach XXXV rocznicy powstania Związku 29 sierpnia w Gdańsku. Związkowcy z wielu organizacji zakładowych wyjeżdżają do Gdańska wraz z rodzinami. Wyjazd związkowców i sympatyków Związku z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „S” to praktyczny dowód Solidarności Pokoleń. W uroczystościach będą uczestniczyć całe rodziny, rodzice wraz z kilkumiesięcznymi dziećmi i seniorzy, zasłużeni dla naszego Związku.
Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” koordynuje przygotowania do wyjazdu, a ze środków Regionalnego Funduszu Strajkowego każdy uczestnik otrzyma dofinansowanie kosztów wyjazdu. Koszty transportu uczestników będą refinansowane ze środków Krajowego Funduszu Strajkowego NSZZ „Solidarność”. 
Uroczystości rozpoczną się 29 sierpnia o 14.15 demonstracją na Placu Solidarności. Później zostaną złożone kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Od 15 rozpocznie się Pikinik „Solidarność Pokoleń”, a później Koncert „My Naród” i wieczorny koncert Chrisa de Burgh. 
X Rowerowy Rajd Solidarności Sandomierz 2015

Jubileuszowy X Rajd Rowerowy Solidarności Sandomierz 2015 wyruszy w trasę w piątek 21 sierpnia o godzinie 8 rano. Tradycyjnie rajdowcy spotykają się na honorowym starcie na rynku Starego Miasta w Sandomierzu.
Organizatorzy jubileuszowego Rajdu: Marek Jarema – przewodniczący MOZ NSZZ „S” Pilkington Polska Sandomierz, Józefa Cieślak – przewodnicząca KZ NSZZ „S” PGKiM Sandomierz, Mariola Zięba – przewodnicząca KZ NSZZ „S” PSSE Sandomierz, Anna Glibowska – przewodnicząca KZ NSZZ „S” Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, wybrali w tym roku wyjątkową trasę do najpiękniejszych miejsc w naszym regionie. Wyruszają z sandomierskiego rynku przez Radomyśla nad Sanem w Lasy Janowskie do Łążka Garncarskiego. W sobotę 22 sierpnia rajdowcy pojadą na Porytowe Wzgórza – miejsca największej bitwy partyzanckiej w czerwcu 1944 r. i w najpiękniejsze miejsca Lasów Janowskich.
W sobotę związkowcy uczestniczący w Rajdzie spotykają się ze związkowcami z Janowa Lubelskiego i powiatu janowskiego, a spotkanie organizuje Bogdan Pituch – przewodniczący MOZ NSZZ „S” Komas Janów Lubelski. Jubileuszowy X Rajd Rowerowy Solidarności Sandomierz 2015 zakończy się w niedzielę 23 sierpnia. 

Gorąco w pracy ?Pracowniku, poznaj swoje prawa!

Zimne napoje, żaluzje w oknach, a nawet krótszy dzień pracy - tego pracownik może wymagać od swojego szefa w czasie upałów. Wysokie temperatury powodują, że praca staje się bardziej uciążliwa. Zdrowie i życie pracowników musi być odpowiednio chronione. Pracowniku, poznaj swoje prawa!

Nie ma znaczenia czy pracujemy w biurze, fabryce czy na budowie. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy. - Przedsiębiorca jest zobowiązany do zaopatrzenia pracowników w zimne napoje, gdy pracownik pracuje na zewnątrz, a temperatura przekracza 25 st. Celsjusza - tłumaczy Marzena Flis, Pełnomocnik KK do spraw BHP - Jeśli chodzi o zakłady pracy, obowiązek taki pojawia się, gdy temperatura wzrasta 28 st. Celsjusza. 

Przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia ministra nie regulują, jaka ilość zimnych napojów przypada na pracownika. - Oznacza to, że powinien zapewnić ilość wystarczającą zatrudnionym na cały dzień pracy - wyjaśnia pełnomocnik KK.

Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.

To jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.
hd

NSZZ "Solidarność" stawia na Dudę

Janusz Rewiński -"Dobra Zmiana" - Konwencja Andrzeja Dudy

Janusz Wojciechowski na konwencji Andrzeja Dudy - DOBRA ZMIANA DLA POLSKI!

prof Bielecki na konwencji Andrzeja Dudy - DOBRA ZMIANA DLA POLSKI!

Andrzej Duda - Wystąpienie na konwencji "Dobra Zmiana"

Agata i Kinga Duda - Wystąpienie na konwencji "Dobra Zmiana"

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny (Finał Kampanii Andrzeja Dudy) (07.05.2015)

Wystąpienie Andrzeja Dudy - Finał Kampanii Wyborczej

Umowa i poparcie dla Andrzeja Dudy 

Piotr Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę programową” oraz oficjalnie udzielił mu poparcia.
- Wybory prezydenckie to wybory obywatelskie, a nie partyjne. „Solidarność” w ostatnich latach wskazywała kandydata, którego Związek popierał, ale dzisiejsze spotkanie jest historyczne. Po raz pierwszy podpisaliśmy „Umowę programową” z kandydatem na prezydenta – tłumaczył podczas konferencji prasowej, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.

- Umowa jest zgodna z naszymi postulatami, jest polityczną gwarancją, że prezydent Andrzej Duda będzie dbał o nasze postulaty - mówił. - Mogę powiedzieć już teraz do wszystkich członków związku oraz wszystkich pracowników: głosujcie na Dudę! Oczywiście Andrzeja Dudę... Niezależnie od tego jak skończą się te wybory (a mam głęboką nadzieję, że je wygramy), zyskałeś coś, czego nie można kupić: zaufanie obywateli i członków "Solidarności". Mam nadzieję, że wygrasz te wybory! – odniósł się do Andrzeja Dudy przewodniczący.

Kandydat na Prezydenta RP, Andrzej Duda, podziękował „Solidarności” za poparcie.

- „Godne życie w bezpiecznej Polsce” to nie tylko hasło, ale wizja. Gospodarka, podatki powinny sprzyjać obywatelom, a tak się nie dzieje. Jako Prezydent RP chciałabym stać na straży dialogu społecznego i być jego patronem. Wierzę, że dialog jest możliwy i, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zacząć wspólnie go realizować – mówił Andrzej Duda.

Umowa zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy.

Tutaj pełna treść porozumienia.
Stanowisko 
Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność”
w sprawie wyborów prezydenckich

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” popiera doktora Andrzeja Dudę kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Postawa i program Andrzeja Dudy są dobrą gwarancją realizacji polskiej racji stanu, zasady społecznej solidarności, dobrej polityki prorodzinnej i starannego zadbania o sprawy pracownicze. Polska i Polacy potrzebują dobrego i odpowiedzialnego Prezydenta, który może sprostać wielu poważnym wyzwaniom i dużym oczekiwaniom społecznym. 
Wybór Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej daje nam wszystkim szanse na zerwanie z antyspołeczną i antypracowniczą polityką obecnej elity władzy. Rządy dotychczasowej ekipy przyniosły nam bowiem narastającą biedę wielu rodzin i grup społecznych, niskie płace i dochody, umowy śmieciowe, trwałe bezrobocie, emigrację milionów młodych, zdolnych Polaków, narastającą degradację systemu emerytalnego, polskiej służby zdrowia, edukacji i kultury. 
Doktor Andrzej Duda deklaruje przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, drastycznie podniesionego przez obecną ekipę, wbrew woli i oczekiwaniom milionów pracowników. Zapewnia prowadzenie dobrej polityki prorodzinnej, obronę polskiej własności, odbudowę polskiego potencjału rolniczego, przemysłowego, obronnego, naukowego i kulturowego. 
Najwyższy czas aby odejść od polityki wygaszania polskiego przemysłu i polskiej przedsiębiorczości, niszczonej wysokimi obciążeniami podatkowymi i krępującą biurokracją. Najwyższy czas aby przywrócić polskim pracownikom sens i godność pracy, zapewniając dobre warunki płacy i pracy. Najwyższy czas, aby dobrze spożytkować wielki potencjał i kapitał społeczny milionów Polaków, zapewniając Polsce należne miejsce w rodzinie narodów Europy. Możemy przyczynić się do naprawy i odbudowy Rzeczypospolitej, głosując mądrze i odpowiedzialnie w majowych wyborach prezydenckich. 
Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich Związkowców i sympatyków naszego Związku, do Mieszkańców naszego regionu o powszechny i odpowiedzialny udział w wyborach prezydenckich. 

                                            W imieniu Zarządu Regionu 
                                         Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność
                                        Przewodniczący Andrzej Kaczmarek

Stalowa Wola, 20 kwietnia 2015 r. 

Galeria

W obronie polskiej szkoły

Bardzo liczna reprezentacja nauczycieli z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska uczestniczyła 28 kwietnia w manifestacji w Warszawie. Związkowcy z naszego regionu dołączyli do tysięcy nauczycieli z „Solidarności” Oświaty z całej Polski manifestujących w obronie polskiej szkoły. 
W proteście w stolicy uczestniczyli związkowcy ze szkół i placówek oświatowych z organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty w Stalowej Woli, Komisja Zakładowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Gimnazjum Nr 1 w Nisku, Komisja Zakładowa Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty i Wychowania w Baranowie Sandomierskim, Komisja Zakładowa Zespół Szkół w Woli Baranowskiej, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty w Nowej Dębie, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu. 
Tysiące związkowców z całej Polski z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” manifestowało przed Urzędem Rady Ministrów. „Solidarność” Oświaty była wspierana przez związkowców z wielu branż i regionów, uczestniczących w manifestacji, którzy doskonale zdają sobie sprawę z rangi i znaczenia polskiej edukacji. 
Związkowcy domagali się od rządu zaprzestania przerzucania kosztów edukacji i utrzymywania szkół i placówek oświatowych na barki samorządów, społeczności lokalnych i rodziców. Związkowcy żądali zaprzestania marnotrawienia środków budżetowych (pochodzących z naszych podatków) przeznaczanych na edukację, z których znaczna część nie dociera do samorządów i szkół. Z tego powodu samorządy często nie wytrzymują kosztów utrzymywania szkół z własnych skromnych budżetów. Prowadzi to likwidacji i łączenia klas szkolnych, które stają się zbyt liczne, aby można było w nich dobrze uczyć i wychowywać dzieci i młodzież. Prowadzi to również do trudnych decyzji o łączeniu, a nawet likwidacji szkół. Samorządy zmuszone są likwidacji szkół cieszących się dobrą renomą, z wielkimi i wieloletnimi zasługami dla edukacji i kultury. Szczególnie dramatyczny wymiar ma likwidacja szkół na terenach wiejskich, gdzie szkoła jest często jedyną instytucją, pełniącą funkcje kulturalne i integrującą mieszkańców. 
Kolejną bulwersującą sprawą jest stałe przerzucanie na rodziców kosztów zakupu drogich podręczników, pomimo deklaracji Ministerstwa Edukacji Narodowej że podręczniki będą bezpłatne. MEN wycofał się ze swoich deklaracji, stwierdzając obłudnie, że rodzice przyzwyczaili się już do finansowania zakupu podręczników. W skali roku w całej Polsce jest to kwota co najmniej 4 miliardów złotych, wyszarpywanych z kieszeni coraz bardziej ubożejących rodzin. 
Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uczestniczący w manifestacji wytknął minister edukacji narodowej Joannie Kluzik Rostkowskiej, że inne miała poglądy, kiedy była w opozycji do obecnego rządu. – Pamiętamy, kiedy była pani w sztabie wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, mówiła pani zupełnie co innego. Tak to jest w polityce, że punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia – mówił. – Jak pani tłumaczy, że najpierw zlikwiduje Kartę Nauczyciela, a potem porozmawiamy o podwyżkach, to jest to szantaż, a nie dialog. Bo z tym rządem dialogu po prostu nie ma – stwierdził przewodniczący Komisji Krajowej. Minister J. Kluzik – Rostkowska, która wyszła do manifestujących tłumaczyła, że nie ma środków na poprawę stanu polskiej edukacji, poprawę warunków w polskich szkołach i warunków pracy nauczycieli. 
Przed gmachem URM w obronie polskiej oświaty występowali też” m.in. Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, Teresa Misiuk – z KSOiW, a także przewodniczący regionów i branż NSZZ „S”. 
Związkowcy złożyli petycję w obronie polskiej oświaty do Prezesa Rady Ministrów. (treść petycji w załączeniu w formacie PDF) Petycja została przyjęta w przedsionku przez urzędniczkę premiera, a jako rekompensatę rzeczniczka MEN zaproponowała wyjście do protestujących. I rzeczywiście na trybunie pojawiła się pani minister, ale nic nowego poza tym, że nauczyciele dużo już dostali, nie powiedziała. Odpowiedzią były gwizdy i okrzyki dezaprobaty. Milczenia dość, usłyszcie nasz głos! – skandowali nauczyciele. Związkowcy uzbrojeni w gwizdki, trąbki, bębny i dzwonki próbowali w ten sposób obudzić rząd, aby zajął się wreszcie rozwiązywaniem rzeczywistych problemów polskiej oświaty. 
Wielotysięczna manifestacja zorganizowana przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotarła przed Sejm RP, gdzie związkowcy wręczyli petycje do wszystkich klubów parlamentarnych. Manifestacja zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu „Solidarności”.                                                                                         Bogusław Kopacz
Pamięci ofiar wypadków przy pracy

Od wielu lat NSZZ „Solidarność” włącza się w obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg zaprasza związkowców z naszego regionu do udziału w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar wypadków przy pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym.
W niedzielę 26 kwietnia o godzinie 9.30 w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Tarnobrzegu celebrowana będzie Eucharystia w intencji ofiar wypadków przy pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Po Mszy świętej w świątyni pod wezwaniem patronki górników związkowcy złożą kwiaty pod tablicą ufundowaną ku czci wszystkich którzy poświęcili swoje życie i zdrowie w pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. 
We wtorek 28 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W dniu 28 kwietnia o godzinie 14.00 związkowcy z NSZZ „Solidarność” złożą kwiaty pod pomnikiem poświęconym Ofiarom Wypadków przy Pracy, usytuowanym przed budynkiem dyrekcji w Machowie. Pomnik Ofiar Wypadków przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym powstał dzięki staraniom MOZ NSZZ „Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg. 
Bogusław Kopacz
Romaszewscy ze stalową wolą

W Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyła się prezentacja książki „Romaszewscy autobiografia”. Podczas spotkania podkreślano bliskie i szczególne więzi łączące Zofię i Zbigniewa Romaszewskich ze Stalową Wolą.
– Stalowa Wola zachowała się absolutnie nadzwyczajnie w 1988 roku – stwierdziła Zofia Romaszewska – Zorganizowała strajk solidarnościowy w wielkim zakładzie, jakim była Huta Stalowa Wola. Ogromna rola Stalowej Woli na mapie polskich dążeń niepodległościowych warta jest docenienia i uznania. Nasze kontakty ze Stalową Wolą rozpoczęły się dzięki Ewie Kubernie, która była ważną osobą w podziemiu solidarnościowym, a później regionalnym przedstawicielem Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. 
– Pomoc ze strony państwa Zofia i Zbigniewa Romaszewskich była dla nas bezcenna – wspominał ksiądz biskup Edward Frankowski – Wspomagali skutecznie wiele osób represjonowanych, aresztowanych, karanych grzywnami i kolegiami. Było to szczególnie ważne w piątym roku działalności TKZ NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli, kiedy odczuwało się już duże zmęczenie, a władze próbowały skutecznie nas nękać karami finansowymi. Pomoc z Warszawy była cenna, kiedy wiedzieliśmy, że grzywna nie zrujnuje budżetu rodziny, a do aresztowanego dotrze adwokat. Wcześniej TKZ nie nawoływała do demonstracji i strajków, a w 1987 r. w Stalowej Woli, na wezwanie władz krajowych „Solidarności” powstał jeden z pierwszych w Polsce Komitetów Założycielskich „Solidarności”, domagających się od władz prawa do legalnego działania Związku. Ksiądz biskup wspominał wiele spotkań i rozmów z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. 
Zbigniew Romaszewski został poproszony przez ludzi „Solidarności” ze Stalowej Woli, aby zgodził się na kandydowanie do Senatu w czerwcu 1989 r. z ówczesnego województwa tarnobrzeskiego. Wygrał w wyborach z 75 procentowym poparciem, a 25 czerwca posłowie i senatorowie wybrani z list OKP spotkali się w kościele Matki Bożej Królowej Polski, aby podziękować za wybory. 
– Trzeba mieć wobec siebie wymagania, trzeba być obywatelem – odpowiedziała Zofia Romaszewska na pytanie o motywy rozpoczęcia działalności opozycyjnej – Wydawało mi się to oczywiste, że żyjemy dla Polski, a nie tylko dla siebie. Wybór w 1976 r. był taki jak zawsze, choć wówczas było wielu ludzi żyjących w zakłamaniu, z połamanymi kręgosłupami moralnymi. Zofia Romaszewska podkreśliła, że mamy teraz również poważny problem wielu ludzi związanych z układem i elitami władzy, żyjących w zakłamaniu. 
– Zofia i Zbigniew Romaszewscy przez wiele lat żyli w niedostatku i biedzie, a podstawą ich egzystencji były udzielane korepetycje. – przypomniał doktor Marcin Bukała z IPN Rzeszów prezentujący książkę – Państwo Romaszewscy mówią wiele o motywach i intencjach swoich wyborów i działań, nie unikając trudnych i kontrowersyjnych opinii i ocen. Książka ma duże wartości dydaktyczne, uczy jak dobrze wychowywać dzieci i jak być dobrym obywatelem. 
Spotkanie zorganizowali wspólnie Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, IPN Odział w Rzeszowie. Tygodnik Solidarność objął patronat medialny nad prezentacją publikacji „Romaszewscy autobiografia”. Spotkanie wpisuje się w program obchodów 70 rocznicy praw miejskich Stalowej Woli i 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.                        
NSZZ „Solidarność” kontynuuje ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod zgłoszeniem kandydatury Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” włączył się aktywnie w akcję zbierania podpisów na listach popierających kandydaturę Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.
Listy z podpisami, zbierane przez związkowców i mieszkańców naszego regionu na bieżąco docierają do siedziby Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. 
Listy z zebranymi podpisami należy dostarczyć do siedziby Zarządu Regionu najpóźniej do dnia 13 marca 2015 r. Zgodnie z kalendarzem, ustalonym decyzjami Państwowej Komisji Wyborczej, zgłaszanie do PKW kandydatów na Prezydenta RP ma nastąpić do dnia 26 marca 2015 r. 
Przypominamy, że podczas zbierania podpisów na listach poparcia należy dokładnie i czytelnie wypełnić następujące rubryki:
- wpisać czytelnie imię i nazwisko 
- wpisać czytelnie adres zamieszkania: pełna nazwa miejscowości, pełna nazwa ulicy, dokładny numer mieszkania, domu, dokładny i pełny kod pocztowy – nie wolno stosować skrótów w nazwie miejscowości i ulicy
- czytelny własnoręczny podpis.
W zakładce obok lista do pobrania na której należy zbierać podpisy poparcia.

Ze związkowym pozdrowieniem
Przewodniczący Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”Andrzej Kaczmarek 
NSZZ „Solidarność” kontynuuje ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod zgłoszeniem kandydatury Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” włączył się aktywnie w akcję zbierania podpisów na listach popierających kandydaturę Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.
Listy z podpisami, zbierane przez związkowców i mieszkańców naszego regionu na bieżąco docierają do siedziby Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. 
Listy z zebranymi podpisami należy dostarczyć do siedziby Zarządu Regionu najpóźniej do dnia 13 marca 2015 r. Zgodnie z kalendarzem, ustalonym decyzjami Państwowej Komisji Wyborczej, zgłaszanie do PKW kandydatów na Prezydenta RP ma nastąpić do dnia 26 marca 2015 r. 
Przypominamy, że podczas zbierania podpisów na listach poparcia należy dokładnie i czytelnie wypełnić następujące rubryki:
- wpisać czytelnie imię i nazwisko 
- wpisać czytelnie adres zamieszkania: pełna nazwa miejscowości, pełna nazwa ulicy, dokładny numer mieszkania, domu, dokładny i pełny kod pocztowy – nie wolno stosować skrótów w nazwie miejscowości i ulicy
- czytelny własnoręczny podpis.
W zakładce obok lista do pobrania na której należy zbierać podpisy poparcia.

Ze związkowym pozdrowieniem
Przewodniczący Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”Andrzej Kaczmarek 
Organizacje Zakładowe 
Związkowcy NSZZ „Solidarność”
Regionu Ziemia Sandomierska

NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska apeluje o zbieranie podpisów pod zgłoszeniem kandydatury Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda jest doktorem prawa, z dużą praktyką w dziedzinie parlamentarnej i politycznej. Program Andrzeja Dudy, przedstawiony na konwencji wyborczej PiS w Warszawie zawiera pozytywne rozwiązania najważniejszych spraw dla Polski i Polaków, również w sprawach pracowniczych.
Zwracam się do Wszystkich Organizacji Zakładowych i wszystkich Związkowców NSZZ „Solidarność” o włączenie się i aktywny udział w akcję zbierania podpisów na listach popierających kandydaturę Andrzeja Dudy na Prezydenta RP. Zebrane pełne listy z podpisami należy na bieżąco dostarczać do siedziby Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
Podczas zbierania podpisów na listach poparcia należy dokładnie i czytelnie wypełnić następujące rubryki:
- wpisać czytelnie imię i nazwisko 
- wpisać czytelnie adres zamieszkania: pełna nazwa miejscowości, pełna nazwa ulicy, dokładny numer mieszkania, domu, dokładny i pełny kod pocztowy – nie wolno stosować skrótów w nazwie miejscowości i ulicy
- czytelny własnoręczny podpis.
W zakładce udostępniamy do pobrania listę na której należy zbierać podpisy poparcia.
W związku z trwającą kampanią wyborczą na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będziemy na bieżąco przesyłać informacje o akcji zbierania podpisów, Andrzeju Dudzie - kandydacie na Prezydenta RP i trwającej kampanii wyborczej.
                                                                                                    Ze związkowym pozdrowieniem

                                                                                   Przewodniczący Zarządu Regionu
                                                                                    Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
                                                                                   Andrzej Kaczmarek
Bądźmy żywym świadectwem solidarności

– Naszym priorytetem jest walka z wykluczeniem ekonomicznym emerytów i rencistów – stwierdził Dariusz Kucharski na spotkaniu w Stalowej Woli. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” apelował, aby środowiska emerytów dawały żywy przykład solidarności i jedności w działaniu.
Emeryci i renciści są potrzebni ”Solidarności”, gdyż wzmacniają poczucie racji, budują mocne więzi i zaufanie. Polacy byli silni w 1980 roku, byli mocni wzajemnym zaufaniem i dobrymi więziami społecznymi. Coś podobnego zaczęło się dziać teraz na Śląsku, zaczęło odradzać się poczucie zaufania, siły i jedności. Dariusz Kucharski przypominał, że konflikt w holdingu węglowym zaczął się od zabrania emerytom deputatu na trzy tony węgla. Wielkie protesty na Śląsku zrodziły też wielką potrzebę odbudowy solidarności międzyludzkiej i zaufania. Emeryci mogą dawać żywe świadectwo o wartościach z 1980 roku. 
– Nie wyobrażam sobie pełnienia roli przewodniczącego bez żywych kontaktów z ludźmi, z regionalnymi sekcjami i kołami emerytów. Jesteście drugim regionem, który mnie zaprosił na spotkanie – powiedział Dariusz Kucharski. W spotkaniu zorganizowanym przez Regionalną Sekcję Emerytów i Rencistów NSZZ „S” Regionu Ziemia Sandomierska uczestniczyli związkowcy m.in. z Huty Stalowa Wola, Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola, Elektrowni Stalowa Wola, Tarnobrzega i Ćmielowa. Wiele miejsca podczas spotkania poświęcono lokalnym problemom na pograniczu Podkarpacia i Świętokrzyskiego, regionów z najniższymi dochodami, nękanymi zubożeniem i rosnącym wykluczeniem społecznym.
– W Unii Europejskiej modne jest pojęcie wykluczenia społecznego, a rząd w Polsce wykluczył związki zawodowe. Od ośmiu lat władza nie rozmawia ze związkami zawodowymi, dialog społeczny jest markowany i fikcyjny. Drastycznym przykładem jest zamrożenie kwot wolnych od podatku, które są najniższe w całej Europie. Kolejnym jest rosnąca liczba osób zwolnionych, którym nie przysługują świadczenia emerytalne, a nie mogą znaleźć pracy. To efekt arbitralnego podniesienia przez rządzących wieku emerytalnego i pozostawienie pracowników z dużym stażem bez żadnej ochrony. 
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wskazywał na pilną potrzebę wzmacniania i organizowania struktur Związku, także kół emerytów i rencistów. Przedstawiał pozytywne rozwiązania związkowców na zachodzie Europy, które obudowują centrale związkowe siecią stowarzyszeń, fundacji i instytucji pomocowych. Jako doświadczony socjolog zachęcał do realizowania pasji życiowych i społecznych, które emeryci i renciści mogą odnaleźć w naszym Związku. 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Starosta Stalowolski oraz NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska zapraszają na sesję okolicznościową poświęconą abp. Ignacemu Tokarczukowi, która odbędzie się 24 lutego 2015 r., o godz. 10.00, na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (aula „Solidarności”, ul. Ofiar Katynia 6a).
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

PROGRAM
10.00
Rozpoczęcie sesji, przywitanie gości
Prowadzenie sesji ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli)
10.20
• Wspomnienia o abp. Ignacym Tokarczuku – ks. bp Edward Frankowski, biskup pomocniczy senior diecezji sandomierskiej, ks. infułat Józef Sondej, emerytowany proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie
11.00
• ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Sylwetka charakterologiczno-duchowa ks. abp. Ignacego Tokarczuka
11.20
• dr Mariusz Krzysztofiński (IPN o/Rzeszów), Abp Ignacy Tokarczuk. Pasterz niezłomny, honorowy obywatel miasta Stalowa Wola
11.40
• Projekcja filmu „Niezłomny obrońca Kościoła katolickiego w Polsce. Abp Ignacy Tokarczuk”, prod. TV Trwam (2008)
12.15
• Uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza w intencji zmarłych kapłanów archidiecezji lwowskiej i przemyskiej z homilią ks. bp. Edwarda Frankowskiego (parafia akademicka pw. św. Jana Pawła II – kampus KUL w Stalowej Woli)
                                                                                                                Serdecznie zapraszamy
Pogotowie strajkowe „Solidarności”
w całej Polsce

W najbliższy czwartek 12 lutego odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Jednym z głównych punktów posiedzenia będą przygotowania do udziału w akcjach protestacyjnych, w ramach ogłoszonego przez Krajowy Sztab Protestacyjny pogotowia strajkowego wszystkich struktur NSZZ „Solidarność” w całej Polsce. 
Przewodniczący Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”, tworzących Krajowy Sztab Protestacyjny ogłosili na terenie całego kraju pogotowie strajkowe. Obradujący 20 stycznia w Katowicach Krajowy Sztab Protestacyjny rozpoczął przygotowania scenariusza działań wspierających protesty górnicze i innych branż. Kolejne spotkanie Krajowego Sztabu Protestacyjnego odbyło się 3 lutego w Gdańsku, omawiano scenariusze akcji protestacyjnych do jesieni. 
Brak dialogu i odpowiedzi premier Ewy Kopacz na związkowe żądanie przystąpienia do rozmów o sytuacji gospodarczej i społecznej Polski prowadzi do zaostrzenia związkowej akcji protestacyjnej. NSZZ “S” wraz z innymi reprezentatywnymi związkami zawodowymi w związku z dramatyczną sytuacją newralgicznych branż m.in. górnictwa, i rolnictwa oraz z brakiem reakcji premier Kopacz na żądanie spotkania ze stroną związkową kontynuuje pogotowie strajkowe.
Rząd wysyła jedynie sygnały o spotkaniach z poszczególnymi ministrami w „podstolikach” negocjacyjnych. To zdaniem związkowców za mało, gdyż jest to dialog pozorowany. Sytuacja, przez zaniechania koalicji PO-PSL, jest na tyle poważna, że wymaga całościowych działań.
- My Polski nie podpalamy. My proponujemy: rozmawiajmy poważnie! Premier Kopacz słowem nie odpowiedziała. Nie od nas więc zależy czy teraz rozmawiać będziemy przy stole, czy na ulicy. Próbują nas skonfliktować, podzielić, ale już rozmaite ataki na „Solidarność” przerabialiśmy – mówił Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, który jako jedyny pozytywny przykład dialogu zrelacjonował rozmowy, prowadzone z przedstawicielami ministra skarbu państwa pod patronatem wicepremiera Tomasza Siemoniaka (MON) w zbrojeniówce. Może to przynieść, przy solidarnej postawie związkowców, dźwigniecie tej branży. Warunek – to wspólne działanie fabryk w Świdniku, Stalowej Woli, Mielcu i Łabędach.
Budżet na zamówienia MON „drgnął” w związku z sytuacją międzynarodową. Polska armia musi być bowiem pilnie doposażona.
Sztab Protestacyjny trzech central związkowych zdecydował 5 lutego o rozpoczęciu akcji protestacyjno-strajkowych.
- Ludzie mają dość - mówił Piotr Duda na konferencji prasowej po posiedzeniu Sztabu Protestacyjnego - Czekaliśmy aż nadto na spotkanie z premier Kopacz. Chcemy rozwiązań systemowych, a nie pseudodialogu i rozwiązań doraźnych. Dlatego rozpoczęliśmy przygotowania do akcji czynnych, łącznie z wielką demonstracją w Warszawie, która nie będzie końcem, a może będzie początkiem - mówił przewodniczący Komisji Krajowej.
Akcje protestacyjne rozpoczną się już 6 lutego. Podczas konferencji liderzy central związkowych przekazali żądanie negocjacji na następujące tematy:
- Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
- Wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
- Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia.
- Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
- Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
- Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem.
- Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
- Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
- Bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
- Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.
Dziś wybory nowych władz krajowych „Solidarności”
8 października 306 delegatów XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" wybierze przewodniczącego Związku na nową kadencję 2014 - 2018. Na KZD w Bielsku – Białej nasz Region reprezentują: Andrzej Kaczmarek – przewodniczący Zarządu Regionu, Henryk Szostak – przewodniczący MOZ NSZZ „S” Huty Stalowa Wola, Mirosław Rogoziński – przewodniczący MOZ NSZZ „S” Porcelana Ćmielów, Edmund Myszka – przewodniczący MOZ NSZZ „S” Rzeszowski Zakład Energetyczny.

Delegaci wybiorą 96-osobową Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” , która stanowi władzę nadrzędną nad zarządami regionów i radami sekretariatów branżowych oraz Komisję Rewizyjną. Miejscem obrad KZD jest nowoczesna i funkcjonalna hala sportowa Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Bielsku Białej.

Wśród polskich gości zjazdu są m.in.: Iwona Hickiewicz Główny Inspektor Pracy, senator Jerzy Chruścikowski przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, przedstawiciele IPN, w tym Andrzej Sznajder, dyrektor IPN oddziału Katowice. Gośćmi zjazdu będą również sportowcy – członkowie Związku: Zbigniew Bródka i Damian Jonak.

Wśród gości zagranicznych są: zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ) Jaap Wienen, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Bernadette Segol, przewodniczący Europejskiego Centrum Spraw Pracowniczych (EZA) Bartho Pronk, przewodniczący Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych Irakli Petriaszwili, przewodniczący Ukraińskiego Zjednoczenia Solidarności Pracowniczej Oleksandr Dżulyk.

Obrady KZD będą się toczyły przez 2 dni (8 i 9 października) w hali sportowej OSiR w Bielsku
Białej. Dzień wcześniej, we wtorek 7 października o godz.19.30 została odprawiona uroczysta msza św. w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

– To będzie zjazd bardzo merytoryczny. Stawiamy na lokalny klimat – zapowiada Marek Bogusz, nowy przewodniczący ZR Podbeskidzie w "Tygodniku Solidarność" – Goszczącym na KZD w Bielsku-Białej zaproponujemy beskidzką kolację. Jedzenie przygotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Poza jedzeniem zaproponujemy także kąciki regionalne. W jednym z nich będą wystawione tradycyjne koronki koniakowskie.
Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim 
w Sandomierzu

W najbliższą środę 3 września o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu. 
Otwarte spotkanie w Sandomierzu z prezesem PiS związane jest z wyborami uzupełniającymi do Senatu, które odbędą się w najbliższą niedzielę w województwie świętokrzyskim. 
Zaproszenie na uroczystości
w rocznicę Porozumień Sierpniowych

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zaprasza wszystkich Związkowców z rodzinami i sympatyków Związku na uroczystości w 34 rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”. Rocznicowe uroczystości odbędą się w dniach 29 – 31 sierpnia (od piątku do niedzieli). 31 sierpnia jest świętem Wolności i Solidarności.

Rocznicowe uroczystości
przed Narzędziownią Huty Stalowa Wola
29 sierpnia

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „S” Huty Stalowa Wola zaprasza Związkowców i Organizacje Zakładowe z pocztami sztandarowymi NSZZ „Solidarność” do udziału w rocznicowej uroczystości 29 sierpnia pod krzyżem przed Narzędziownią Huty Stalowa Wola. Zbiórka wszystkich uczestników uroczystości o godzinie 13.00 przed siedzibą MOZ NSZZ „S” Huty Stalowa Wola. Wszyscy uczestnicy uroczystości będą mieć zagwarantowane wejście na teren Huty Stalowa Wola – przez bramę numer 3 – obok ronda „Solidarności”. O godzinie 13.00 w siedzibie MOZ odbędzie się uroczyste posiedzenie MOZ NSZZ „S” Huty Stalowa Wola. Modlitwę pod krzyżem obok Narzędziowni poprowadzą duszpasterze o godzinie 13.30. Po modlitwie złożymy kwiaty pod historycznym krzyżem, postawionym przez strajkujących pracowników Huty Stalowa Wola w dniu 25 sierpnia 1988 r.


Turniej szachowy o Puchar Solidarności
30 sierpnia

Turniej Szachowy w o puchar „Solidarności” ku „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola odbędzie
się w sobotę 30 sierpnia od godziny 10.00. Turniej Szachowy odbędzie się w holu Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Organizatorami Turnieju są MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Katolicki Klub Sportowy Viktoria – sekcja szachowa. Celem Turnieju jest upamiętnienie kolejnej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, promocja i upowszechnienie szachów wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców miasta i powiatu Stalowa Wola oraz województwa podkarpackiego. Regulamin: turniej otwarty, bez ograniczeń wiekowych. Czas gry: 15 minut dla każdego zawodnika w systemie szwajcarskim, 9 rund. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu na godzinę przed rozpoczęciem Turnieju.


Msza święta w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski
31 sierpnia o godzinie 12.00

Msza święta w intencji Ojczyzny będzie celebrowana w niedzielę 31 sierpnia o godzinie 12.00 w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Zapraszamy poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” do uświetnienia liturgii Eucharystii celebrowanej w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” i 40 rocznicę śmierci wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po Mszy świętej zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II, tablicą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i tablicą wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.


III Rowerowy Rajd Solidarności i Wolności
Tarnobrzeg - 31 sierpnia

MOZ NSZZ „Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg i Biuro Terenowego NSZZ „Solidarność” w Tarnobrzegu zapraszają Związkowców i sympatyków Związku do udziału w II Rowerowym Rajdzie Solidarności i Wolności. 31 sierpnia o godzinie 15.00 sprzed Biura Terenowego NSZZ „Solidarność” w Tarnobrzegu na ulicy Sandomierskiej 2 wyruszy III Rowerowy Rajd Solidarności i Wolności. Trasa Rajdu: plac Bartosza Głowackiego, ul Sienkiewicza do ronda „Solidarności”, ul Sienkiewicza, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Sikorskiego, do ulicy Wisłostrada. Następnie ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłostrady, do wjazdu na Jezioro Tarnobrzeskie, ścieżka rowerowa wzdłuż Jeziora Tarnobrzeskiego do biurowca Siarkopolu, przy ul. Zakładowej. Powrót: z ul. Zakładowej, przez Kopalnię Machów do Jeziora tarnobrzeskiego, następnie do Wisłostrady i ulicy Mickiewicza do placu B. Głowackiego. Rajd zakończy się na placu kościelnym przy klasztorze Ojców Dominikanów. Uczestnicy Rajdu zatrzymają się na wspólną modlitwę w historycznych miejscach, ważnych dla Tarnobrzeskiej „Solidarności” – przy Pomniku Ofiar Wypadków przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym, przy Kapliczce świętej Barbary na terenie Kopalni Machów, przy Kapliczce bł. Ks. J. Popiełuszki przy kościele Ojców Dominikanów. Pomnik i kaplice powstały z inicjatywy i dzięki staraniom „Solidarności” Tarnobrzega. Trasa Rajdu będzie wynosić około 20 kilometrów.
Bogusław Kopacz

IX Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność”
Solidarność z rodzinami

– „Solidarność” wierna chrześcijańskim wartościom otacza troską polskie rodziny. Dziękuję za wszystkie akcje „Solidarności” na rzecz polskich rodzin – powiedział ksiądz biskup Edward Frankowski w homilii do delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
– Naród jest tym bardziej suwerenny i mocny, im lepsze są rodziny, im bardziej państwo wspiera rodziny. „Solidarność” jest nadal potrzebna, jest jedyną siłą, która w ostatnich latach nie zdradziła Polaków, pozostając wierna wartościom. Dziękuję za zaproszenie i jestem tutaj po to, aby na nowo natchnąć was wszystkich duchem Solidarności. Potrzebna jest wielka solidarność umysłów, serc i rąk, aby budować sprawiedliwą i dostatnią ojczyznę dla polskich rodzin. Jesteśmy w Filii KUL, która powstała kiedy „Solidarność” była zjednoczona. Katolicka uczelnia w Stalowej Woli powstała dzięki „Solidarności”, jest pomnikiem jedności „Solidarności” – powiedział ksiądz biskup. Eucharystię w Kaplicy Akademickiej KUL w Stalowej Woli koncelebrowali ks. biskup Edward Frankowski, ks. dr Adam Kopeć duszpasterz ludzi pracy i ks. prof. Tadeusz Biały. 
Delegaci, zgromadzeni w auli imienia „Solidarności” KUL w Stalowej Woli podziękowali biskupowi Edwardowi Frankowskiemu za pasterską posługę i duchową opiekę nad „Solidarnością”. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” Andrzej Kaczmarek w imieniu delegatów odczytał i wręczył księdzu biskupowi list z podziękowaniami. Związkowcy z „Solidarności” Siarkopolu Tarnobrzeg wręczyli księdzu biskupowi figurę świętej Barbary patronki górników, wyrzeźbioną w węglu. 
Tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” uhonorowano osoby, wspierające strajk okupacyjny pracowników Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 r. Honorowy tytuł otrzymali: ks. prof. Tadeusz Biały kapelan strajkujących robotników Huty, Jacek Majewski drukarz i kolporter podziemnej prasy i Cecylia Plizga, dbająca o aprowizację strajkujących hutników. 
– To była trudna i burzliwa kadencja, obfitująca w wiele akcji i protestów przeciwko antypracowniczej, antyrodzinnej i antyspołecznej polityce rządu – stwierdził Andrzej Kaczmarek w sprawozdaniu z pracy Zarządu Regionu – Początek kadencji w lecie 2010 r. zdominował dramat kolejnej powodzi w naszym regionie i szeroka akcja pomocy dla rodzin poszkodowanych przed przejście dwukrotnej fali powodziowej. Związek koordynował akcję pomocy rzeczowej i fizycznej, wypłaty zasiłków dla rodzin i organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci. Związkowcy z regionu, w którym dużym problemem są niskie płace, dochody rodzin i bezrobocie, szczególnie wśród młodzieży i kobiet, masowo uczestniczyli we wszystkich ogólnopolskich akcjach „Solidarności”.
Przewodniczącym Zarządu Regionu na nową kadencję wybrano ponownie Andrzeja Kaczmarka. Delegaci wybrali w pierwszej turze 23 – osobowy Zarząd Regionu, reprezentujący związkowców ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Niska, Janowa Lubelskiego, Sandomierza, Opatowa i Ćmielowa. Dziękując za okazane zaufanie i ponowny wybór Andrzej Kaczmarek wskazał na najważniejsze zadania w nowej kadencji. Jednym z priorytetów jest dalszy rozwój struktur Związku, tak aby „Solidarność” w regionie była mocnym partnerem w negocjacjach z pracodawcami i władzami samorządowymi. Pomimo trudnej sytuacji, zwolnień grupowych i upadłości zakładów, w wielu organizacjach związkowych znacznie powiększyły się szeregi związkowców. W regionie powstały nowe organizacje związkowe, zrzeszające przede wszystkim młodych związkowców. Skład delegatów na WZD, z których co trzeci był wybrany po raz pierwszy, jest świadectwem trwającej przemiany pokoleniowej w Związku i powstawania nowych organizacji zakładowych. Delegaci przyjęli stanowisko w sprawie programu rozwoju Związku w Regionie Ziemia Sandomierska na lata 2014 – 2018. 
Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” obejmuje zasięgiem działania tereny najuboższych w Polsce województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Coraz większym problemem jest narastające zubożenie rodzin, masowa emigracja i wyludnianie całych miast i obszarów. Dlatego WZD Regionu Ziemia Sandomierska wystosowało apel o podjęcie przez NSZZ „Solidarność” ogólnopolskiej społecznej Solidarność z rodzinami. Delegaci przyjęli też apel do władz samorządowych i państwowych o tworzenie i realizację programów, zapewniających miejsca pracy dla młodzieży. 



Stanowisko 
Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
w sprawie kampanii społecznej
Solidarność z rodzinami

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej i Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o podjęcie decyzji w sprawie kampanii społecznej Solidarność z rodzinami.
Kampania społeczna Solidarność z rodzinami może wskazywać i promować korzystne dla rodzin systemowe rozwiązania w sferze podatkowej, pracowniczej, prawnej i organizacyjnej. W ramach prowadzonej przez NSZZ „Solidarność” akcji „Sprawdzam polityka” może ocenić rzeczywiste działania rządu i parlamentu w dziedzinie polityki prorodzinnej.
NSZZ „Solidarność” konsekwentnie domaga się zarówno od samorządów lokalnych, jak i władz krajowych opracowania i wdrożenia kompleksowego programu wsparcia polskich rodzin. Brak konsekwentnej polityki prorodzinnej powoduje rosnące zubożenie i rozwarstwienie społeczne, masową emigrację, postępujące starzenie się i wyludnianie Polski. Polska może być dobrym i przyjaznym domem dla wszystkich rodzin, jeżeli zostanie podjęty kompleksowy program polityki prorodzinnej. Troska o dobro rodzin i przyszłość Polski powinna połączyć solidarne działania naszego Związku, Kościoła, stowarzyszeń i organizacji prorodzinnych, środowisk naukowych i społecznych. 
Czas budowania
Bogusław Kopacz

Trzeba budzić Solidarność dla Polski, trzeba wspierać rodziny. To sprawa kluczowa, bo rodzina jest kołem zamachowym gospodarki –powiedział biskup Edward Frankowski w czasie Eucharystii, rozpoczynającej Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

Niezmiennie od wielu lat zasłużony duszpasterz ludzi pracy, nazywany powszechnie Biskupem Solidarności, przypomniał, że „Solidarność” przyczyniła się mocno do zbudowania Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. – Stąd aula „Solidarności”, w której dziś będziecie obradować. To był czas budowania – powiedział  biskup – „Solidarność” wyrwała ze stanu zniewolenia Polaków, którzy stawali się dojrzali i zatroskani o Ojczyznę. Ks. biskup jako wnikliwy socjolog, przedstawił w homilii diagnozę trudnej sytuacji społecznej w Stalowej Woli, regionie i całej Polsce. Wskazał na drogi wyjścia, na konieczność zakończenia czasu niszczenia. – Ten najbliższy, jutrzejszy marsz zmobilizuje Polaków, dla których wartością jest wiara i patriotyzm, a nie mamona. Ludzie gromadzą  się z potrzeby serca.

Potrzebna nam jest siła, potrzebna nam jest jedność. Trzeba odbudować siłę „Solidarności” – mówił Tadeusz Majchrowicz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” – Próba sił będzie już jutro, podczas kolejnej manifestacji – stwierdził gość WZD „S” w Stalowej Woli.– Potrzebna nam jest siła i zorganizowanie, aby przez kolejne akcje ludzie się otrząsnęli, a Polska się wreszcie obudziła. W manifestacji w Warszawie będzieu czestniczyć prawie 500 związkowców z Regionu Ziemia Sandomierska.

Ireneusz Pszczoła z Działu Rozwoju Związku KK NSZZ „S” wskazał na pozytywne efekty współpracy z regionem, m.in. powstanie związku w sieci Kaufland. –  Trzeba wyjść do ludzi, trzeba porozglądać się wokół swojego zakładu, gdzie można założyć i rozwinąć związek. Ten temat podejmą związkowcy podczas szkolenia o rozwoju związku już w październiku.

Region Ziemia Sandomierska rozpoczął już przygotowania do obchodów 25 rocznicy strajków „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola, połączonych z rocznicą powstania huty i miasta Stalowa Wola i Centralnego Okręgu Przemysłowego. W przyjętym przez WZD stanowisku związkowcy wskazali na pilną potrzebę podjęcia dzieła na miarę budowy COP, aby rozwiązać narastające problemy społeczne.     

 

 Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”

             Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” składa hołd wszystkim ludziom, wiernym ideałom „Solidarności” w trudnych latach stanu wojennego i uczestnikom strajków „Solidarności” Huty Stalowa Wola w 1988 r. Wyrażamy naszą wdzięczność za wytrwałość i odwagę, bezkompromisowość i niezłomność w decydujących dniach sierpniowego strajku „Solidarności” Huty Stalowa Wola. Dla nas związkowców, dla młodego pokolenia to wzór do pracy i działania, w czasie gdy znowu łamane są prawa pracownicze i obywatelskie.

            Jeden z największych strajków w sierpniu 1988 r., zorganizowany przez nielegalne wówczas struktury NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola miał tylko jeden postulat. Było nim przywrócenie „Solidarności”. Strajkiem kierowali działacze „Solidarności” z 1980 r., internowani po wprowadzeniu stanu wojennego, działający w podziemnych strukturach Związku. Prawda o faktach, związanych z falą strajków „Solidarności” w sierpniu 1988 r. powinna być przedstawiana kompetentnie i rzeczowo, zwłaszcza w podręcznikach, adresowanych do młodego pokolenia.     

            25 rocznica strajków „Solidarności” Huty Stalowa Wola, przypadająca w 2013 r. będzie łączyć się z rocznicą powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, huty i miasta Stalowa Wola. Wielkie dzieło COP zostało podjęte dla scalenia i unowocześnienia naszego regionu, rozwiązania społecznych problemów biedy i bezrobocia, dla utrwalenia niepodległości. Dziś znowu pilne potrzebne są decyzje i dzieła, na miarę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Decyzje i działania, które rozwiążą problemy postępującej degradacji społecznej naszego regionu, bezrobocia, zubożenia, rosnącego rozwarstwienia społecznego i emigracji młodzieży.                 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich związkowców, mieszkańców Stalowej Woli i regionu o włączenie się w obchody rocznicy strajków „Solidarności” Huty Stalowa Wola i powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Razem możemy przyczynić się do pomnożenia naszego regionalnego dziedzictwa.     

Relikwie Patrona Solidarności w diecezji sandomierskiej


W 40 rocznicę Mszy świętej, celebrowanej przez księdza Jerzego Popiełuszkę w parafii św. Marcina w Kopkach nad Sanem, „Solidarność” Ziemi Sandomierskiej złożyła hołd swojemu Patronowi. Eucharystii w dniu 24 czerwca przewodniczył Biskup Krzysztof Nitkiewicz ordynariusz diecezji sandomierskiej.

Podczas liturgii w progi kościoła parafialnego zostały wprowadzone uroczyście relikwie błogosławionego męczennika, księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystości uświetniła obecność pocztów sztandarowych „Solidarności”: Regionu Ziemia Sandomierska, Huty Stalowa Wola, Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola, Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia i Kopalni Siarki Machów oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopkach.

To jedno z najmniej znanych wydarzeń z życia duszpasterza i Patrona Solidarności. Przed 40 latami, pod koniec czerwca 1972 r. ksiądz Jerzy Popiełuszko przebywał w parafii Kopki i celebrował w miejscowym kościele Mszę świętą. Po raz drugi miał przybyć do naszego regionu – do kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli 21 października 1984 r. Tutaj też miała czyhać na niego esbecka zasadzka. Zabójca ks. Jerzego, Grzegorz Piotrowski, stwierdził, że gdyby pościg 19 października 1984 r. okazał się nieskuteczny, to wyjazd do Stalowej Woli miał być „ostatnią podróżą” ks. Popiełuszki. 

         – Za trzy dni minie czterdzieści lat, jak w tym kościele i przy tym ołtarzu stanął neoprezbiter ksiądz Jerzy Popiełuszko – powiedział ksiądz Wiesław Stepień, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina Biskupa w Kopkach. – Tu modlił się na mszy prymicyjnej w intencji zmarłego kolegi, który utonął w Sanie na terenie naszej parafii. Gdy sam oddał życie za wiarę i ojczyznę nasi parafianie zaczęli czcić jego pamięć. Zaowocowało to kultem męczennika i otrzymywaniem wielu łask od niego. Po beatyfikacji zapragnęliśmy, aby przybył do nas na stałe w postaci relikwii.

 Mieszkańcy Kopek koło Rudnika nad Sanem znali księdza Jerzego Popiełuszkę i pamiętali, że jako neoprezbiter sprawował w ich świątyni Mszę świętą za tragicznie zmarłego kolegę seminaryjnego. A kiedy poniósł śmierć męczeńską zaczęli prosić o wstawiennictwo ks. Jerzego w swoich potrzebach i niejednokrotnie otrzymywali potrzebne łaski. Kult księdza Jerzego w parafii w Kopkach rozpoczął się wraz z tragiczną śmiercią.

Kilkudziesięciu parafian z Kopek z księdzem proboszczem Wiesławem Stępniem pojechało na pielgrzymkę, aby otrzymać relikwie w dzień imienin księdza Jerzego, 23 kwietnia w kościele w Warszawie. Jak powiedział w przywitaniu proboszcz parafii było to szczególne wydarzenie, bo w tym samym dniu relikwie swojego błogosławionego syna i brata odbierała rodzina księdza Jerzego.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz podkreślił w homilii pokorną postawę św. Jana Chrzciciela, który przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza. Podobnie postępował bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Nie myślał o swoim bezpieczeństwie, o wygodnym życiu, odrzucał współpracę z komunistycznym reżimem. On służył tylko Chrystusowi, ku Niemu prowadził ludzi. Jeżeli słuchacze jego kazań czuli się wolni, odnajdywali nadzieję, to dlatego, że głosił im Słowo Pana, a ono dokonywało cudów. My także winniśmy stale robić miejsce Chrystusowi i Jego Słowu w naszym życiu. Jeżeli to uczynimy, doświadczymy gruntownej przemiany, która będzie promieniowała na całe otoczenie mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz. Podczas Eucharystii biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił też odrestaurowane i pozłocone ołtarze, ambonę i chrzcielnicę, które zostały odnowione wspólnym wysiłkiem parafian. Wszyscy na znak oddania czci bł. ks.Jerzemu Popiełuszce ucałowali relikwie.

Po 40 latach wierni znów mogą w tym samym kościele modlić się w obecności legendarnego kapelana „Solidarności”. Tym razem pozostanie z nimi na stałe. 

Pomnik Katyński w Ćmielowie

Ksiądz biskup Edward Frankowski poświęcił 22 kwietnia Pomnik Katyński w Ćmielowie. Przed symbolicznymi mogiłami oficerów zamordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem pochyliło się 13 sztandarów „Solidarności” z  Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Inicjatywa budowy pomnika powstała dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pana Józefa Nowaka oraz członków Społecznego Komitetu. Działania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego już od samego początku były bardzo mocno wspierane przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów z przewodniczącym Mirosławem Rogozińskim. Trzeba podkreślić wielki wysiłek organizacyjny, zaangażowanie i wytrwałość środowiska „Solidarności” w Ćmielowie.

Kompozycja monumentalnego Krzyża Katyńskiego i pamiątkowych granitowych tablic powstała dzięki ofiarności społecznej, dzięki składkom i zbiórkom publicznym. Wielką pomoc okazała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów, a także Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „S” i SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego. Monument, na którym umieszczono tablice z nazwiskami 8 oficerów z Ziemi Ćmielowskiej, zamordowanych na wschodzie i 96 nazwisk ofiar katastrofy smoleńskiej, powstał dzięki pomocy wielu organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”. Wśród ofiarodawców byli: Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „S” i organizacje zakładowe NSZZ „S”: Elektrownia Stalowa Wola, Szpital Powiatowy w Stalowej Woli, Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, Szpital Powiatowy w Nisku, Federal Mogul Gorzyce, Kopalnia Siarki Machów, Cementownia Ożarów, Siarkopol w Tarnobrzegu, Pilkington Sandomierz.

Pomnik Katyński stanął na placu przed kościołem parafialnym. Wymowa monumentalnego pomnika, pierwszego na Ziemi Ćmielowskiej i Ostrowieckiej upamiętniającego Golgotę Wschodu, jest niezwykle symboliczna. Ramiona czterometrowego krzyża jakby obejmują modlitwą wszystkich Polaków zgładzonych, więzionych i cierpiących na nieludzkiej ziemi. Pod krzyżem umieszczono napis „Prawda i Pamięć”. Prawda i pamięć o naszej wspólnej przeszłości warunkuje naszą tożsamość, naszą przyszłość, budowaną na dobrych, trwałych fundamentach. Nad napisem umieszczono płaskorzeźbę Katyńskiej Piety – Matki Bożej, obejmującej martwego syna z przestrzeloną z tyłu głową. Pomnik poświęcony Polakom, ofiarom Golgoty Wschodu uwiecznia miejsca: Katyń, Charków, Kijów, Kozielsk, Ponary, Ostaszków, Mińsk,Starobielsk, Wołyń, Miednoje, Kuropaty i Syberię. Wspomina także o wszystkich nieznanych do dziś miejscach, na rozległych obszarach Związku Sowieckiego, gdzie ginęli nasi rodacy. Na kolejnej tablicy wypisano imiona i nazwiska ośmiu mieszkańców Ćmielowa, oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zginęli w Katyniu.

Na drugim obelisku pod biało-czerwoną lotniczą szachownicą umieszczono nazwiska 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i napis: "Oddali życie w służbie Ojczyzny w drodze na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego". Na dużym epitafium zapisano, że pod Smoleńskiem zginął prezydent Lech Kaczyński  wraz z małżonką Marią Kaczyńską, a także ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. "Żyli i odeszli w zgodzie z wyznawanymi zasadami, niezachwianą uczciwością i głęboką miłością do Ojczyzny" – wypisano dla wiecznej pamięci.

Pomnik Katyń1940 – 2010 jest symboliczną mogiłą ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Dlatego pod monumentalnym krzyżem z granitu, ustawionym między dwoma obeliskami, spoczęła urna z ziemią z grobów Katynia.

Już przed godziną 15.00 na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Ćmielowie gromadziły się liczne poczty sztandarowe „Solidarności” i wiele delegacji związkowców z Regionu Ziemia Sandomierska i Ostrowca Świętokrzyskiego. Przed ołtarzem w świątyni stanęło 16 pocztów sztandarowych, a wśród nich 13 pocztów sztandarowych „Solidarności”. 

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Regionu Ziemia Sandomierska, Porcelany Ćmielów, Huty Stalowa Wola, Zakładu Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola, Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola, Elektrowni Stalowa Wola, Siarkopolu Tarnobrzeg, Kopalni Siarki Machów, Federal Mogul Gorzyce, Cementowani Ożarów, Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Regionu Ziemia Sandomierska i Celsy Ostrowiec Świętokrzyski. Wśród licznych delegacji związkowych byli przedstawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” Pilkington Polska Sandomierz i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu.

  Eucharystię poprzedził program artystyczny z recytacjami aktora Jana K. Szczygła i pieśniami w wykonaniu chóru z parafii Najświętszego Serca Jezusowego ze Skarżyska – Kamiennej oraz melodie patriotyczne i religijne w wykonaniu orkiestry z Kunowa.   

     Mszę świętą w intencji Ojczyzny, ofiar zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej celebrował ksiądz biskup Edward Frankowski. Ksiądz biskup przypomniał w homilii, że oficerowie zamordowani w Katyniu, jak i wszyscy, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, poświęcili swoje życie Ojczyźnie.  Po Eucharystii ksiądz biskup poświęcił monumentalny pomnik. 

Wśród uczestników uroczystości i licznych delegacji związkowców z Regionu Ziemia Sandomierska i pobliskiego Ostrowca Świętokrzyskiego była też liczna grupa młodych kibiców KSZO Ostrowiec. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „S” Andrzej Kaczmarek, w imieniu związkowców, złożył pod pomnikiem wieniec z biało- czerwoną szarfą z napisem Chwała Bohaterom. 

Podczas uroczystości przypomniano przemówienie, które prezydent Lech Kaczyński miał wygłosić w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Zabrzmiały w nim także słowa:

"Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci".

      Prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników  uroczystości w Ćmielowie podziękował za wysiłek i prace dla utrwalenia pamięci o naszej historii idziedzictwie. Zaapelował także, aby pamięć o tych, którzy zginęli, pozostała na zawsze w sercach i umysłach. "Jesteśmy to winni im i sobie samym, bo to na nas ciąży zaszczytny obowiązek kontynuacji Ich dzieła" - zaznaczył brat zmarłego tragicznie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
"Aby marzenia o Polsce, jakiej oni pragnęli, mogły się ziścić, musimy pokazać milionom Polaków, ile nas łączy, przekonywać wątpiących, wspierać przekonanych. W najświetniejszych tradycjach Rzeczypospolitej ta misja -wskazywania drogi - spoczywała na takich ludziach jak ci, którzy na zawsze pozostaną dla nas przykładem i wzorcem" - podkreślił były premier w liście odczytanym przez posła PiS Krzysztofa Lipca.
Uroczystość zgromadziła świętokrzyskich parlamentarzystów PiS, samorządowców, mieszkańców miasta i młodzież. Pomnik Katyński odsłonili m.in. senator Beata Gosiewska, poseł PIS Jarosław Rusiecki, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józef Nowak, ksiądz Jan Rogoziński oraz przewodniczący „Solidarności” Porcelany Ćmielów Mirosław Rogoziński. 

Po uroczystości związkowcy z MOZ NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów zaprosili związkowców z pocztów sztandarowych i wszystkich delegacji na skromny poczęstunek. Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów Mirosław Rogoziński podziękował wszystkim ofiarodawcom za pomoc w ufundowaniu pomnika oraz wszystkim uczestnikom za udział i uświetnienie uroczystości. 

 Obszerna galeria zdjęć zuroczystości  dostępna na naszej stronie-

 http://region-ziemia-sandomierska.manifo.com

 

Wszyscy zatrudnieni mogą być członkami związku

Samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnych mogą należeć do Związku, potwierdza Międzynarodowa Organizacja Pracy. Błędne przepisy uniemożliwiające przynależność do związków zawodowych osobom zatrudnionym inaczej niż na umowę o pracę, muszą być zmienione. 

Po niespełna roku od przesłania przez „Solidarność” skargi, MOP zaleca polskiemu rządowi zmiany prawa, które umożliwią zrzeszanie się w związki zawodowe wszystkim osobom zatrudnionym łącznie z osobami samozatrudnionymi oraz zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych... więcej na stronie Komisji Krajowej

Zdajcie się na mądrość

Polek i Polaków



- Od bardzo dawna żadna obywatelska inicjatywa w Polsce nie zyskała tak wielkiego poparcia - mówił uzasadniając w Sejmie wniosek o referendum przewodniczący NSZZ "S" Piotr Duda...więcej na stronie KK... 

 

Pełny tekst wystąpienia do pobrania w pdf...